از سوی نگارنده کتب صورت گرفت؛

اهداء پنج عنوان کتاب به قلم حجه الاسلام استاد ربانی بیرجندی.

ارسال شده در تاریخ   ۲۱ تیر ۱۳۹۷

حجه الاسلام محمدحسن ربانی بیرجندی پنج عنوان از تالیفات خود را به کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان رضوی اهدا فرمودند.

این تالیفات شامل:

دین، خرافه و تحریف
پژوهش های حدیثی معاصر
سیر تطور فقه معاصر
شیوه شناسی تفسیر نمونه
در آینه فقه

 

    آخرین اخبار