جشنواره آثار قرآنی حوزوی دهمین نمایشگاه بین المللی مشهد

۱۷ تیر ۱۳۹۷


اهدا کننده: جشنواره آثار قرآنی حوزوی دهمین نمایشگاه بین المللی مشهد – مرکز مدیریت حوزه علمیه خراسان 

تقدیر شده از:  حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای علی شفیعی

عنوان رتبه: رتبه اول بخش مقالات 

با عنوان: تفسیر التحریر و التنویر مفسر آن در نگاهی گذرا

مکان: مشهد

 

 


جشنواره آثار قرآنی حوزوی دهمین نمایشگاه بین المللی مشهد