به همت پژوهشکده اسلام تمدنی؛

جلسه هیأت اندیشه ورز پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۲۳ مهر ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، جلسه هیأت اندیشه ورز پژوهشکده اسلام تمدنی با موضوع ارائه گزارشی از اسلام تمدنی در کشورهای مالزی و ترکیه توسط آقای غلامرضا جلالی عضو هیأت علمی گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار گردید.