در نشست صمیمانه ی ریاست دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با اعضای هیئت علمی، کارشناسان و پرسنل پژوهشکده اسلام تمدنی مطرح شد:

رویکرد واکنش سریع، باید در دستور کار پژوهش قرار بگیرد.

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ بهمن ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، حجت الاسلام والمسلمین مسعودی در ابتدای این نشست گفت: دستاوردهای علم، برگرفته از تعاملات علمی و پژوهشی شایسته و بایسته و محصول استنباط و برداشت های عالمانه متخصصان و اندیشمندان خبره در هر علمی می باشد و این مهم نشانگر والابودن جایگاه تحقیق و پژوهش در عرصه تولید علم می باشد.

ریاست دفتر تبلیغات اسلامی خراسان در ادامه افزود: امروزه با توجه به تحولات بنیادین و پرشتاب در عرصه علم و دانش و لزوم بهره گیری مناسب از آموزه های دانشی در سبک زندگی نوین و تغییرات رو به تزاید در عرصه های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی، نیازمند پاسخ ها و پژوهش های کاملا عالمانه و تخصصی هستیم. امروزه نیاز به نوآوری در عرصه پژوهش امری ضروری تلقی می گردد و دوری از کارهای  تکراری و تقلیدی و دوری از ترجمه محض، از ضروریات قلمداد می شود.

وی افزود: فعالیت های علمی صورت پذیرفته در حوزه های مختلف در دهه های گذشته که خود به نوعی اسناد پژوهشی نظام تلقی می شود، نیازمند تحقق در عرصه عمل و متن واقع، به ویژه معطوف به رفع نیازهای ضروری نظام می باشد.

حجت الاسلام والمسلمین مسعودی در ادامه با اشاره به ضرورت ها و مسایل نوین گفت: با ورود به دهه ی پنجم انقلاب و ظهور و بروز اقتضائات جدید، تتمیم رویکردهای پژوهشی و اقدامات علمی در راستای واکنش سریع به مسائل، باید مورد توجه جدی تری قرار گیرد.

وی افزود: امروز دیگر پژوهشهای بسیار زمان بر چندان ما را در برابر مشکلات پیش رو یاری نخواهد کرد. لذا اولویت سنجی کارهای پژوهشی و توجه به مسئله های چالشی که از اهمیت بسیاری برخوردار هستند و رصد به موقع موضوعات پژوهشی به منظور چاره جویی برای آنها از الزامات فعالیت های علمی پژوهشی در دهه پنجم انقلاب می باشد.

وی مساله انتشار و عرضه را از قطعه های اصلی پروسه پژوهش برشمرد و افزود با توجه به بسترهای روزآمد و کارآمد در این زمینه نیز باید دقت و واکاوی مجددی صورت گیرد و انتشار حداکثری در دستور کار قرار گیرد.

    آخرین اخبار