به همت گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی‎ برگزار گردید؛

سمینار موظفی پژوهشی(در حال تحقیق) ساختارشناسی عناصر مولد فرهنگ و تمدن در ایران عصر قاجار

ارسال شده در تاریخ   ۲۴ مهر ۱۳۹۷

به گزارش پژوهشکده اسلام تمدنی، سمینار موظفی پژوهشی(در حال تحقیق) با عنوان ساختارشناسی عناصر مولد فرهنگ و تمدن در ایران عصر قاجار با ارائه آقای غلامرضا جلالی به همت گروه هنر و تمدن اسلامی در تاریخ ۲۳ مهرماه ۱۳۹۷ در محل گروه هنر و تمدن اسلامی برگزار گردید.