سومین کنگره بین المللی علوم اسلامی، علوم انسانی

ارسال شده در تاریخ   ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

تاریخ برگزاری همایش : 1398/06/10 

مهلت ارسال مقالات : 1398/06/10 

برگزارکنندگان : انجمن علمی هم اندیشان مبتکر

مکان برگزاری : مجموعه فرهنگی تلاش

آدرس وب سایت : www.irihs2019.com

نوع :کنفرانس، همایش

سطح برگزاری :بین المللی

 

محورهای کنفرانس :

علوم قرآن و حدیث
الهیات و معارف اسلامی
فقه و حقوق
فلسفه اخلاق و تربیت اخلاقی
اسلام و مبانی علوم انسانی
علوم سیاسی و روابط بین الملل
روان شناسی و علوم رفتاری
مدیریت و اقتصاد
جامعه شناسی، مردم شناسی و ارتباطات
آموزش و پرورش
ادبیات، تاریخ و فرهنگ
بومی سازی رشته های علوم انسانی
سایر موضوعات مرتبط   

 

    آخرین اخبار