به همت گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی‎؛

شصت و چهارمین جلسه شورای علمی گروه هنر و تمدن اسلامی برگزار شد.

ارسال شده در تاریخ   ۲۳ مهر ۱۳۹۷

به گزارش واحد خبر پژوهشکده اسلام تمدنی، شصت و چهارمین جلسه شورای علمی گروه هنر و تمدن اسلامی ساعت ۷:۴۵ صبح دوشنبه۲۳ مهر ۱۳۹۷ در اتاق گروه (طبقه سوم) برگزار شد.

دستور جلسه:        

– بررسی پیشنهاد همایش ظرفیت های تمدنی مشترک  ایران و آسیای مرکزی- آقای غلامرضا جلالی

– بررسی مجدد طرح تفصیلی «استخراج و باز تولید حکایات با موضوع صداقت در آثار بزرگان شعر و ادب فارسی»، آقای فرزاد قائمی با توجه به توضیحات رئیس قطب اخلاق

– تعیین تخصص مورد نیاز گروه برای جذب هیئت علمی

– بررسی طرح اجمالی «مبانی زبان‌شناختی متن از دیدگاه بلاغت دانان مسلمان»- آقای سیدحسین سیدی

– درخواست افزایش حجم موظفی فلسفه تمدن اسلامی – آقای سیدعلیرضا واسعی