مدیر کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی:

شناخت جایگاه رسانه در جامعه پذیری ضروری است

 

مدیر کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی گفت: باید با شناخت جایگاه رسانه ها در جامعه پذیری و ارائه و انتقال محتواهای فرهنگی به جامعه، به تدوین و سیاست گذاری مناسب در جهت استفاده از آنها پرداخت.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده اسلام تمدنی، وحید شریفی، درخصوص جایگاه و اهمیت رسانه تصریح کرذ: ویژگی اصلی رسانه‌ها، فراگیر بودن آن‌هاست که می‌توانند یک کلاس بی‌دیوار با میلیاردها مستمع تشکیل دهند.

وی افزود: رسانه‌ها وظیفه حراست از محیط را به عهده دارند؛ آنها باید همبستگی کلی را بین اجزاء جامعه در پاسخ به نیازهای محیطی ایجاد کنند و مسئولیت انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر را به عهده دارند.

مدیر کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی درباره ارزیابی جایگاه رسانه را در شرایط کنونی گفت: در واقع رسانه‌ها در شرایط کنونی یکی از مهم‌ترین دستاوردهای پیشرفت بشری و یکی از با ارزش ترین وسیله آگاهی رسانی همگانی هستند که پیوسته و با سرعت زیادی به دلیل جایگاه و اهمیت کلیدی و طبق نیازمندی متقاضیان در حال گسترش و فراگیری‌اند.

شریفی افزود: در اهمیت رسانه‌ها این نکته کفایت می‌کند که در پرتو آگاهی‌دهی، موانع جغرافیایی و تا حدودی سیاسی و فرهنگی از میان برداشته شده و زمین با وسعت زیاد و میلیاردها نفر به وسیله رسانه‌ها با هم مرتبط شده‌اند و بسیار ساده می‌توانند از مناطقی دور دست معلومات و اطلاعات مورد نیاز خود را دست بیاورند.

وی با اشاره به تأثیر گذاری رسانه ها بر افکار عمومی گفت: رسانه ها در دوران کنونی بخشی جدایی ناپذیر از زندگی مردم شده اند. مردم در طول شبانه روز از محتواهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و آموزشی و سرگرمی رسانه ها استفاده می کنند. نسل کنونی جامعه از ابتدای حیاتش با رسانه ها بزرگ می شود و در دنیای اطلاعاتی و ارتباطی امروز، این نسل، بخش عظیم فرهنگ، ارزش ها و هنجارهای جامعه خود و دیگر جوامع را از رسانه ها دریافت می کند.

وی افزود: به عبارتی در دوران معاصر که به عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتی و ارتباطی معروف است، بخش عظیمی از جامعه پذیری نسل ها از طریق رسانه ها انجام می شود و نفوذ و تأثیر رسانه تا جایی است که برخی از نظریه پردازان ارتباطی بر این باورند که رسانه ها اولویت ذهنی و حتی رفتاری ما را تعیین می کنند و اگر چگونه فکر کردن را به ما یاد ندهند، اینکه به چه چیزی فکر کنیم را به ما می آموزند. بر همین اساس با توجه به نقش تأثیرگذار رسانه بر تمامی اعضای جامعه و به ویژه نسل های کنونی،رسانه ها، کارکرد ها و نقش های متعددی در جامعه برعهده دارند.

مدیر کتابخانه دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی درخصوص شرایط کنونی و تأثیراتی که جامعه ایرانی از رسانه ها می پذیرد گفت: بر اثر مسأله فراملی شدن رسانه ها و دسترسی به فرهنگ های مختلف محلی و جهانی از طریق رسانه ها و به ویژه اطلاع از جدیدترین الگوها و شیوه های رفتاری و ظاهر و ترویج گسترده ی نمادهای فرهنگی بیگانه، (به ویژه فرهنگ غربی) فرهنگ و ارزش های سنتی جوامعی مانند ایران دچار دگرگونی های فراوانی شده است که نمود آن در جامعه و خانواده قابل مشاهده است.

شریفی ادامه داد: همین امر مسئله ی شکاف نسلی را دچار مشکل کرده است. رسانه ها با وابسته کردن نسل جدید از نظر اطلاعات و دانش و سرگرمی، سعی در دیکته کردن ارزش ها و هنجارهای متضاد و مغایر با فرهنگ غالب دارند؛ به طوری که به جرأت می توان گفت که نسل فعلی بیشتر برداشت های فکری و ظاهری خود را از رسانه ها می گیرد. البته نباید به رسانه ها با دید منفی نگاه کرد و نباید کارکردهای مثیت آنها را در عرصه آموزش و اطلاع رسانی و ترویج دانش های نوین و نقش آنها را در توسعه ی جوامع نادیده گرفت.

وی در پایان افزود: باید با شناخت جایگاه رسانه ها در جامعه پذیری و ارائه و انتقال محتواهای فرهنگی به جامعه، به تدوین و سیاست گذاری مناسب در جهت استفاده مناسب از آنها پرداخت؛ و در جهت تقویت فرهنگ و پالایش عناصر فرهنگی برای ارتقای فرهنگی جامعه و انتقال میراث فرهنگی به نسل آینده کوشش کرد، تا شکاف نسلی که حاصل متغیرهای بسیاری از جمله نفوذ و رخنه رسانه ها در فرهنگ و جامعه است کاهش پیدا کند و یا اصلاً به وجود نیاید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *