نشست صمیمانه اعضای پژوهشکده اسلام تمدنی با ریاست محترم شعبه خراسان

ارسال شده در تاریخ   ۲۲ اسفند ۱۳۹۶

نشست صمیمانه اعضای پژوهشکده اسلام تمدنی با ریاست محترم شعبه خراسان به مورخه ۲۲ اسفند ماه ۱۳۹۶ برگزار گردید و اعضا به ارائه نظرات پرداخته و در انتها از بیانات جناب حجه الاسلام مسعودی بهرمند شدند.