پژوهشگر برتر- پنجمين دوره معرفي پژوهش‌هاي ويژه برتر حوزه علميه خراسان- سیدمحسن میرسندسی

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ مهر ۱۳۹۷


اهدا کننده: پنجمين دوره معرفي پژوهش‌هاي ويژه برتر حوزه علميه  خراسان.

تقدیر شده از:سید محسن میرسندسی

عنوان رتبه: پژوهشگر برتر

فراخوان: 1388

سطح: استانی