توسط نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی؛

کتاب تبیین نظری سکولارشدن در جامعه ایران معاصر نوشته دکتر محمد مسعود سعیدی به چاپ رسید.

ارسال شده در تاریخ   ۲۰ دی ۱۳۹۶

سکولارشدن چیست و چه نسبتی با سکولاریسم دارد؟ آیا وقوع سکولار شدن در جامعه دینی احتمال دارد؟ جامعه سکولار به چه معناست و فرد سکولار چه خصوصیتی دارد؟ آیا جامعه سکولار به این معناست که تمام افراد آن سکولار هستند؟ چه عواملی فرد را به سمت و سوی سکولارشدن سیر می دهد؟ کتاب حاضر پاسخی به این پرسش ها و سؤال هایی از این قبیل از دیدگاه جامعه شناسان است.
نویسنده کتاب می کوشد در یک جمع بندی تعریف روشنی از مفاهیم و نظریات موجود بنماید و به کمک آنها عوامل نظری که روند احتمالی سکولارشدن در جامعه ایران معاصر تسریع می بخشد، معرفی کند و بر مبنای آنها به بیان رهنمودهایی بپردازد که میزان اثرگذاری این عوامل را بکاهد.

    آخرین اخبار