آثار و ابنیه‌ی تاریخی به جا مانده در دوره‌ی اسلامی از آغاز تا دوران قاجار در شهر دزفول

نویسنده: مرتضي احمدي سياهپوش

ناشر:   دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه

تاریخ نشر: 1385


درباره کتاب:


به راهنمایی احمد بادکوبه، به مشاوره هادی عالم‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده الهیات و فلسفه، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی) ؛ ‎۱۳۸۵.

آخرین اخبار