آندوکرینولوژی ایرانیان در تمدن اسلامی

نویسنده: دکتر ایرج نبی‌پور، دکتر فریدون عزیزی

ناشر:   مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران، جلد ۱، شماره ۲ - ( تابستان ۱۳۷۸ )

تاریخ نشر: 1378


درباره کتاب:


http://ijem.sbmu.ac.ir/article-1-9-fa.html&sw=

آخرین اخبار