بررسی و نقد منابع شیعی (اثنی عشری) سیره ائمه از اربلی تا مجلسی

نویسنده: غلامحسن حسين‌زاده شانه‌چي

ناشر:   دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه

تاریخ نشر: 1385


درباره کتاب:


 به راهنمایی هادی عالم‌زاده و محمدعلی کاظم‌بیگی، به مشاوره حسین قره‌چانلو و مهدی فرهانی منفرد.- دکتری (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی) ؛ ۸۵-‎۱۳۸۴.

آخرین اخبار