ترجمه و تحقیق سه فصل آخر (۶، ‎۷ و ‎۸) کتاب عصر الامره الامراء فی العراق تالیف تقی‌الدین عارف الدوری

نویسنده: مرتضي شکورزاده

ناشر:   دانشگاه آزاد اسلامي. واحد علوم و تحقيقات، دانشکده الهيات و فلسفه

تاریخ نشر: 1385


درباره کتاب:


به راهنمایی سیداحمدرضا خضری، به مشاوره هادی عالم‌زاده.- کارشناسی ارشد (دانشگاه آزاد اسلامی. واحد علوم و تحقیقات، دانشکده علوم انسانی و اجتماعی، گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی، رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی) ؛ ‎۱۳۸۵.

آخرین اخبار