دوفصلنامه علمی تخصصی مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی

نویسنده: سردبیر: دکتر هادی عالم زاده

ناشر:   دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

تاریخ نشر: دوفصلنامه


درباره کتاب:


نشریه مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی به صورت دو فصلنامه،‌ به زبان فارسی انتشار خواهد یافت  این نشریه متعلق به دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)‌است و تمامی ضوابط شیوه نامه اجرایی نحوه انتشار مجلات علمی – تخصصی مصوب معاون پژوهشی آن دانشگاه را لازم الاجرا می داند. این نشریه با اهداف  ذیل منتشر می گردد.

  • انتشار دستاوردهای علمی و یافته های جدید پژوهشی در حوزه تاریخ و تمدن ملل اسلامی به منظور مشارکت در تولید علم و گسترش دانش.
  • گسترش ارتباط میان پژوهشگران و مراکز پژوهشی حوزه تاریخ و تمدن ملل اسلامی.
  • ارتقای سطح پژوهش و کمک به رفع نیازهای علمی و پژوهشی در حوزه علمی تاریخ و تمدن ملل اسلامی.
  • ارتقای جایگاه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)‌ از طریق ورود و عضویت در سامانه های نمایه داخلی و خارجی.

 

گروه تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره ) در جهت توسعه مطالعات حوزه تمدن اسلامی اقدام به انتشار مقاله  با رویکرد علمی پژوهشی(مطالعات تاریخ و تمدن ملل اسلامی ) با همکاری برجسته ترین اساتید گروه تاریخ  دانشگاه های سراسر کشور به عنوان اعضاء هیات تحریریه نموده است.در این راستا دفتر مجله پذیرای مقالات ارزشمند استادان و دانشجویان علوم تاریخی  در سراسر کشور می باشد.

مدیر مسئول: دکتر عباس برومند اعلم؛ سردبیر: دکتر هادی عالم زاده. برای آشنایی بیشتر با مجله و نحوه ارسال مقالات به آدرس زیر مراجعه نماییید: http://hcin.journals.ikiu.ac.ir