مقایسه روش شناختی الگوهای الهیاتی اسلامی و جامعه شناسی مدرن(با تأکید بر تزاحمات و تعاملات رویکردهای کلاسیک)

نویسنده: سیدمهدی اعتمادی فرد

ناشر:   فصلنامه نقد و نظر- شماره 4

تاریخ نشر: 1394


درباره کتاب:


مقایسه روش شناختی الگوهای الهیاتی اسلامی و جامعه شناسی مدرن(با تأکید بر تزاحمات و تعاملات رویکردهای کلاسیک)- دریافت فایل PDF

آخرین اخبار