کارکرد تمدنی قرآن؛ یک بررسی مقدماتی در قلمرو تمدن پیشین اسلامی

نویسنده: محسن الویری

ناشر:   فصلنامه نقد و نظر- شماره 4

تاریخ نشر: 1394


درباره کتاب:


کارکرد تمدنی قرآن؛ یک بررسی مقدماتی در قلمرو تمدن پیشین اسلامی- دریافت فایل PDF

آخرین اخبار