ک‍ارن‍ام‍ه‌ اس‍لام‌

نویسنده: زری‍ن‌ ک‍وب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۰۱ -

ناشر:   ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

تاریخ نشر: 1369


درباره کتاب:


کارنامه اسلام، یک فصل درخشان تاریخ انسانى است، نه فقط از جهت توفیقى که مسلمین در ایجاد یک فرهنگ تازه جهانى یافته اند بلکه به سبب فتوحاتى که آنها را موفق کرد به ایجاد یک دنیاى تازه، وراى شرق و غرب قلمرو اسلام که در واقع نه شرق بود نه غرب.
کارنامه اسلام، نام کتابی از دکتر عبدالحسین زرین کوب می‌باشد. او این کتاب را اول بار در سال ۱۳۴۸ به چاپ رساند. موضوع این کتاب فرهنگ و تمدن اسلامی است.

آخرین اخبار