گ‍زی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)

نویسنده: ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌) (چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌:۱۳۷۷ : چ‍ال‍وس‌)

ناشر:   م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)

تاریخ نشر: 1377


درباره کتاب:


این کتاب مجموعه ای از گزیده مقالات ارائه شده در کنفرانسی که توسط نمایندگی ولی فقیه در نیروی دریایی سپاه با عنوان کنفرانس تمدن اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی(س) که سال ۱۳۷۶ در چالوس برگزار شده بود، میباشد که با مقدمه ای از بیانات آقای هاشمی رفسنجانی رییس جمهور وقت برگزاری کنفرانس آغاز گردیده و پس از آن صاحب نظران به ارائه مقالات خود پرداختند.

تمدن اسلامی در چند قرن اخیر و بویژه پس از قرن پنجم برخوردار از یک «نظام سیاسی» نبود و لذا چشم انداز روشنی در پیش رو نداشت. اما امروزه نهضت امام خمینی(س) و نظام جمهوری اسلامی تا حدود زیادی توانسته این مشکل را حل کند و لذا کسانی که می خواهند تلقی مسلمین را نسبت به تمدن اسلامی بیابند مشکل کمتری دارند. پژوهشگران و علامندان می توانند بسیاری از مفاهیم در رابطه با تمدن اسلامی را در این مجموعه جستجو نمایند.