الزامات فراموش شده توسعه پایدار

نویسنده: سید محمد حسینی

ناشر:   پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ نشر: 1396


درباره کتاب:


پس از چند دهه تلاش های بین المللی برای توسعه، مردم حتی در کشورهای پیشرفته به اهداف ترسیم شده نرسیدند. توسعه پایدار آخرین ایده درباره بهبود زندگی بشر است. سؤال اساسی این است که چگونه می توان نابسامانی های مادی و غیر مادی انسان را کاهش داد و به انسان کمک کرد تا به اهداف خود نزدیک شود؟ پژوهش حاضر در پی طرح این نظر است: وقتی انسان به اهداف آرمانی خود نزدیک می شود که همزمان به اقتصاد، فرهنگ و اخلاق توجه شود و فضای انسانی در جهان حاکم گردد. توسعه پایدار وقتی امکان تحقق دارد که محرومیت از جهان زدوده شود و دنیا به محیطی توأم با صلح، برابری و محبت تبدیل شود. هدف از این تحقیق شناسایی برخی عناصر و مؤلفه هایی است که در توسعه پایدار به فراموشی سپرده شده اند.

دریافت کتاب از کتابخوان همراه پژوهان

دریافت کتاب از فروشگاه نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

کلیپ معرفی کتاب در آپارات

 

آخرین اخبار