تفسیر اجتهادی سوره تحریم

نویسنده: دکتر محمد خامه گر

ناشر:   پژوهشکده اسلام تمدنی

تاریخ نشر: 1397


درباره کتاب:


تفسیر اجتهادى‏ یکی از روشهای شناخته شده تفسیر قرآن است در این روش، مفسّر بر اساس اصول و قواعد علمی به تفسیر قرآن میپردازد و تلاش میکند با استفاده روشمند از همه منابع معتبر در فرآیند تفسیر مراد الهی را از آیات قرآن کشف کند سپس با نقد و تحلیل دیدگاههای مفسران دربارۀ هریک از ابعاد تفسیری آیه بر اساس قواعد علمی قول صحیح را تعیین نماید. در این اثر با بررسی اجتهادی مشخصات عمومی سوره تحریم و تفسیر آیات آن، تلاش شده تا نمونهای کامل از تفسیر اجتهادی ارائه گردد.

 

 

 

آخرین اخبار