مبانی تفسیر قرآن به قرآن

نویسنده: محمد بهرامی

ناشر:   پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

تاریخ نشر: 1398


درباره کتاب:


در تفسیر قرآن به قرآن به عنوان یکی از روش‌های تفسیری، مباحث بسیاری در خور بحث و بررسی است که یکی از جدی‌ترین و مهم‌ترین آنها بحث مبانی است. مبانی قرآنی تفسیر، مجموعه باورهایی است که بنیان تفسیر را شکل داده و تفسیر قرآن با نظرداشت آن باورها شکل می‌گیرد و مبانی تفسیر قرآن به قرآن، آن دسته از باورهایی است که ناظر به خصوصیات و ویژگی‌های یک روش تفسیر است.  برخی از مهم‌ترین باورهایی که قابلیت طرح به عنوان مبانی تفسیر قرآن به قرآن را دارد و در عین حال به صورت جدی ممکن است محل تأمل قرار گیرد عبارتند از: کاشفیت فهم و تفسیر، فهم‌پذیری قرآن ، تفسیرپذیری قرآن، وحیانیت قرآن، عدم تحریف قرآن، نوشتاری‌بودن قرآن، نمادین‌نبودن زبان قرآن، پیوستگی آیات، قرآن بسندگی، حجّیّت ظواهر، مؤلف‌محوری.

دریافت کتاب از کتابخوان همراه پژوهان

دریافت کتاب از فروشگاه نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

کلیپ معرفی کتاب در آپارات

آخرین اخبار