پژوهشی در عرفان حلقه و انرژی درمانی

نویسنده: دکتر محمّدمسعود سعیدی

ناشر:   پژوهشکده اسلام تمدنی

تاریخ نشر: 1397


درباره کتاب:


کتاب «پژوهشی در عرفان حلقه و انرژی درمانی» به قلم دکتر محمدمسعود سعیدی (عضو هیأت علمی گروه حکمت و کلام جدید پژوهشکده اسلام تمدنی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی) منتشر شده است.
به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، کتاب «پژوهشی در عرفان حلقه و انرژی درمانی» سه بخش اصلى را در برمى گیرد؛ بخش اولِ کتاب، مباحث مقدماتى لازم پیش از تحقیق میدانى درباره گروه های نوپدید معنوی را در خود گنجانده و شامل سه فصل است.
فصل اول به بیان مسئله معنویت های نوظهور و تحقیقات انجام شده در این زمینه مى پردازد. فصل دوم در بردارنده چارچوب مفهومى پژوهش آشنایی با مفاهیم و آموزه های عرفان حلقه و معرفى آن طبق کتاب ها و نوشته های موجود است. البته نویسنده کتاب که تجربه عملى عرفان حلقه را نیز دارد، در توضیح مطالب این کتابها، گاهى به تجربه های عملى خود نیز اشاره مى کند. مباحث روشىِ نظریه پردازی داده محور برای پژوهش در معنویت های نوپدید و امتیازات این روش، در فصل سوم بررسى شده است.
بخش دوم کتاب به ارائه مباحث حاصل از بررسى تجربى عرفان حلقه مى پردازد. نتایج و یافته های تحقیق میدانى درباره گروه عرفان حلقه و توصیف و تبیین ورود افراد به کلاس های این گروه و کنش ها و پیامدهای مرتبط گزارش شده است. به علت اینکه نتایج تحقیق نشان داد که انرژی درمانى را- در صورتى که فقط انرژی درمانى باشد- نمى توان از گروه های نوپدید معنوی دانست.
بخش سوم به بررسى انرژی درمانى اختصاص یافت، و در این بخش انرژی درمانى با توجه به برخى منابع موجود، به طور مختصر معرفى شده و نتایج به دست آمده از پژوهش میدانى درباره آن گزارش مى شود. در نتیجه گیری کتاب درباره نیازها و انتظارات جدید معنوی در جامعه و نیز شیوه های جذب افراد و ظرفیت های جدید تبلیغى در گروه های نوپدید معنوی به عنوان هدف فرعى و کاربردی پژوهش توضیح داده مى شود.

دریافت کتاب از کتابخوان همراه پژوهان

دریافت کتاب از فروشگاه نشر پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

کلیپ معرفی کتاب در آپارات

آخرین اخبار