دکتر سیدحسین سیدی

عنوان سازمانی: عضو هیئت علمی گروه هنر و تمدن اسلامی

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عرب

آدرس نامه الکترونیکی: hosein_seyyedi@yahoo.com


عنوان سازمانی: عضو هیئت علمی گروه هنر و تمدن اسلامی

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عرب

آدرس نامه الکترونیکی: hosein_seyyedi@yahoo.com

تحصیلات کلاسیک:

پایان تحصیلات دبیرستان ۱۳۵۹

ورود به مرکز تربیت معلم ۱۳۶۰

ورود به دانشگاه فردوسی مشهد و ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات عربی ۱۳۶۴

فراغت از تحصیل ۱۳۶۷

قبولی کارشناسی ارشد ۱۳۶۷

فراغت از تحصیل کارشناسی ارشد ۱۳۶۹

و دفاع از رساله « نقد و بررسی اندیشه و اشعار صاحب بن عباد» عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد ۱۳۶۹

پذیرش در دوره دکتری ۱۳۷۷ و دفاع از رساله « نقد و تحلیل شیوه تحلیل نحویان کوفه و بصره»

 

حوزه های مطالعاتی:

 1- قرآن پژوهی 2- مطالعات میان رشته ای

 

آشنایی با زبانهای خارجی:

زبان عربی

 

سوابق تدریس:

۱- عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد ۱۳۶۹

۲-تدریس در دانشگاه مخدومقلی عشق آباد (ترکمنستان) ۱۳۷۲

۳- مربی نمونه دانشگاه ۱۳۷۳

۴- تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد از ۱۳۶۹ تا کنون

۵- تدریس در دانشگاه آزاد مشهد از ۱۳۸۰

۶- تدریس در جامعه المصطفی العالمیه از ۱۳۹۰

۷- تدریس در دانشکده علوم قرآن و حدیث اوقاف از ۱۳۹۰ تا کنون

عضویت در انجمن(های) علمی:

عضویت در انجمن علمی زبان و ادبیات عربی ایران

عرصه‌های مطالعاتی:

زبان و ادبیات عرب علوم قرآن و حدیث زبان شناسی و معناشناسی زبان و ادبیات فارسی

سوابق اجرایی:

۱- مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی

۲- مدیر گروه ادبیات و هنر دینی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

۳- سردبیر فصلنامه علمی تخصصی ادبیات دینی

۴- عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی لسان المبین دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

شرح حال علمی و شخصی:

متولد 1341- ساری

پایان تحصیلات دبیرستان1359

ورود به مرکز تربیت معلم1360

ورود به دانشگاه مشهد و ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات عربی1364

فراغت از تحصیل1367

قبولی در کارشناسی ارشد1367

فراغت از تحصیل در کارشناسی ارشد 1369 و دفاع از رساله (( نقد و بررسی اندیشه و اشعار صاحب بن عباد))

عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد 1369

تدریس در دانشگاه مخدومقلی عشق آباد (ترکمنستان) 1372

مربی نمونه دانشگاه1373

پذیرش در دوره دکتری 1377 و دفاع از رساله (( نقد وتحلیل شیوه تحلیل نحویان کوفه و بصره))

ارتقاء به مرتبه دانشیاری1381

برنده جایزه کتاب خراسان 1383

پژوهشگر نمونه در رشته علوم انسانی1385

برنده جایزه کتاب جشنواره فردوسی 1385

مترجم و مولف برگزیده دانشگاه مشهد 1386

ارتقاء به مرتبه استادی1388

مدیر گروه پژوهشی ادبیات وهنر دینی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

سردبیر فصلنامه ادبیات دینی

مقالات (تالیف)

1-  درباره واژه ((جاهلیت)).مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 3، 1371.

2- توصیف و تجویز در نحو عربی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 140، 1382.

3- نگاه قرآن به شعر. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 145، 1383

4- نمادپردازی در شعر صلاح عبدالصبور. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 147، 1383.

5- نگاهی تازه به واژگان اضداد در زبان عربی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 149، 1384.

6- نگاهی به انواع جمله در زبان عربی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 150، 1384.

7- مولوی و قرآن (( تفسیر یا تاویل)). مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 196، 1384.

8- التحلیل الموسیقی لای القرآن الکریم (الجزء الثلائون انموذجا). پژوهشنامه علوم انسانی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، شماره 47-48، 1384.

9- نقد روش شناختی نحو عربی. مجله دانشگاه تربیت مدرس، 1384.

10- شعر و قرآن کریم. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 152، 1385.

11- نماد گرایی در شعر ادونیس، دانشگاه اصفهان، 1386.

12- معناشناسی درزمانی واژگانی از قرآن، دانشگاه کرمان، 1387.

13- ابعاد گفتمان علی(ع) در نهج البلاغه. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.

14- فراهنجاری در قرآن. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.

15- سنت فرهنگ نویسی در زبان عربی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

16- نقدی بر تقسیم کلمه در زبان عربی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 152، 1385.

17- شابی و رمانتیسم. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره 155، 1385.

18- تمهیدی بر ترجمه قرآن. کیهان اندیشه، شماره 40.

19- تاثیر قرآن بر زبان عربی. کیهان اندیشه، شماره 43.

20- قرآن در آیینه مثنوی. مشکوه، شماره 46.

21- تاملاتی درباره ترجمه قرآن با نگاهی به ترجمه استاد آیتی. مترجم، شماره 100.

22- از یسوع تا مسیح (ع). مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 1386.

23- الضوء فی المعارف القرآنیه. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، 1385.

24- مولفه های تصویر هنری در قرآن. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، 1387.

25- کارکرد تصویر هنری در حدیث نبوی. لب لباب آرا در مکتب نبوی، دانشگاه هنر اصفهان، دی ماه 1385.

26- آموزش زبان از دیدگاه زبان شناختی و روان شناختی. فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، بهار 1385.

27- زبان قرآن. قرآن و ادب و هنر 2(بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه)، 1387.

28- بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در اندیشه ابولعلا. نشریه ادبیات تطبیقی دانشکده ادبیات دانشکاه شهید باهنر کرمان، بهار 1389.

29- نقد منابع نحو عربی. مجموعه مقالات سومین همایش مدیران گروه های عربی در همدان، تیر 1386.

30- شعر و قرآن کریم. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار 1385.

31- نقد مبانی فصاحت (رویکرد زبان شناختی). مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان 1387.

32- بررسی گویش عربی جنوب خراسان. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

، زمستان 1387.

33- از مسیح تا یسوع. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان 1386.

34- مؤلفه های سلوک و عرفان در مکتب امامت. اندیشه حوزه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، آذر و دی 87

35- اساس و مبانی تصویر هنری در قرآن. مجله پژوهش های اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان، زمستان 87.

36- تجلی عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعه. شیعه شناسی قم. زمستان 1388.

37- رمانتیسم در آثار جبران و سپهری. کنفرانس بین المللی لبنان، 2010.

38-واژه به مثابه ابزارتحلیل گفتمان قران علوم قران وحدیث مشهد 1392

39-جله های پایداری درسروده های فدوی طوقان ادبیات تطبیقی کرمان 2012

40-بررسی تطبیقی اعترافات روسو اگوستین وغزالی ادبیات تطبیقی کرمان 2012

41-رمانتیسم در اثار جبران وسپهری الدراسات الادبیه لبنان 2009

42-تحلیل انتقادی تاریخ ادبیات نگاری در ادب عربی الجمعیه العلمیه للغه العربیه 2010

43-تجلی عاشورا در شعر شیعه شیعه شناسی 2010

44-بررسی گویش عربی جنوب خراسان ادبیات مشهد2008

45-بررسی مفهوم مرگ در اندیشه ابوالعلا وناصر خسرو ادبیات تطبیقی کرمان 2010

46-the study of onomoatapeia hn the muslims haly write:quran  language in india 2013

47-a search an rhytm and music in the quran  international journal of linguistics America 2013

48-لفظ ومعنای قران در نهج البلاغه ادبیات شیعه دانشگاه اذربایجان

  49-تحلیل گفتمان ایات مربوط به قیامت در جزئ سی ام پژوهشهای قرانی ش 71 مشهد

50-روایات نجیب محفوظ فی ضوئ النقد الاجتماعی….. مجله اضاءات نقدیه 1392 کرج

51-بررسی قانون زیف در سوره های احزاب وغافر علوم قران وحدیث مشهد

52-تحلیل زیبایی شناختی تصویرهای هنری در قران پژوهش های ادبی –قرانی 1392 اراک

53-ریبایی شناسی تکرار در قران پژوهشهای قرانی مشهد 1392

54 –تغییر معنایی واژگان قران پژوهشهای قرانی مشهد 1392

55-دراسه الموسیقی الذاخلیه فی الصحیفه السجادیه مجله بحوث فی اللغه العربیه وادابها اصفهان 1392

56-باهم آیی در قران مطالعات قرانی وروایی بین المللی قزوین 1392

57_منهجیه النقدعندالامام علی مجله الغه العربیه وادابها قم 1393

58-تحلیل اموسیقی لای القران الکریم دانشگاه شهید بهشتی

 

مقالات (ترجمه)

1-  بحثی در منابع و مآخذ تاریخ ماقبل اسلام ] عمرفروخ[. فصلنامه مطالعات تاریخی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، زمستان 1369.

2- مشکل ترجمه متون دینی] ابراهیم انیس[. کیهان اندیشه، شماره 46، بهمن و اسفند 1371.

3- پیروزی عقل در اندیشه ابن رشد] محمد عاطف العراقی[. کیهان اندیشه،شماره 50، مهر و آبان 1372.

4- اشتراک لفظی ]ابراهیم انیس[. کیهان اندیشه، شماره 56، مهر و آبان 1373.

5- بنیادهای دینی جنگهای صلیبی ] عبدالکریم یوسف[. کیهان اندیشه، شماره 61.

6- نقد و بررسی مبانی فصاحت ] محمود عبدالجفال[. کیهان اندیشه، شماره 64.

7- دلالت الفاظ(معنی شناسی) ] محمد المبارک[ . کیهان اندیشه، شماره 70.

8- مترادفات، اشتراک لفظی و تضاد در زبان عربی ] ابراهیم انیس[. کیهان اندیشه.

9- شعر معاصر عرب در گفتگویی با شاعران معاصر عرب. ]احسان عباس و نازک الملائکه[. کیهان فرهنگی، شماره 4.

10- رابطه بین لفظ و دلالت ] ابراهیم انیس[. کیهان فرهنگی، شماره 9.

11- مبانی هفتگانه شعر ] عزالدین اسماعیل[ . کیهان فرهنگی، شماره 130و 131.

12- عملکرد شعر انقلابی ] ادونیس[. توس، شماره 32، فروردین 1372.

13- مشکلات ترجمه الفاظ قرآنی ] ابراهیم انیس[. مترجم، شماره 5.

14- نقش ایرانیان در بنای تمدن اسلامی ] فواد عبدالمعطی الصیاد[ . مشکوه، شماره 45.

15- رمز و اسطوره در شعر معاصر عرب ] عزالدین اسماعیل[. کیهان فرهنگی.

 

مقالات ارائه شده در همایش ها:

1- شیوه های تحلیل نحویان کوفه و بصره. تهران (چهارمین کنفرانس زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی)،1376.

2-آموزش زبان از دیدگاه زبان شناختی و روان شناختی. اصفهان (دومین همایش مدیران گروه های عربی دانشگاه های کشور)،1384.

3-مؤلفه های تصویر هنری در قرآن (همایش ملی پژوهش های قرآنی)، تهران، 1385.

4-بررسی تطبیقی شعر و اندیشه سهراب و جبران (کنفرانس ملی ادبیات تطبیقی)، سبزوار، 1385.

5-مؤلفه های تصویر هنری در حدیث نبوی (همایش بین المللی)، اصفهان، 1385.

6-رمانتیسم در آثار جبران و سپهری (کنفرانس بین المللی ادبیات تطبیقی)، لبنان، 2010.

7-من النص الی التلفی اردن 2013 {الموتمر الدولی النص بین النظریات النقدیه واللسانیات الحدیثه}

كتاب‌ها (ترجمه)

1- زبان‌شناسي تطبيقي (ابراهيم السامرايي) انتشارات دانشگاه سبزوار، 1373

2- سيري در قرآن كريم، نگاهي به اصلي‌ترين مفاهيم بيست و شش سوره از قرآن (شيخ محمد شلتوت) انتشارات آستان قدس رضوي، 1377

3- انديشة نوين اسلامي در رويارويي با استعمار غرب (محمد بهي)، انتشارات آستان قدس رضوي، 1377

4- بررسي روان‌شناختي تحول ارزش‌ها (عبداللطيف محمد خليفه) انتشارات آستان قدس رضوي، 1378

5- زبان‌شناسي عربي ( محمود فهمي حجازي) انتشارات سمت، 1379

6- معناشناسي وا‍‍ژگان قرآن (صالح عضيمه) انتشارات آستان قدس رضوي، 1380

7- بررسي زبان‌شناختي وجوه و نظاير در قرآن ( سلوي محمد العوا) انتشارات آستان قدس رضوي، 1381

8- استراتژي اقتصادي اسرائيل در خاورميانه ( جميل هلال) انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1381

9- تاريخ قرآن ( عبدالصبور شاهين) انتشارات آستان قدس رضوي، 1381

10- ادبيات تطبيقي ( عبدالسلام كفافي) انتشارات آستان قدس رضوي، 1382

11- زمينه‌هاي اجتماعي و رهاوردهاي انساني قيام امام حسين (ع) ( محمد مهدي شمس الدين) ) انتشارات آستان قدس رضوي، 1382

12- نگرشي بر فلسفة زبان، انتشارات چاپار، 1382

13- دفاع از قرآن ( عبدالرحمن بدوي) انتشارات آستان قدس رضوي، 1382

14- ويژگي‌هاي بلاغي قرآن ( عبدالعظيم ابراهيم محمد المطعني) انتشارات سخن، 1388

15- كاركرد سنت در شعر معاصر عرب « بدر شاكر السياب، خليل حاوي، نازك الملائكه، عبدالوهاب بياتي، أدونيس، صلاح عبدالصبور» ( احمد عرفات الضاوي) انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد،1384

16- مفهوم شعر « از ديدگاه شاعران پيشگام عرب » ( فاتح علاق)  انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1388

17- بررسي نشانه شناختي و مردم شناختي معلقات سبع ( عبدالملك مرتاض)  انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1386

18- زبان‌شناسي توحيدي، نظريه و تطبيق ( محمد علي الحسيني )  انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد،1386

19- معنا شناسي ( احمد مختار عمر) انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1385

20- گفتمان قرآن « بررسي زبان ‌شناختي پيوند متن و بافت قرآن، مطالعة موردي: سورة بقره» ( خلود العُموش) انتشارات سخن، 1388

21- سبك‌شناسي اعجاز بلاغي قرآن ( محمد كريم الكواّز) انتشارات سخن،1386

22- كاركرد تصوير هنري در قرآن كريم ( عبدالسلام احمد الراغب) انتشارات سخن، 1387

23- بررسی سبک شناختی وریبایی شناختی تقابل  در قران انتشارات    سخن تهران

24- مدیریت ونظام اداری از دیدگاه امام علی( ع) به نشرآستان قدس

25- زيباشناسي واژگان قرآن ( احمد ياسوف) انتشارات سخن، 1388

26- شعر معاصر عرب عز الدین اسماعیل انتشارات ترانه مشهد

27- مبانی معنا شناسی در جهان اسلام انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

تأليف

1- به باغ همسفران: دربارة سپهري و جبران، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1384

2- مست و مستور « جستاري تطبيقي در شعر و انديشة مولوي و حافظ»، انتشارات رواق مهر، 1386

3- رويكرد زبان شناختي به نحو عربي، انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد، 1387

4-سیر تاریخی اعجازقرآن پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی 1392 قم

5-زیبایی شناسی ایات قران پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی1390 قم

6-بررسی انتقادی تاریخ ادبیات نگاری در ادب عربی سخن

7-بررسی تطبیقی نظریه ادبی نیما ونازک الملائکه انتشارات ترانه مشهد

8–بررسی زیبایی شناختی تکرار درقران بنیاد پژوهشهای استان قدس

9-نزاع سنت ومدرنیسم در شعر معاصر عرب دانشگاه فردوسی مشهد

10-اصول ومبانی ادبیات اسلامی(مطالعه موردی شعر)پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

 

آخرین اخبار