دکتر سیدحسین سیدی

عنوان سازمانی: عضو هیئت علمی گروه هنر و تمدن اسلامی

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عرب

آدرس نامه الکترونیکی: hosein_seyyedi@yahoo.com


عنوان سازمانی: عضو هیئت علمی گروه هنر و تمدن اسلامی

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکتری زبان و ادبیات عرب

آدرس نامه الکترونیکی: hosein_seyyedi@yahoo.com

تحصیلات کلاسیک:

پایان تحصیلات دبیرستان ۱۳۵۹

ورود به مرکز تربیت معلم ۱۳۶۰

ورود به دانشگاه فردوسی مشهد و ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات عربی ۱۳۶۴

فراغت از تحصیل ۱۳۶۷

قبولی کارشناسی ارشد ۱۳۶۷

فراغت از تحصیل کارشناسی ارشد ۱۳۶۹

و دفاع از رساله « نقد و بررسی اندیشه و اشعار صاحب بن عباد» عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد ۱۳۶۹

پذیرش در دوره دکتری ۱۳۷۷ و دفاع از رساله « نقد و تحلیل شیوه تحلیل نحویان کوفه و بصره»

 

حوزه های مطالعاتی:

 1- قرآن پژوهی ۲- مطالعات میان رشته ای

 

آشنایی با زبانهای خارجی:

زبان عربی

 

سوابق تدریس:

۱- عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد ۱۳۶۹

۲-تدریس در دانشگاه مخدومقلی عشق آباد (ترکمنستان) ۱۳۷۲

۳- مربی نمونه دانشگاه ۱۳۷۳

۴- تدریس در دانشگاه فردوسی مشهد از ۱۳۶۹ تا کنون

۵- تدریس در دانشگاه آزاد مشهد از ۱۳۸۰

۶- تدریس در جامعه المصطفی العالمیه از ۱۳۹۰

۷- تدریس در دانشکده علوم قرآن و حدیث اوقاف از ۱۳۹۰ تا کنون

عضویت در انجمن(های) علمی:

عضویت در انجمن علمی زبان و ادبیات عربی ایران

عرصه‌های مطالعاتی:

زبان و ادبیات عرب علوم قرآن و حدیث زبان شناسی و معناشناسی زبان و ادبیات فارسی

سوابق اجرایی:

۱- مدیر گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه فردوسی

۲- مدیر گروه ادبیات و هنر دینی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی

۳- سردبیر فصلنامه علمی تخصصی ادبیات دینی

۴- عضو هیئت تحریریه فصلنامه علمی پژوهشی لسان المبین دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

شرح حال علمی و شخصی:

متولد ۱۳۴۱- ساری

پایان تحصیلات دبیرستان۱۳۵۹

ورود به مرکز تربیت معلم۱۳۶۰

ورود به دانشگاه مشهد و ادامه تحصیل در رشته زبان و ادبیات عربی۱۳۶۴

فراغت از تحصیل۱۳۶۷

قبولی در کارشناسی ارشد۱۳۶۷

فراغت از تحصیل در کارشناسی ارشد ۱۳۶۹ و دفاع از رساله (( نقد و بررسی اندیشه و اشعار صاحب بن عباد))

عضو هیئت علمی دانشگاه مشهد ۱۳۶۹

تدریس در دانشگاه مخدومقلی عشق آباد (ترکمنستان) ۱۳۷۲

مربی نمونه دانشگاه۱۳۷۳

پذیرش در دوره دکتری ۱۳۷۷ و دفاع از رساله (( نقد وتحلیل شیوه تحلیل نحویان کوفه و بصره))

ارتقاء به مرتبه دانشیاری۱۳۸۱

برنده جایزه کتاب خراسان ۱۳۸۳

پژوهشگر نمونه در رشته علوم انسانی۱۳۸۵

برنده جایزه کتاب جشنواره فردوسی ۱۳۸۵

مترجم و مولف برگزیده دانشگاه مشهد ۱۳۸۶

ارتقاء به مرتبه استادی۱۳۸۸

مدیر گروه پژوهشی ادبیات وهنر دینی پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

سردبیر فصلنامه ادبیات دینی

مقالات (تالیف)

۱-  درباره واژه ((جاهلیت)).مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۳، ۱۳۷۱٫

۲- توصیف و تجویز در نحو عربی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۱۴۰، ۱۳۸۲٫

۳- نگاه قرآن به شعر. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۱۴۵، ۱۳۸۳

۴- نمادپردازی در شعر صلاح عبدالصبور. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۱۴۷، ۱۳۸۳٫

۵- نگاهی تازه به واژگان اضداد در زبان عربی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۱۴۹، ۱۳۸۴٫

۶- نگاهی به انواع جمله در زبان عربی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۱۵۰، ۱۳۸۴٫

۷- مولوی و قرآن (( تفسیر یا تاویل)). مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۱۹۶، ۱۳۸۴٫

۸- التحلیل الموسیقی لای القرآن الکریم (الجزء الثلائون انموذجا). پژوهشنامه علوم انسانی دانشکده ادبیات دانشگاه شهید بهشتی، شماره ۴۷-۴۸، ۱۳۸۴٫

۹- نقد روش شناختی نحو عربی. مجله دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۴٫

۱۰- شعر و قرآن کریم. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۱۵۲، ۱۳۸۵٫

۱۱- نماد گرایی در شعر ادونیس، دانشگاه اصفهان، ۱۳۸۶٫

۱۲- معناشناسی درزمانی واژگانی از قرآن، دانشگاه کرمان، ۱۳۸۷٫

۱۳- ابعاد گفتمان علی(ع) در نهج البلاغه. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.

۱۴- فراهنجاری در قرآن. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد.

۱۵- سنت فرهنگ نویسی در زبان عربی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

۱۶- نقدی بر تقسیم کلمه در زبان عربی. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۱۵۲، ۱۳۸۵٫

۱۷- شابی و رمانتیسم. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، شماره ۱۵۵، ۱۳۸۵٫

۱۸- تمهیدی بر ترجمه قرآن. کیهان اندیشه، شماره ۴۰٫

۱۹- تاثیر قرآن بر زبان عربی. کیهان اندیشه، شماره ۴۳٫

۲۰- قرآن در آیینه مثنوی. مشکوه، شماره ۴۶٫

۲۱- تاملاتی درباره ترجمه قرآن با نگاهی به ترجمه استاد آیتی. مترجم، شماره ۱۰۰٫

۲۲- از یسوع تا مسیح (ع). مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۶٫

۲۳- الضوء فی المعارف القرآنیه. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۵٫

۲۴- مولفه های تصویر هنری در قرآن. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شیراز، ۱۳۸۷٫

۲۵- کارکرد تصویر هنری در حدیث نبوی. لب لباب آرا در مکتب نبوی، دانشگاه هنر اصفهان، دی ماه ۱۳۸۵٫

۲۶- آموزش زبان از دیدگاه زبان شناختی و روان شناختی. فصلنامه تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، بهار ۱۳۸۵٫

۲۷- زبان قرآن. قرآن و ادب و هنر ۲(بنیاد پژوهش های قرآنی حوزه و دانشگاه)، ۱۳۸۷٫

۲۸- بررسی تطبیقی مفهوم مرگ در اندیشه ابولعلا. نشریه ادبیات تطبیقی دانشکده ادبیات دانشکاه شهید باهنر کرمان، بهار ۱۳۸۹٫

۲۹- نقد منابع نحو عربی. مجموعه مقالات سومین همایش مدیران گروه های عربی در همدان، تیر ۱۳۸۶٫

۳۰- شعر و قرآن کریم. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، بهار ۱۳۸۵٫

۳۱- نقد مبانی فصاحت (رویکرد زبان شناختی). مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان ۱۳۸۷٫

۳۲- بررسی گویش عربی جنوب خراسان. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

، زمستان ۱۳۸۷٫

۳۳- از مسیح تا یسوع. مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان ۱۳۸۶٫

۳۴- مؤلفه های سلوک و عرفان در مکتب امامت. اندیشه حوزه دانشگاه علوم اسلامی رضوی، آذر و دی ۸۷

۳۵- اساس و مبانی تصویر هنری در قرآن. مجله پژوهش های اسلامی دانشگاه شهید باهنر کرمان، زمستان ۸۷٫

۳۶- تجلی عاشورا و انقلاب حسینی در شعر شیعه. شیعه شناسی قم. زمستان ۱۳۸۸٫

۳۷- رمانتیسم در آثار جبران و سپهری. کنفرانس بین المللی لبنان، ۲۰۱۰٫

۳۸-واژه به مثابه ابزارتحلیل گفتمان قران علوم قران وحدیث مشهد ۱۳۹۲

۳۹-جله های پایداری درسروده های فدوی طوقان ادبیات تطبیقی کرمان ۲۰۱۲

۴۰-بررسی تطبیقی اعترافات روسو اگوستین وغزالی ادبیات تطبیقی کرمان ۲۰۱۲

۴۱-رمانتیسم در اثار جبران وسپهری الدراسات الادبیه لبنان ۲۰۰۹

۴۲-تحلیل انتقادی تاریخ ادبیات نگاری در ادب عربی الجمعیه العلمیه للغه العربیه ۲۰۱۰

۴۳-تجلی عاشورا در شعر شیعه شیعه شناسی ۲۰۱۰

۴۴-بررسی گویش عربی جنوب خراسان ادبیات مشهد۲۰۰۸

۴۵-بررسی مفهوم مرگ در اندیشه ابوالعلا وناصر خسرو ادبیات تطبیقی کرمان ۲۰۱۰

۴۶-the study of onomoatapeia hn the muslims haly write:quran  language in india 2013

۴۷-a search an rhytm and music in the quran  international journal of linguistics America 2013

۴۸-لفظ ومعنای قران در نهج البلاغه ادبیات شیعه دانشگاه اذربایجان

  49-تحلیل گفتمان ایات مربوط به قیامت در جزئ سی ام پژوهشهای قرانی ش ۷۱ مشهد

۵۰-روایات نجیب محفوظ فی ضوئ النقد الاجتماعی….. مجله اضاءات نقدیه ۱۳۹۲ کرج

۵۱-بررسی قانون زیف در سوره های احزاب وغافر علوم قران وحدیث مشهد

۵۲-تحلیل زیبایی شناختی تصویرهای هنری در قران پژوهش های ادبی –قرانی ۱۳۹۲ اراک

۵۳-ریبایی شناسی تکرار در قران پژوهشهای قرانی مشهد ۱۳۹۲

۵۴ –تغییر معنایی واژگان قران پژوهشهای قرانی مشهد ۱۳۹۲

۵۵-دراسه الموسیقی الذاخلیه فی الصحیفه السجادیه مجله بحوث فی اللغه العربیه وادابها اصفهان ۱۳۹۲

۵۶-باهم آیی در قران مطالعات قرانی وروایی بین المللی قزوین ۱۳۹۲

۵۷_منهجیه النقدعندالامام علی مجله الغه العربیه وادابها قم ۱۳۹۳

۵۸-تحلیل اموسیقی لای القران الکریم دانشگاه شهید بهشتی

 

مقالات (ترجمه)

۱-  بحثی در منابع و مآخذ تاریخ ماقبل اسلام ] عمرفروخ[. فصلنامه مطالعات تاریخی، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، زمستان ۱۳۶۹٫

۲- مشکل ترجمه متون دینی] ابراهیم انیس[. کیهان اندیشه، شماره ۴۶، بهمن و اسفند ۱۳۷۱٫

۳- پیروزی عقل در اندیشه ابن رشد] محمد عاطف العراقی[. کیهان اندیشه،شماره ۵۰، مهر و آبان ۱۳۷۲٫

۴- اشتراک لفظی ]ابراهیم انیس[. کیهان اندیشه، شماره ۵۶، مهر و آبان ۱۳۷۳٫

۵- بنیادهای دینی جنگهای صلیبی ] عبدالکریم یوسف[. کیهان اندیشه، شماره ۶۱٫

۶- نقد و بررسی مبانی فصاحت ] محمود عبدالجفال[. کیهان اندیشه، شماره ۶۴٫

۷- دلالت الفاظ(معنی شناسی) ] محمد المبارک[ . کیهان اندیشه، شماره ۷۰٫

۸- مترادفات، اشتراک لفظی و تضاد در زبان عربی ] ابراهیم انیس[. کیهان اندیشه.

۹- شعر معاصر عرب در گفتگویی با شاعران معاصر عرب. ]احسان عباس و نازک الملائکه[. کیهان فرهنگی، شماره ۴٫

۱۰- رابطه بین لفظ و دلالت ] ابراهیم انیس[. کیهان فرهنگی، شماره ۹٫

۱۱- مبانی هفتگانه شعر ] عزالدین اسماعیل[ . کیهان فرهنگی، شماره ۱۳۰و ۱۳۱٫

۱۲- عملکرد شعر انقلابی ] ادونیس[. توس، شماره ۳۲، فروردین ۱۳۷۲٫

۱۳- مشکلات ترجمه الفاظ قرآنی ] ابراهیم انیس[. مترجم، شماره ۵٫

۱۴- نقش ایرانیان در بنای تمدن اسلامی ] فواد عبدالمعطی الصیاد[ . مشکوه، شماره ۴۵٫

۱۵- رمز و اسطوره در شعر معاصر عرب ] عزالدین اسماعیل[. کیهان فرهنگی.

 

مقالات ارائه شده در همایش ها:

۱- شیوه های تحلیل نحویان کوفه و بصره. تهران (چهارمین کنفرانس زبان شناسی دانشگاه علامه طباطبائی)،۱۳۷۶٫

۲-آموزش زبان از دیدگاه زبان شناختی و روان شناختی. اصفهان (دومین همایش مدیران گروه های عربی دانشگاه های کشور)،۱۳۸۴٫

۳-مؤلفه های تصویر هنری در قرآن (همایش ملی پژوهش های قرآنی)، تهران، ۱۳۸۵٫

۴-بررسی تطبیقی شعر و اندیشه سهراب و جبران (کنفرانس ملی ادبیات تطبیقی)، سبزوار، ۱۳۸۵٫

۵-مؤلفه های تصویر هنری در حدیث نبوی (همایش بین المللی)، اصفهان، ۱۳۸۵٫

۶-رمانتیسم در آثار جبران و سپهری (کنفرانس بین المللی ادبیات تطبیقی)، لبنان، ۲۰۱۰٫

۷-من النص الی التلفی اردن ۲۰۱۳ {الموتمر الدولی النص بین النظریات النقدیه واللسانیات الحدیثه}

کتاب‌ها (ترجمه)

۱- زبان‌شناسی تطبیقی (ابراهیم السامرایی) انتشارات دانشگاه سبزوار، ۱۳۷۳

۲- سیری در قرآن کریم، نگاهی به اصلی‌ترین مفاهیم بیست و شش سوره از قرآن (شیخ محمد شلتوت) انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۷

۳- اندیشه نوین اسلامی در رویارویی با استعمار غرب (محمد بهی)، انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۷

۴- بررسی روان‌شناختی تحول ارزش‌ها (عبداللطیف محمد خلیفه) انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۷۸

۵- زبان‌شناسی عربی ( محمود فهمی حجازی) انتشارات سمت، ۱۳۷۹

۶- معناشناسی وا‍‍ژگان قرآن (صالح عضیمه) انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۸۰

۷- بررسی زبان‌شناختی وجوه و نظایر در قرآن ( سلوی محمد العوا) انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۸۱

۸- استراتژی اقتصادی اسرائیل در خاورمیانه ( جمیل هلال) انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۱

۹- تاریخ قرآن ( عبدالصبور شاهین) انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۸۱

۱۰- ادبیات تطبیقی ( عبدالسلام کفافی) انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۸۲

۱۱- زمینه‌های اجتماعی و رهاوردهای انسانی قیام امام حسین (ع) ( محمد مهدی شمس الدین) ) انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۸۲

۱۲- نگرشی بر فلسفه زبان، انتشارات چاپار، ۱۳۸۲

۱۳- دفاع از قرآن ( عبدالرحمن بدوی) انتشارات آستان قدس رضوی، ۱۳۸۲

۱۴- ویژگی‌های بلاغی قرآن ( عبدالعظیم ابراهیم محمد المطعنی) انتشارات سخن، ۱۳۸۸

۱۵- کارکرد سنت در شعر معاصر عرب « بدر شاکر السیاب، خلیل حاوی، نازک الملائکه، عبدالوهاب بیاتی، أدونیس، صلاح عبدالصبور» ( احمد عرفات الضاوی) انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،۱۳۸۴

۱۶- مفهوم شعر « از دیدگاه شاعران پیشگام عرب » ( فاتح علاق)  انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۸

۱۷- بررسی نشانه شناختی و مردم شناختی معلقات سبع ( عبدالملک مرتاض)  انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۶

۱۸- زبان‌شناسی توحیدی، نظریه و تطبیق ( محمد علی الحسینی )  انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد،۱۳۸۶

۱۹- معنا شناسی ( احمد مختار عمر) انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۵

۲۰- گفتمان قرآن « بررسی زبان ‌شناختی پیوند متن و بافت قرآن، مطالعه موردی: سوره بقره» ( خلود العُموش) انتشارات سخن، ۱۳۸۸

۲۱- سبک‌شناسی اعجاز بلاغی قرآن ( محمد کریم الکواّز) انتشارات سخن،۱۳۸۶

۲۲- کارکرد تصویر هنری در قرآن کریم ( عبدالسلام احمد الراغب) انتشارات سخن، ۱۳۸۷

۲۳- بررسی سبک شناختی وریبایی شناختی تقابل  در قران انتشارات    سخن تهران

۲۴- مدیریت ونظام اداری از دیدگاه امام علی( ع) به نشرآستان قدس

۲۵- زیباشناسی واژگان قرآن ( احمد یاسوف) انتشارات سخن، ۱۳۸۸

۲۶- شعر معاصر عرب عز الدین اسماعیل انتشارات ترانه مشهد

۲۷- مبانی معنا شناسی در جهان اسلام انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

تألیف

۱- به باغ همسفران: درباره سپهری و جبران، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۴

۲- مست و مستور « جستاری تطبیقی در شعر و اندیشه مولوی و حافظ»، انتشارات رواق مهر، ۱۳۸۶

۳- رویکرد زبان شناختی به نحو عربی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، ۱۳۸۷

۴-سیر تاریخی اعجازقرآن پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی ۱۳۹۲ قم

۵-زیبایی شناسی ایات قران پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی۱۳۹۰ قم

۶-بررسی انتقادی تاریخ ادبیات نگاری در ادب عربی سخن

۷-بررسی تطبیقی نظریه ادبی نیما ونازک الملائکه انتشارات ترانه مشهد

۸–بررسی زیبایی شناختی تکرار درقران بنیاد پژوهشهای استان قدس

۹-نزاع سنت ومدرنیسم در شعر معاصر عرب دانشگاه فردوسی مشهد

۱۰-اصول ومبانی ادبیات اسلامی(مطالعه موردی شعر)پژوهشگاه علوم وفرهنگ اسلامی

 

آخرین اخبار