دکتر سیدعباس صالحی

عنوان سازمانی: عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری کلام اسلامی با گرایش فلسفه دین

آدرس نامه الکترونیکی:


تحصیلات کلاسیک:

 1. دکتری کلام اسلامی با گرایش فلسفه دین
 2. کارشناسی ارشد فلسفه

 

تحصیلات حوزوی:

 1.  ده سال درس خارج فقه و اصول در قم و مشهد- اساتيد: آيات عظام وحيد خراساني، جواد تبريزي، عزالدين زنجاني، ميرزا علي فلسفي و …
 2. دروس علوم عقلي فلسفه اسلامي، در قم و مشهد- اساتيد: آيات و اساتيد حسن‌زاده آملي، انصاري شيرازي، جواد آملي، ابراهيمي ديناني و…

سوابق تدریس:

 1. تدریس در حوزه و دانشگاه  از سال ۱۳۷۰ تاکنون
 2. دروس مرتبط با فقه و فلسفه و کلام اسلامی

 

سوابق پژوهشی:

 1. همکاری علمی با پروژه تفسیر راهنما 
 2. تالیف و ارایه بیش از ۵۰ مقاله در نشریات تخصصی و علمی- پژوهشی
 3. تدوین و نشر سه کتاب «دین و دولت در قرون میانه» (عروج، ۱۳۷۴)
 4. فرد و دولت در اندیشه شیخ مفید و سید مرتضی (بوستان کتاب، ۱۳۷۸)
 5. نص محوری در امامت (بوستان کتاب، ۱۳۹۲)
 6. انتشار بيش از ۱۰۰ مقاله و يادداشت در مطبوعات و رسانه‌ها
 7. از همكاران علمي تفسير راهنما از آغاز تا پايان پروژه (شايان يادآوري است كه تفسير راهنما اثر آيت‌الله هاشمي رفسنجاني است كه ايشان در زندان تدوين كردند و سپس از سالهاي ۱۳۶۷ به بعد در مركز فرهنگ و معارف قرآن تكميل شد)
 8. تدوين و نشر ۳ اثر علمي
 9. عضو هيأت علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامي

 

فعاليت‌هاي مديريتي ـ علمي

 

 1.  مدير مسؤول نشريه پژوهشهاي فلسفي ـ كلامي نوين
 2. از مؤسسان و همكاران نخستين نشريه حوزه از سال ۶۲
 3. سردبير نشريه حوزه در سال‌هاي ۶۵ ـ ۶۷
 4.  مدير مسؤول نشريه پژوهش‌هاي قرآني و عضو هيأت تحريريه آن از سال ۱۳۷۴ تاكنون (اين نشريه، به صورت فصلنامه منتشر مي‌شود)
 5. مدير مسؤول نشريه حوزه از سال ۸۲ تاكنون
 6. مدير مسؤول و سردبير نشريه پگاه حوزه از سال ۷۸ تا سال ۹۰ (يادآور مي‌شود كه اين نشريه به صورت دو هفته‌نامه منتشر مي‌شد همراه با ويژه‌نامه‌هايي كه تا مقطع پايان مسؤوليت بيش از ۳۰۰ شماره آن منتشر شده بود)
 7. ۷ عضو هيأت تحريريه نشريه فقه اهل بيت (با مدير مسؤولي آيت‌الله هاشمي شاهرودي) از آغاز انتشار (سال ۷۶ تا كنون)
 8. عضو هيأت تحريريه نشريه كاوشي در فقه و از آغاز انتشار (سال ۷۶ تا كنون)
 9.  عضو هيأت تحريريه نشريه فقه و قانون (وابسته به مركز تحقيقات اسلامي مجلس شوراي اسلامي)
 10. عضو هيأت مديريه بنياد پژوهشهاي اسلامي سال ۷۷ ـ ۸۱
 11. عضو هيأت مديره مؤسسه همشهري سال ۸۵ ـ ۸۶

 

عضویت در مجامع علمی:

 1. عضویت در هیات مدیره منصوب مقام معظم رهبری در دفتر تبلیغات اسلامی از سال ۷۶ تا ۸۱ (دو دوره)
 2. عضو هیات امنای منصوب مقام معظم رهبری در دفتر تبلیغات اسلامی از سال ۸۱ تاکنون (سه دوره)
 3. عضو شورای تدوین آثار مقام معظم رهبری (از ۷۴ تا ۷۷)
 4. مسوول شورای برنامه‌ریزی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم (سال‌های ۷۶ تا ۸۳)
 5. عضویت در شورای «مهندسی فرهنگی» (شورای عالی انقلاب فرهنگی) از ۸۵ تا ۸۷
 6. عضو اندیشکده فرهنگ (تدوین الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت)
 7. عضو هیات مدیره بنیاد پژوهش‌های اسلامی
 8. معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 9. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 10. عضو حقيقي شوراي فرهنگ عمومي منصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي
 11. عضو شوراي عالي آموزش و پرورش كشور
 12. عضو كميته اسلام و ايران (از كميته‌هاي شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
 13.  عضو كميسيون فرهنگي شوراي عالي امنيت كشور
 14. رئيس نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران دوره‌هاي ۳۰ ـ ۲۸
 15. دبير هيأت نظارت كتاب، منصوب شورايعالي انقلاب فرهنگي
 16. دبير كميته اقوام ايراني در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 17.  مسؤول دفتر تبليغات اسلامي خراسان (سال‌هاي ۷۶ ـ ۷۳)
 18. عضو هيأت امناي منصوب مقام معظم رهبري در مؤسسه فرهنگي خراسان از سال ۹۰ تا كنون (و رياست هيأت امناي ياد شده براساس رأي اعضا)
 19. دبير و مسؤول دبيرخانه هيأت مديره (و سپس هيأت امناي) دفتر تبليغات اسلامي از سال ۸۰ تا كنون

 

عرصه‌های مطالعاتی:

فلسفه دین

سوابق اجرایی:

 1. سردبیری نشریه‌های پگاه و حوزه و عضویت در هیات امنای دفتر تبلیغات اسلامی قم
 2. معاون وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
 3. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

کتابهای چاپی:

 1. دین و دولت در قرون میانه (عروج، ۱۳۷۴)
 2. فرد و دولت در اندیشه شیخ مفید و سید مرتضی (بوستان کتاب، ۱۳۷۸)
 3. نص محوری در امامت (بوستان کتاب، ۱۳۹۲)