دکتر سید محمد حسینی

عنوان سازمانی: عضو هیئت علمی

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری علوم اقتصاد با گرايش اصلي اقتصاد پولي و گرايش دوم اقتصاد بين الملل

آدرس نامه الکترونیکی: http://Hoseini42@gmail.com


نام: سیدمحمد حسینی

پست سازمانی: عضو هیئت علمی و عضو شورای علمی گروه فقه کاربردی

رایانامه: m.hoseini@isca.ac.ir

 

 

الف- سوابق تحصیلی:

مقطع تحصیلی

رشته

کشور محل تحصیل

شهر محل تحصیل

مؤسسه محل تحصیل

تاریخ شروع

تاریخ پایان

دیپلم

فرهنگ و ادب

ایران

مشهد

نواحی آموزش و پرورش

۱۳۵۹

۱۳۶۳

کارشناسی

اقتصاد

ایران

مشهد

دانشگاه فردوسی

۱۳۶۸

۱۳۷۲

کارشناسی ارشد

اقتصاد

ایران

تهران

دانشگاه تربیت مدرس

۱۳۷۳

۱۳۷۶

دکتری

اقتصاد باگرایش اصلی اقتصادپولی و گرایش دوم اقتصاد بین الملل

ایران

تهران

دانشگاه امام صادق(ع)

۱۳۷۶

۱۳۸۶

تحصیلات غیردانشگاهی

فقه و اصول

ایران

مشهد

حوزه علمیه خراسان و قم

۱۳۵۷

۱۳۸۰

 

موضوع پایان نامه کارشناسی ارشد:        «مالکیت ابزار تولید و سهم آن از محصول در دیدگاه اسلامی»

موضوع پایان نامه دکتری:          «تحلیل فقهی – اقتصادی مشتقات با تأکید بر قراردادهای آتی‌ها و اختیارات».

حوزه های مطالعاتی:

۱- حوزه پولی-مالی ۲- حوزه اقتصاد اسلامی ۳- حوزه تجارت بین الملل

ب- سوابق پژوهشی :

 1. طرح‌های پژوهشی انجام یافته

ردیف

عنوان طرح

کارفرما

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه

مسئولیت در طرح

مجری/همکار

۱

الزامات فراموش شده توسعه پایدار

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۱۳۹۱

۲۸/۱۲/۹۳

مجری

۲

مجموعه مقالات رویکرد قرآن نسبت به مقوله‌های تولید و توزیع

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۰۱/۰۱/۹۳

۲۸/۱۲/۹۴

مجری

۳

تنقیح مبادی اقتصاد اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۱۲/۱۳۸۸

درحال‌ارزیابی

همکار

۴

بررسی ارتباط متقابل تربیت واقتصاد براساس آموزه‌های اسلامی –   فاز اول:بررسی تاثیر اقتصاد بر تربیت بر اساس آموزه‌های اسلامی

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۰۱/۰۱/۹۴

۳۱/۰۶/۹۵

مجری

 
 1. همکاری در طرح‌های پژوهشی
 1. همکاری در طرح تکمیل و ویراستاری مجدد اقتصادنا ( طرح مزبور به ضمیمه فرهنگ لغت و توضیح اصطلاحات اقتصادی و غیر اقتصادی در سال ۱۳۷۵ و ۱۳۸۲ به چاپ رسیده است)؛
 2. همکار اصلی طرح پژوهشی «راه‌های سپرده‌گذاری شرعی در بانکها» (چاپ شده)؛
 3. تولید محتوا برای درس موضوعات انتخابی اقتصاد اسلامی به سفارش دانشگاه پیام نور؛
 4. همکار طرح پ‍ژوهشی «زهد و توسعه تعامل یا تقابل؟» (در دست اقدام)؛
 5. همکار طرح پ‍ژوهشی «مبادلات تجاری کشورهای مسلمان و ارایه راهکار جهت توسعه آن» (در دست اقدام).

 

 1. راهنمایی پایان‌نامه‌ها:

ردیف

عنوان

دانشگاه

سال ارائه پایان نامه

 
 

۱

تبیین و بررسی اخلاق بر حفظ محیط زیست به منزله یکی از عوامل توسعه پایدار از منظر اسلام

پیام نور خراسان رضوی

۱۳۹۴

 

۲

بررسی تأثیر یرتفوی تسهیلات اعطایی به بخش‌های اقتصادی بر سودآوری بانکهای خصوصی شده اصل ۴۴ قانون اساسی

پیام نور خراسان رضوی

۱۳۹۴

 

۳

عوامل اثر بخشی اعطای تسهیلات بانکی به عنوان شاخص در بهبود فضای کسب و کار

پیام نور خراسان رضوی

۱۳۹۴

 

 

و مشاور علمی و داوری چندین پایان‌نامه در مقاطع، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری

 

 1. مقالات چاپ شده در مجلات ISI:

ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

شماره مجله

سال چاپ

 
 

۱

The Social Philosophy of Avicenna

Islamic Perspective Journal

۱۰

۲۰۱۳

 
 

 

 1. مقالات چاپ شده در مجلات علمی – پژوهشی:

ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

شماره مجله

سال چاپ

 
 

۱

قرارداد آتی‌ها، تعریف، کارکرد و چالش‌های فقهی

دوفصلنامه مطالعات اقتصاداسلامی

سوم

۱۳۸۸

 

۲

اثر درآمدهای نفتی بر رابطه علّی توسعه مالی-رشد اقتصادی در ایران (مقاله مشترک)

فصلنامه اقتصاد مقداری

دوم

(دهم) ۱۳۹۲

 

۳

اثر مالکیت دولتی بانک‏ها بر رابطه علّی توسعه مالی- رشد اقتصادی در ایران

فصلنامه اقتصاد مالی-پولی

زمستان

۱۳۹۴

 
 
 1. مقالات چاپ شده در مجلات علمی – ترویجی:

ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

شماره مجله

سال چاپ

 
 

۱

بررسی موضوع ربا در قراردادهای قرض الحسنه  رایج در سیستم مالی ایران

اقتصاد و بانکداری اسلامی

۱۳

۱۳۹۴

 
 

 

 1. کتب منتشره:

ردیف

عنوان کتاب

موضوع و رشته کتاب

محل انتشار

انتشارات

سال چاپ

نوبت چاپ

۱

زیرساختهای اقتصاد اسلامی

اقتصاد اسلامی

قم

بوستان کتاب

۱۳۹۴

اول

۲

تکمیل و ویراستاری مجدد کتاب «اقتصادنا»

اقتصاد اسلامی

قم

بوستان کتاب

۱۳۸۲

دوم

۳

راه‌های سپرده‌گذاری شرعی در بانک‌ها (نویسنده دوم)

اقتصاد اسلامی

قم

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۱۳۹۳

اول

۴

الزامات فراموش شده توسعه پایدار

اقتصاد اسلامی

قم

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی

۱۳۹۶

در حال انتشار

 

 

 1. سخنرانی‌ها  و مقالات ارائه شده در نشست‌ها و همایش‌ها:
 1. چاپ مقاله در مجموعه مقالات و ارائه آن در اولین همایش اسلام و توسعه تحت عنوان «حاکمیت اسلامی و طراحی ابزارهای جدید مالی؛
 2. چاپ مقاله در مجموعه مقالات در اولین همایش اسلام و توسعه تحت عنوان «زهد و توسعه اقتصادی تعامل یا تقابل؟ »؛
 3. پذیرش و ارائه مقاله تحت عنوان « Morteza Motahhari's Social thought and influence on His Economic views» در دومین کنفرانس بین‌المللی اندیشه‌های اجتماعی در خاورمیانه و شمال آفریقا در استانبول؛
 4. چاپ مقاله در مجموعه مقالات همایش چالش های بازارهای مالی ایران و دیدگاه اقتصاد اسلامی تحت عنوان « مبادله دارایی با هدف کسب سود از دیدگاه اقتصاد اسلامی »؛
 5. ارائه مقاله در نشست تخصصی مدرسان اقتصاد اسلامی، تحت عنوان: برنامه های درسی رشته اقتصاد اسلامی؛
 6. ارایه مقاله در همایش بیی المللی هند شناسی تحت عنوان: وضعیت اقتصادی هند و زمینه های پیشرفت. در حال چاپ در مجموعه مقالات؛
 7. سخنرانی علمی با موضوع «بررسی قرارداد اختیار معامله» در دانشگاه مفید؛
 8. سخنرانی علمی درباره موضوع «بررسی قرارداد آتی» در جلسه هم‌اندیشی حوزه و دانشگاه در دانشگاه فردوسی مشهد (۳ جلسه).
 9. ارائه مقاله در همایش کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و حسابداری با رویکرد کارآفرینی (استکهلم -سوئد) با عنوان محبّت؛ حلقه گمشده توسعه پایدار- ۱۳۹۷

 

د- سوابق علمی-اجرایی:

 1. مدیر گروه پژوهش های اقتصادی دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی(به مدت ۸ سال) ؛
 2. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی(پژوهشکده اسلام تمدّنی ۸۴- تا کنون)
 3. عضویت در شورای علمی گروه پژوهشی فقه کاربردی (سال ۹۴ تا کنون)؛
 4. ارزیابی ده‌ها مقاله علمی برای نشریات علمی-پژوهشی و علمی-ترویجی در حوزه فقه و اقتصاد؛
 5. دبیر علمی نشست تخصصی «توان سنجی فقه در مهار پیامدهای روند رو به گسترش اجتناب مالیاتی»(95)
 6. کارشناس دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان در سال ۱۳۸۰٫
 7. عضو کمیته راهبردی گردشگری استان خراسان در سالهای ۱۳۸۰ و ۱۳۸۱٫
 8. یک سال همکاری با شورای اول شهر مشهد به عنوان کارشناس تفریغ بودجه.
 9. بررسی و تحلیل بودجه چند سازمان عمومی وابسته به شهرداری مشهد در شورای شهر اول مشهد.
 10. همکاری در تدوین جزوات تاریخ عقاید اقتصادی برای دوره آموزشی گروه اقتصاد دفتر تبلیغات اسلامی.
 11. شرکت در نشست‌های تخصصی مدرسان اقتصاد اسلامی (۵ دوره).
 12. شرکت در جلسات هم اندیشی حوزه و دانشگاه
 13. عضویت در کمیته علمی و داوری همایش‌هایی چون: «اقتصاد اسلامی و توسعه»(همایش اول و دوم)، «اسلام و نیازهای دنیای معاصر».
 14. عضو انجمن «اقتصاد اسلامی ایران».
 15. عضو کمیته راهبردی طرح جامع گردشگری استان خراسان

 

و- آثار برگزیده:

 • کتاب «راه‌های سپرده‌گذاری شرعی در بانک‌ها»  به عنوان اثر تحسین شده کتاب سال حوزه علمیه (۹۳).

 

ز- سوابق آموزشی:

۱۳ سال سابقه تدریس در دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه امام رضا (ع)، موسسه عالی آموزش بانکداری ایران ، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه عالی آموزش بانکداری.

 

مقطع کارشناسی ارشد

ردیف

محل تدریس

عنوان درس

مدت

۱

دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی

از ۱۳۸۷ تا ۱۳۸۹، ۴ ترم

۲

تجارت بین الملل

۱۳۸۸ نیمسال ۱

۳

دانشگاه پیام نور

موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی

سال تحصیلی ۱۳۹۲-۱۳۹۰

۴

مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

نیمسال دوم ۹۲-۱۳۹۰

۵

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

بانکداری اسلامی و مبانی فقهی و حقوقی آن

۲ ترم نیمسال دوم ۸۸-۸۷ و ۸۹-۸۸

۶

بانکداری نوین

۲ ترم سال تحصیلی ۸۹-۸۸

۷

بازارها و ابزارهای مالی

۲ ترم ۸۹-۸۸ و۹۰-۸۸

 

 

 

مقطع کارشناسی

ردیف

محل تدریس

عنوان درس

مدت

۱

دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

مبانی فقهی اقتصاد اسلامی

از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹، ۱۱ ترم ۱۴ کد درسی

۲

آشنایی با اقتصاد اسلامی

از ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۸، ۱۱ ترم، ۱۴ کد درسی

۳

پول و ارز و بانکداری

۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ ۵ ترم

۴

تجارت بین الملل

از ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۹، ۵ ترم

۵

پول و بانکداری

از ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸، ۳ ترم

۶

تاریخ عقاید اقتصادی

از ۱۳۸۶ نیمسال ۲

۷

دانشگاه امام رضا (ع)

پول و ارز و بانکداری

۷ سال تحصیلی از ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲

۸

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

مبانی علم اقتصاد

۵ سال تحصیلی از ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۳

۹

دانشگاه آزاد اسلامی نیشابور

چند درس: پول و ارز و بانکداری، توسعه، بودجه و …

۴ ترم

۱۰

موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

بانکداری اسلامی

نیمسال اول ۸۸-۸۷

۱۱

مدیریت مالی بین الملل

۱۳۸۸ تا ۱۳۹۰ ۵ ترم

۱۲

اصول بانکداری

نیمسال دوم ۱۳۹۱-۱۳۹۰

 

     سایر موارد تدریس شده

ردیف

محل تدریس

عنوان درس

مدت

۱

فرهنگسرای بهشت

مدیریت اقتصادی خانواده

نیمسال دوم ۱۳۹۱-۱۳۹۰

۲

فرهنگسرای انتظار

مدیریت اقتصادی خانواده

نیمسال دوم ۱۳۹۱-۱۳۹۰

۳

فرهنگسرای بهرمان

مدیریت اقتصادی خانواده

نیمسال دوم ۱۳۹۱-۱۳۹۰