دکتر محمد باغستانی کوزه گر

عنوان سازمانی: عضو هیئت علمی و مدیر گروه هنر و تمدن اسلامی؛

مرتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکتری الهیات و معارف اسلامی

آدرس نامه الکترونیکی: mo_baghestani@yahoo.com


حوزه های مطالعاتی:

تمدن اسلامی(ادوار تمدن اسلامی)

فعالیت های علمی

 الف: کتاب( ترجمه از زبان عربی)

 • اعلام النصر المبین در مفاضله بین اهلی صفین ، انتشارات حکمت تهران ، ۱۳۷۸ش.
 •  جنبش پایداری اسلامی دراندلس پس از سقوط غرناطه  ، انتشارات به نشر ، مشهد ۱۳۹۰ش.

 

ب: مقالات علمی تخصصی و علمی ترویجی

 • امام و توسعه‌ی سیاسی (۱) ، مجله علمی  تخصصی  حوزه  ، ش۹۷ ،سال ۱۳۷۹٫
 • امام و توسعه‌ی سیاسی (۲) ، مجله ی حوزه ش۹۸ ، سال ۱۳۷۹٫
 • راهبردتفسیری آیت الله سید عبدالاعلی سبزواری ،(ترجمه ی مقاله ی فؤاد بستانی) ، مجله ی حوزه ،ش ۹۸ ، ۱۳۷۹٫
 • تصویر دولت اسلامی در آیینه‌ی نهج البلاغه ، (ترجمه ی مقاله ابراهیم بیضون) ، مجله ی حوزه  ، ش ۹۹ ، ۱۳۷۹٫
 • سیره‌ی علوی الهام بخش اصلاح طلبی دینی ، مجله ی حوزه  ، ش ۱۰۱ ، ۱۳۷۹ش.
 • گذری تاریخی بر اندیشه‌های سیاسی شیعه ، ( ترجمه ی فصلی از کتاب الفقیه و الدوله ی فؤاد ابراهیم ) ، مجله ی  فقه  ، ش۲۳ ، سال ۱۳۷۹ش.
 • رابطه‌ی فقیهان شیعه با دولت‌ها ، ( ترجمه ی فصلی از کتاب الفقیه و الدوله ی  فؤاد ابراهیم ) ، مجله ی فقه ، ش ۲۴ ، ۱۳۷۹ ش.
 • رابطه فقیهان با دولت صفوی ، ( ترجمه ی فصلی از  کتاب الفقیه والدوله ی فؤاد ابراهیم ) ، مجله ی فقه ، ش ۲۵-۲۶ ، ۱۳۷۹ش.
 • نظریه ی  ولایت فقیه در عصر قاجار ، ( ترجمه ی فصلی از  کتاب  الفقیه و الدوله فؤاد ابراهیم ) ، مجله ی فقه ، ش ۲۷ ، ۱۳۸۰ش.
 • پاسخ به یک پرسش درباره‌ی میرزا کوچک خان ، مجله ی حوزه ، ش ۱۱-۱۱۲ ، ۱۳۸۱ش.
 • زوایای اجتماعی اصل تقلید در عصر انقلاب مشروطه ، مجله ی حوزه ، ش ۱۱۷-۱۱۸ ، ۱۳۸۲ش.
 • سید شرف‌الدین تجلی بخش پیوند علم کلام و تاریخ ، مجله ی حوزه ، ش۱۲۴ ، ۱۳۸۳ش.
 • حقوق بشر در صحیفه ی نبوی ، ( ترجمه ی مقاله      ) ، مجله ی حوزه ،ش  128-129 ، ۱۳۸۴ش.
 • ارزیابی اجمالی مقالات تاریخی در مجله حوزه ، مجله ی حوزه ، ش ۱۳۱-۱۳۲ ، ۱۳۸۴ش.
 • آثار فارسی عالمان شیعی در عصر صفویان ، مجله ی پژوهش  وحوزه  ، ش۳-۴ ، ۱۳۸۴ش.
 • قابلیت‌های حوزه در مسیر روشنفکری دینی ، مجله ی حوزه  ، ش۱۴۱ ، ۱۳۸۶ش.
 • مبانی تحول در حوزه ، مجله ی حوزه  ش ، ۱۳۸۷ش.
 • بررسی جایگاه تعامل تمدنی حوزه‌های علمیه شیعه در جهان اسلام ، مجله ی حوزه  ش ، ۱۳۸۹ش.
 • حوزه امروز و میراث علمی سید محمد کاظم یزدی ، مجله ی حوزه ، ش ، ۱۳۹۱ش.
 • مدرس و میراث مشروطه ، مجله ی علمی  ترویجی مشکات ، ش۸۸ ، ۱۳۸۴ش.
 • تاریخ باوری، راز زندگی مؤثر اجتماعی مدرس ، مجله ی علمی ترویجی مشکات ،ش ۸۸ ، ۱۳۸۴ش.
 • بازتاب حقوق انسان در قرآن ، مجله ی علمی  ترویجی پژوهش  های  قرآنی ، ش  ، ۱۳۸۵ش.
 • درآمدی بر آشنایی ایرانیان با اسلام در عهد پیامبر(ص) ، مجله ی  ترویجی مشکات  ، ش  ، ۱۳۸۵ش.
 • بررسی  ونقد مدخل الرضا در دائره المعارف اسلام ، مجله ی علمی ترویجی  مشکات ، ش ، ۱۳۹۱ش.
 • بررسی موقعیت دانش تمدن شناسی  در تمدن اسلامی ، مجله ی  علمی  ترویجی  مشکات ،ش ۱۲۸ ، سال ۱۳۹۴٫
 • موقعیت فرهنگی تمدنی شیعه در روزگار امامان با تأکید بر دوره امامت حضرت رضا علیه السلام ، مجله ی  علمی  تخصصی سیره پژوهی ، ش۱ ، ۱۳۹۵ش.

پ: مقاله های علمی پژوهشی وISI

 • شکوفایی فقه حنفی در دولت ایلک خانیان ، مجله ی مطالعات اسلامی دانشکده ی الاهیات و معارف اسلامی ، ش ، ۱۳۸۲ش.
 • اندیشه های اجتماعی جاحظ  ، مجله ی ، Islamic   prespectiv ، چاپ لندن ، ۱۳۹۱/۲۰۱۲م.
 • فلسفه قرآنی تاریخ ، ( ترجمه ی مقاله صائب عبد الحمید ) ، مجله ی  علمی  پژوهشی  پژوهش  های  قرآنی ، ش ، ۱۳۹۲ش.
 • فلسفه تاریخ قرآنی در مدرسه عروه الوثقی ، ( ترجمه ی صائب  عبد الحمید ) ، مجله ی  علمی  پژوهشی پژوهش  های  قرآنی ، ش ، ۱۳۹۲ش.
 • چگونگی پیدایش  وتحول منصب حجابت ،کتابت و وزرات از آغاز تا پیدایش خلافت عباسی ، مجله ی  علمی  پژوهشی تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی ، محلات ، ش ، ۱۳۹۲ش.
 • . خاندان فرات وگرایش شیعی آنان ، مجله تاریخ دانشگاه ازاد اسلامی  محلات ، ش ، ۱۳۹۳ش.
 • تحلیل رابطه کارآمدی سیاسی  وتگلیف گرایی  در گفتمان امام خمینی ، مجله ی علمی  پژوهشی پژوهش  های  انقلاب  اسلامی ، ش ، ۱۳۹۳ش.
 • کاربرد واژگان عدالت وتمدن ونسبت میان آن دو در قرآن  ، مجله ی  علمی  پژوهشی  پژوهش های  قرآنی ، ش ۸۱ سال ۱۳۹۵ش.
 • بنی شیبان در تاریخ  ، isi  ، Journal of Fundamental and Applied Sciences ، ۲۰۱۷م
 • فهم تحولات تاریخی موضوع تمدن اندیشی وموقعیت کنونی آن در ایران ، الزام نخست حرکت به سوی برپایی تمدن نوین اسلامی ، با در جه علمی – پژوهشی .
 •  
 • ظرفیت سینمایی تاریخ اسلام ، ارائه شده در دومین کنگره دین از چشم سینما ،مجموعه ی مقالات  ، حوزه هنری ، تهران  ، ۱۳۷۶ش.
 • وضعیت ادبیات در حوزه‌ی علمیه مشهد  ، کنگره بزرگداشت مرحوم آیه الله صالحی ، (یادنامه صالح) ، دفتر تبلیغات اسلامی  خراسان رضوی ، ۱۳۸۴ش.
 • بررسی شیوه های ترویج فرهنگ دفاع مقدس در دانشگاه‌ها ، ارائه شده درهمایش ترویج فرهنگ دفاع مقدس در دانشگاه ها ، مشهد دانشگاه آزاد اسلامی ، ۱۳۸۴ش.
 •  تجلی فرهنگ حوزوی در سلوک  علمی آیت الله فلسفی ، ارائه شده در همایش بزرگداشت مرحوم آیه الله  فلسفی ، مشهد ، یاد نامه ی  فقیه پارسا ،دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی ، ۱۳۸۵ش.
 • جایگاه آشتیانی در تاریخ فلسفه‌ی اسلامی ، ارائه شده در همایش بزرگداشت استاد آشتیانی ، قم ، پژوهشگاه فرهنگ واندیشه ی  اسلامی ، ویژه نامه نکو داشت آشتیانی ،۱۳۸۵ش.
 • همگرایی‌ها و واگرایی‌های جریان فلسفی و غیر فلسفی در جنبش مشروطه ، ارائه شده در کنگره بزرگداشت جنبش مشروطه  ، تهران ، مجله‌ی مطالعات تاریخی ویژه‌ی بزرگداشت جنبش مشروطه ، ۱۳۸۵ش.
 • انحطاط فرهنگی به روایت مطبوعات عصر پهلوی (۱۳۴۰-۴۲) ، ارائه شده در کنگره بزرگداشت نهضت پانزده خرداد ، ویژه نامه مجله ی مطالعات تاریخی  ، ۱۳۸۷ش.
 • آرمان شهر شیعی از منظر کلینی ، ارائه شده درکنگره بزرگداشت کلینی ،مجموعه مقالات  ، جلد پنجم ، قم ، دارالحدیث ، ۱۳۸۷ش.
 • گذری بر ابعاد فرهنگی تمدنی شیعییان در تاریخ اسلام به روایت عبد الجلیل قزوینی در کتاب النقض ، ارائه شده در  کنگره ی بزرگداشت عبد الجلیل قزوینی ، قم درا الحدیث ، مجموعه مقالات ج۲ ،۱۳۹۱ش.
 • سیاست های بشردوستانه صلاح الدین ایوبی در جنگ های صلیبی ، ارائه شده در کنگره حقوق  بشر دوستانه در اسلام ، مجموعه مقالات  ، چاپ بنیاد پژوهش  های  اسلامی ، مشهد ، ۱۳۹۲ش.
 • موقعیت فیلسوفان  ومخالفان آنان در تفکر شیعی ، ارائه شده در  همایش بزرگداشت مرحوم آیه الله زنجانی ، مجموعه مقالات ، مشهد ، دفتر  تبلیغات اسلامی  خراسان رضوی ، ۱۳۹۲ش.
 • آیه الله علمی اردبیلی و فرهنگ اضداد پرور خراسان ، ارائه شده  در همایش بزرگداشت مرحوم آیه الله علمی  اردبیلی ، ویژه نامه همایش ، چاپ دفتر تبلیغات اسلامی  خراسان رضوی ، ۱۳۹۲ش.
 • جایگاه نمادها در ایجاد و گسترش تمدن اسلامی ، ارائه شده در کنگره بین المللی  تمدن اسلامی  در دهلی  نو  ، ۱۳۹۲ش.
 • اخلاق پژوهشی استاد عطاردی  به روایت عشق ، ارائه شده در همایش ملی بزرگداشت عطاردی ، مشهد ، مجموعه مقالات همایش عطارد خراسان  1394ش.
 • بررسی تاریخی نماز و پیامدهای آن در فرهنگ و تمدن اسلامی (سال ۱۳۸۸)
 • بررسی تطبیقی وضعیت تشیع در دوران عضدالدوله دیلمی و شاه عباس (سال ۱۳۸۹)
 • دولت ادریسیان از آغاز تا انحطاط (سال ۱۳۸۹)
 • تاریخ حلب از فتح اسلامی تا حمله مغول (سال ۱۳۸۹)
 • جایگاه سیاسی مولدان در اندلس (سال ۱۳۸۹)
 • بررسی جایگاه ایرانیان شیعه در عرصه‌های علم و سیاست هندوستان (سال ۱۳۸۹)
 • چگونگی پیدایش شهرهای علمی در تمدن اسلامی (سال ۱۳۸۹)
 • شیخ و اعلام شیعه شهرستان تربت حیدریه پس از صفویه (سال ۱۳۹۰)
 • نقش مذهب در سیاست خارجی دولت صفویه (سال ۱۳۹۰)
 • بررسی علل کوتاهی حکومت خلیفه پنجم از منظر جامعه‌شناسی سیاسی (سال ۱۳۹۰)
 • جغرافیای تاریخ هرات (سال ۱۳۹۰)
 • –مناسبات روحانیون  با سلاطین ایران دوره افشاریه وزندیه(۱۳۹۱)
 • –نقش مذهب در سیاست خارجی دوره ناصرالدین شاه(۱۳۹۱)
 • –نقش  ومواضع روحانیون  مقیم مشهد در انقلاب مشروطه(۱۳۹۲)
 • –بررسی تکلیف گرایی بر کارآمدی سیاسی  در اندیشه بنیان گذار جمهوری اسلامی ایران (۱۳۹۲)
 • روند انتقال تشیع زیدی به اثنی عشری در گیلان  ومازندران در فاصله سده سوم تا نهم قمری(۱۳۹۳)
 • –جریان های فکری در دوران امامت امامین عسگریین (۱۳۹۳)
 • تأثیر موعود گرایی بر روند توسعه سیاسی در ایران با تأکید بر دولت نهم(۱۳۹۳)
 • بررسی  دولت بنی   شیبان ، مقطع دکتری  ( 1396)
 • بررسی  اصل شورا در تمدن اسلامی  ، مقطع دکتری (۱۳۹۶)

مقاله در همایش:

 • تأثیر ویژه سازی نظامیه ها به آموزش مذخب بر جریان تولید علم در تمدن اسلامی 

 

آموزشى:

 • تدریس در  دانشگاه آزاد اسلامی ، فردوسی  وپیام نور  مشهد از سال ۱۳۷۴ تا کنون در مقاطع کارشناسی ، کارشناسی  ارشد و دکتری رشته تاریخ تمدن اسلامی
 • تدریس در مراکز حوزوی مانند جامعه المصطفی ، مدارس خواهران و دفتر تبلیغات اسلامی خراسان

کارگاه ها وجلسات نقد کتاب

 • برپایی بیش از ۶۰ دوره کارگاه آموزشی در ضیافت اندیشه (تاریخ علم وتمدن اسلامی )استادان دانشگاه های  سراسر کشور  از سال ۹۰ تا کنون.
 • دو جلسه ی  نقد کتاب در مشهد (کتاب واقعه ی  حرّه در پژوهشکده اسلام تمدنی  در سال ۹۵) و(نقد کتاب  عاشورا پژوهی در محل پردیس کتاب در مهرماه ۹۶)  

مسئولیت‏هاى پژوهشى و خدمات علمى

 • مدیر پژوهشی مجتمع علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد (۱۳۸۲-۱۳۸۴)
 • مدیر گروه مطالعات شرق اسلامی پیشین در معاونت پژوهشی  دفتر تبلیغات اسلامی  خراسان رضوی ( ۸۴-۹۲)
 • طراحی و اجرای  سه سفر علمی به هند ویژه ی اعضای هیئت علمی در سال های ۸۸،۸۹،۹۰
 •  عضو هیئت تحریریه مجله ی سیره پژوهی از سال ۱۳۹۵تا کنون.

 راهنمایی و مشاوره پایان نامه ها:

پایان نامه دکتری تخصصی نقش شیبانی ها در ترویج و تعمیق فرهنگ تشیع در جنوب خراسان (از آغاز افشاریه تا سقوط قاجار)- محمدجواد زنجانی طبسی

 لوح تقدیر

 • لوحه تقدیر مقاله درآمدی بر آشنایی ایرانیان با اسلام در عهد پیامبر(ص) ، مجله ی  ترویجی مشکات  ، ش  ، ۱۳۸۵ش.وزارت ارشاد اسلامی تهران.
 • لوحه تقدیر مقاله ی برتر بررسی دانش تمدن شناسی در  تمدن اسلامی در دومین همایش تمدن نوین اسلامی .تهران دانشگاه علامه طباطبائی.