دکتر محمدتقی فخلعی

عنوان سازمانی: عضو هیئت علمی و مدیرگروه آموزشی فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد - سردبیر فصلنامه مطالعات اسلامی(فقه و اصول) و عضو شورای علمی گروه

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکتری الهیات- فقه و مبانی حقوق اسلامی

آدرس نامه الکترونیکی:

دکتر محمدتقی فخلعی

تحصیلات حوزوی:

خارج فقه و اصول

آشنایی با زبانهای خارجی:

عربی:کامل انگلیسی: متوسط

سوابق تدریس:

تدریس مستمر بیش از پانزده سال در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و بیش از ۷ سال در مقطع دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی در موضوعات اصول فقه و فقه

سوابق پژوهشی:

دو اثر تألیفی با عنوان «مجموعه گفتمانهای مذاهب اسلامی» و «رهیافت فقهی در حقوق بین الملل» و بیش از ۳۰ مقاله علمی-پزوهشی در مجلات علمی پزوهشی کشور

عرصه‌های مطالعاتی:

۱- فقه سیاسی ۲- فقه معاملات ۳- فقه جزایی ۴- فلسفه فقه ۵- اصول فقه ۶- فقه مقارن ۷- تاریخ ۸- سیره ۹- عقاید

سوابق اجرایی:

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد به مدت ۷ سال سردبیر فصلنامه مطالعات اسلامی فقه و اصول

تقدیرنامه ها و بورس ها:

دو نوبت به عنوان استاد منتخب آموزشی در دانشگاه فردوسی مشهد ارتقای علمی به مرتبه دانشیاری در سال ۱۳۸۷ و استاد تمامی در سال ۱۳۹۲

راهنمایی ها و مشاوره ها:

راهنمایی و مشاوره بیش از سی رساله دکتری و پایان نامه کارشناسی ارشد

آخرین اخبار