حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدی ابراهیمی

عنوان سازمانی: استاد گروه اخلاق پزشکی و معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو شورای علمی پژوهشکده اسلام تمدنی

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکتری (PhD) الهیات

آدرس نامه الکترونیکی: Ebrahimim@mums.ac.ir

حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدی ابراهیمی

 • علائق و سوابق آموزشی
 • گرایش های تدریس
 • تفسیر قرآن: مقطع علوم پایه دکتری پزشکی عمومی
 • عرفان عملی اسلام: مقطع علوم پایه دکتری پزشکی عمومی
 • اندیشه اسلامی: مقطع علوم پایه دکتری پزشکی عمومی
 • فرهنگ وتمدن اسلام وایران: مقطع علوم پایه دکتری پزشکی عمومی
 • اخلاق پزشکی: مقطع بالینی دکتری پزشکی عمومی
 • فلسفه اخلاق پزشکی: مقطع دکتری (PhD)
 • اخلاق حرفه ای: مقطع کارشناسی ارشد
 • تفسیر موضوعی قرآن (علم و فرهنگ): مقطع کارشناسی ارشد
 •  
 • جوائز و دستاوردهای آموزشی
 • احراز عنوان استاد نمونه از طرف معاونت امور اساتید و گروه معارف اسلامی در دو نوبت در سال های تحصیلی 81-80 و 87-86
 • احراز رتبه دانشیاری در اردیبهشت 89
 • عنوان هیأت علمی برتر منتخب دانشجویان درسال تحصیلی90-89 در دانشکده پزشکی مشهد
 • عنوان هیأت علمی برتر منتخب جشنواره اخلاق حرفه ایدردانشکده پزشکی مشهد
 • احراز رتبه اول هیأت علمی برتر منتخب دانشکده پزشکی مشهد درسال تحصیلی 92-91
 • احراز رتبه استادی در فروردین 95
 • کسب رتبه دوم فرآیند آموزشی فرهنگی جشنواره شهید مطهری سال 95

 

 

 • سوابق پژوهشی
 • پایان نامه ها

ردیف

عنوان

نحوه ی

همکاری

تاریخ

مقطع تحصیلی

1

رابطه تلاوت قرآن با میزان افسردگی در دانشجویان علوم پزشکی مشهد

مشاور

 

8/4/78

 

کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

2

بررسی مواد پیوندی در ناحیه فک و صورت و ارتباط آن با حقوق اسلامی

راهنمای دوم

 

23/1/79

 

دکترای حرفه ای دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

3

دانش جنین شناسی در قرآن و حدیث

مشاور

 

سال 79

 

دکتری تخصصی اطفال

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

4

بررسی نگرش کادر دندان پزشکی دررابطه با اخلاق پزشکی

راهنمای دوم

 

18/3/81

 

دکتری حرفه ای دندان پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

5

ضرورت های اخلاق پزشکی در حرفه بینایی سنجی

راهنما

 

مهرماه 85

 

کارشناسی بینایی سنجی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

6

بررسی تاثیر سکونت در خوابگاه بر وضعیت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی

راهنما

22/3/86

دکتری حرفه ای پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

7

بررسی انواع و فراوانی فرضیات اخلاقی مورد استفاده در تصمیم گیری های اخلاق پزشکی توسط دستیاران جراحی مغز و اعصاب شهر مشهد در سال 1386

مشاور

29/11/86

دکتری تخصصی ارتوپدی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

8

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به ورزش،امکانات ورزشی و ورزش قهرمانی دانشگاه در سال[های] 1384-1385

مشاور

4/7/1387

دکتری حرفه ای پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

9

ارتباط هوش معنوی با توانمندی تدریس در اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی مشهد؛ شماره پایان‌نامه: 2074

مشاور

پاییز 90

کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10

بررسی میزان باورها و اعتقادات دینی دانشجویان سه رشته پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ شماره پایان نامه: 6785

راهنما

24/8/91

دکتری عمومی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

11

بررسی میزان انجام اعمال مناسک و شعائر مذهبی  دانشجویان   پزشکی، دندان پزشکی  و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ شماره پایان نامه: 6786

راهنما

3/10/91

دکتری عمومی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

12

بررسی دیدگاه دانشجویان دختر رشته های  پزشکی، دندان پزشکی  و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مقطع علوم پایه نسبت به حجاب و پوشش اسلامی و عوامل موثر بر آن در سال 91؛ شماره پایان نامه: 7091

راهنما

22/2/92

دکتری عمومی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

13

اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر الگوبرداری مذهبی (اسلامی) بر هویت و سلامت روان نوجوانان دختر؛ کد: 11820701911024

مشاور

12/4/92

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تربت جام

14

بررسی اثر روزه داری بر آزمایشات بیوشیمیایی در دختران 9 تا 13 سال قبل از سن منارک در شهر مشهد؛ شماره پایان‌نامه: آ-444

مشاور

5/5/92

کارشناسی ارشد تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

15

مقایسه تاثیر آموزش های جنسی و آموزش های جنسی توام با آموزه های دینی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی زنان متاهل

مشاور

شهریور 92

کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

16

بررسی آگاهی، نگرش و رعایت رازداری و حفظ حریم خصوصی بیمار در دفاتر کار خصوصی بینایی سنجی شهر مشهد مقدس (سال92-91)

راهنما

مهر 92

کارشناسی ارشد بینایی سنجی دانشگاه شهید بهشتی

17

بررسی دیدگاه دانشجویان پسر رشته های  پزشکی، دندان پزشکی  و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مقطع علوم پایه نسبت به حجاب و پوشش اسلامی و عوامل موثر بر آن در سال 1392

راهنما

آذر 92

دکتری عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

18

تبیین مفهوم سلامت معنوی در پرستاری بر اساس آموزه های اسلامی، طراحی و روا‌‌سنجی ابزار سنجش سلامت معنوی در بیماران

مشاور

21/12/93

دکتری  پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 
 
کتب منتشر شده
 

ردیف

عنوان

نوع نگارش

تاریخ نشر

ناشر

1

درآمدی بر ريشه های فرهنگی انقلاب اسلامی ايران

تألیف

1379

معاونت امور اساتید

2

نسيم وحی در مثنوی عشق

تألیف

زمستان 84

انجمن معارف ایران

3

تفسیر موضوعی قرآن کریم، ویژه رشته های پزشکی

تألیف

تابستان 90

معاونت پژوهشی دانشگاه معارف قم

 

 

 • مقالات علمی (مجلات داخلی و خارجی)

ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

مکان و زمان انتشار

درجه

1

حضانت

مجله فقه (نویسنده اول)

سال 74

تخصصی

2

حضور روحانيون دردانشگاهها

ويژه نامه مجله

 نگاه حوزه

سال 74

عمومي

3

نگاهي به شيوه هاي امر به معروف و نهي از منکر

مجله اسوه

سال 76

عمومي

4

عناصر اساسي در تئوري حكومت ديني از ديدگاه امام خميني

مجموعه مقالات آسيب شناسي انقلاب اسلامي

سال 78

عمومي

5

تحليل جامعه شناختي ، علل عدم پذيرش خلافت امام علي (ع) بعد از پيامبر(ص)

مجموعه مقالات امام علي (ع)

سال 80

تخصصي

6

ابعاد زيبايي شناختي دعا در ماه رمضان

مجله نگاه حوزه

شماره 87-86 / سال 81

تخصصي

7

قصه های مثنوی نماد جهانی شدن اندیشه دینی

مجله نگاه حوزه

شماره 89-88 سال 81

تخصصی

8

نقش هنري شخصيت هاي عاشورا

مجله نگاه حوزه

شماره 92-90  سال 81

تخصصي

9

تاویل قرآن در مثنوی

مجله دانشکده ادبیات تبریز

شماره 189 زمستان 82

علمی-پژوهشی

10

جلوه های عرفانی دعا در صحیفه سجادیه [سلام الله علیه]

مجله اندیشه دینی

شماره 13 سال 83

علمی-پژوهشی

11

مباني و زمينه هاي فهم گزاره هاي پزشکي در اسلام

مجله پژوهش حوزه 

شماره 18-17

سال 83

تخصصي

12

زمينه ها و عناصر اساسي توليد علم

مجموعه مقالات آزادانديشي و نظريه پردازي در علوم ديني

 

شماره 1، سال 83

تخصصي

13

رویکرد اخلاقی تربیتی مولوی در تفسیر قرآن

مجله مقالات قرآن پژوهشی دانشگاه قم

سال 83

تخصصی

14

ضرورت های اخلاق پزشکی

مجله سپیدار سبز

شماره 26-22، سال 83

تخصصی

15

نقش قصه و تمثيل در روش تفسيري مثنوي

مجله کتاب روش

شماره 1  سال 84

تخصصي

16

بررسی روش تفسيری استاد محمدتقی شريعتی

مجموعه مقالات همايش

سال 85

موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

تخصصی

17

روش تحلیل گزاره های پزشکی در متون اسلامی

طب و تزکیه

سال پانزدهم،

شماره 63-62، سال 85

علمی-پژوهشی

18

روش شناسی دینی مولوی در داستانها و تمثیل های قرآنی مثنوی

مجموعه مقالات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

سال 86

تخصصی

19

دانش پزشکی در نگاه دینی و اخلاقی

مجله سازمان نظام پزشکی مشهد

شماره 1، تابستان 88

عمومی

20

دیدگاه دینی در نحوه برخورد انسان با  بیماری ها

نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد

شماره 2، پاییز 88

عمومی

21

اولین برخورد پزشک

نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد

زمستان 88

عمومی

22

مقام عرفانی انسان در تفسیرهای قرآنی مثنوی

فصلنامه مولانا پژوهی انجمن حکمت و فلسفه ایران

سال اول، شماره اول، بهار 89

تخصصی

23

جايگاه اخلاق درپزشکي

نشريه سازمان نظام پزشکی مشهد

بهار 98

عمومي

24

انتقادپذیری در اخلاق پزشکی

نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد

تابستان 89

عمومی

25

تفسیر عرفانی دعا در نگاه قرآن

مطالعات تفسیری

شماره 2، تابستان 89

تخصصی

26

اصول اخلاق پزشکی در معاینات بالینی

نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد (نویسنده دوم)

تابستان 90

عمومی

27

عوامل انحراف از واقعه غدیرخم

مجله مشکوة

تابستان 90، شماره 111

علمی-ترویجی

28

نیایش عارفانه

نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد

(سه قسمت) از پاییز 90 تا بهار 91ازپاییز90تابهار91

عمومی

29

روش شناسي تبليغي شهيد هاشمي ن‍ژاد

مجموعه مقالات

زمستان 90

عمومي

30

ترجمه عنوان مقاله: «عرفان و اخلاق پزشکی»

ترجمه عنوان مجله: ژورنال بین المللی اندیشه های دینی

 (تابستان 1391، شماره 4)

تخصصی

31

 

Mysticism and Medical Ethics

 

International Journal of RELIGIOUS THOUGHTS

 

تابستان2012شماره4

تخصصی

32

نگاهی نو به پدیده جنین شناسی در تفسیر علمی آیات قرآن

مجله اندیشه دینی (نویسنده اول)

شماره 42، تابستان 91

علمی-پژوهشی

33

عرفان و سیر و سلوک

نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد

سال 91

عمومی

34

ارتباط هوش معنوی اعضای هیئت علمی در توانمندی دانشكده پزشکی مشهد

مجله آموزش در علوم پزشكی (نویسنده پنجم)

آبان 1391، دوره 12، شماره 8

علمی-پژوهشی

35

عرفان وسیروسلوک(2)

نشريه سازمان نظام پزشکی مشهد

پاييز91

عمومی

36

عرفان وسیروسلوک(3)

نشريه سازمان نظام پزشکی مشهد

زمستان91

عمومی

37

ديانت،فقاهت وطبابت درماه رمضان

کتاب روزه درسلامت وبيماريها

پاییز91

کتاب نشر دانشگاه شماره257

38

بررسی تأثیر آموزش‌های جنسی مبتنی بر آموزه‌های دینی بر عملکرد جنسی زنان متأهل

فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد (نویسنده پنجم)

(دوره 4، شماره 2) 1393

علمی-پژوهشی

39

نگرشی تحلیلی بر مبانی اخلاق رسانه ای در تفسیر آیه نبأ (سوره مبارکه حجرات، آیه 6)

مجله اندیشه قرآنی

30/6/93

تخصصی

40

Harming Body as a Red Line for Islamic Fasting

Journal of Fasting and Health

 (نویسنده اول)

 

Volume 2, Issue 4, Autumn 2014, Page 158-161

علمی پژوهشی

41

Effects of Ramadan fasting on the sexual hormones level in girls 9-13 years age girls: Mashhad, Iran (ahead of publication)

 

Journal of Fasting and Health

 (نویسنده هفتم)

Volume 3, Issue 1, Winter 2015, Page 43-49

 

علمی پژوهشی

42

Fasting: Benefits and probable health harmfulness from the Islamic perspective

 

Journal of Fasting and Health

 ( نویسنده اول)

 

Volume 3, Issue 2, Spring 2015, Page 50-53

علمی پژوهشی

43

ترجمه عنوان: «آسیب زدن به بدن: خط قرمز روزه در اسلام» (نویسنده اول)

ترجمه عنوان مجله: «ژورنال روزه و سلامت»

 (جلد 2، شماره 4، پاییز 2014/1393، صص. 161-158)

علمیپژوهشی

44

ترجمه عنوان: «أثرات روزه  [ماه مبارک] رمضان بر سطح هورمون های جنسی در دختران 13-9 ساله: مشهد [مقدس]، ایران» (در دست چاپ؛ نوسینده هفتم)

ترجمه عنوان مجله: «ژورنال روزه و سلامت»

 (جلد 3، شماره 1، زمستان 2015/1394، صص. 49-43)

علمیپژوهشی

45

ترجمه عنوان: «روزه: فواید و مضرات احتمالی برای سلامت، از نگاه اسلامی» ( نویسنده اول)

ترجمه عنوان مجله: «ژورنال روزه و سلامت»

 (جلد 3، شماره 2، بهار 2015/1394، صص. 53-50)

علمیپژوهشی

 

 

 

 • طرح هاي پژوهشي

 

رديف

عنوان

محل برگزاری

تاريخ برگزاري

نوع همکاري

1

طرح بررسي ميزان کار آمدي درس اخلاق اسلامي در دانشگاه علوم پزشکي مشهد

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

سال 81

مدير طرح

2

طرح بررسي

آگاهي نگرش و عملکرد دانشجويان علوم پزشکي مشهد نسبت به نماز

دان

گاه علوم پزشکي مشهد

سال 84

همکار طرح

 

3

بررسی ومقايسه علل عدم شرکت دختران وپسران دانشجوی

انشگاه علوم پزشکی مشهد در فعاليت های فوق برنامه ورزشی

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

سال 86

همکار طرح

4

تعيين اولويت نيازهای فرهنگی دانشجويان شاغل به تحصيل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد(کد88368)

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

89

مجری اول

5

بررسی ديدگاه دانشجويان دختر دانشگاه علوم پزشکي مشهددوره دکتری حرفه ای درمقطع علوم پايه نسبت به حجاب اسلامی درسال 88(کد88356)

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

89

مجری اول

6

بررسی سطح آگاهی ونگرش اعضاء هيات علمی و دانشجويان تحصيلات تکميلی گروههای علوم پايه دانشکده پزشکی مشهد نسبت به مقوله اخلاق زيستی(کد89076)

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

90

مجری اول

7

 جمع آوری مبانی دینی اخلاق پزشکی در آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

90

مجری اول

 

 

 • داوري پايان نامه و كتاب

 

رديف

عنوان

نوع اثر

محل انجام

زمان داوري

1

اتانازي تقابل پزشک مرگ مدرن

کتاب

معاونت پژوهشي علوم پزشکي مشهد

23/10/85

2

مقايسه وبررسی نظرات اساتيد ودانشجويان دانشگاه علوم پزشکی مشهد درمورد معيارهای يک استاد خوب دانشگاهی

پايان نامه

دکتری حرفه ای

معاونت پژوهشي دانشکده پزشکي

 

23/6/88

3

ژرفای امامت

کتاب

معاونت پژوهشي علوم پزشکي مشهد

1389

4

غديردرنگاه خورشيد

کتاب

معاونت پژوهشي علوم پزشکي مشهد

1389

5

آفتاب درنگاه خورشيد

کتاب

معاونت پژوهشي علوم پزشکي مشهد

1389

6

امام يگانه دوران

کتاب

معاونت پژوهشي علوم پزشکي مشهد

1389

7

نظريه کفردرانديشه ابن عربی وملاصدرا

پايان نامه

Ph.D

دانشکده الهيات مشهد

19/12/89

8

بررسی هوش معنوی .ارتباط آن باصلاحیت بالینی پرستاران بیمارستانهایآموزشی مشهد

پایان نامه ارشد

دانشکده پرستاری مشهد

18/2/90

9

بررسی رابطه باورهای دینی وفرهنگی اجتماعی بانگرش زوجین نابارورنسبت به روشهای اهدایی کمک باروری وانتخاب آن به عنوان یک رویکرد درمان ناباروری

پایان نامه ارشد

دانشکده پرستاری مشهد

27/4/90

10

تحليل ساختاري روايت درقرآن

پایان نامه

Ph.D

دانشکده الهيات مشهد

12/12/91

11

بررسي مفهوم موافقت ومخالفت در روايات عرض

پایان نامه

Ph.D

دانشکده الهيات مشهد

17/12/91

12

رنج وشادی در اسلام وبودا

پایان نامه Ph.D

دانشکده الهيات مشهد

21/12/92

13

بررسي تطبيقي معني زندگي از نظر علامه طباطبايي وکيرکگارد

پایان نامه Ph.D

دانشکده الهيات مشهد

28/3/93

14

بن مايه هاي کلامي امامت درقصص قرآن

پایان نامه Ph.D

دانشکده الهيات مشهد

4/4/93

15

منابع علم امام در قرآن وسنت

پایان نامه Ph.D

دانشکده الهيات مشهد

23/7/93

 

 

 

 

 • همایش (و سمینار) داخلی و خارجی

ردیف

عنوان همایش/سمینار

برگزارکننده/برگزارکنندگان/محل برگزاری

تاریخ برگزاری

فعالیت

1

آسيب شناسي انقلاب اسلامي

دانشگاه صنعتي شريف

6/11/77

ارائه مقاله و چاپ در مجموعه مقالات

(تئوري حکومت اسلامي از ديدگاه امام خميني)

1

سیره حکومتی و اجتماعی امام علی ](سلام الله علیه)[

دانشگاه فردوسی مشهد

دی 79

سخنرانی و چاپ مقاله: «علل جامعه شناختی عدم پذیرش خلافت  امام علی(سلام الله علیه) بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)»

3

بررسي ابعاد اعتقادي، اخلاقي و سياسي حکومت امام علي (ع)

دانشگاه شيراز

14 و 15 اسفندماه79

پذيرش مقاله

4

بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

27 فروردین 80

عضو کمیته علمی و ارائه سخنرانی: «نقش گزاره های دینی در سلامت روان»

5

آوا و نوا درمانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 آبان 82

سخنرانی: «آوا و نوا درمانی از دیدگاه فقهی»

6

چهره هاي درخشان عرفان

دانشگاه شهيد عباسپور تهران

22/9/82

پذيرش مقاله

(ابعاد عرفاني دعا)

7

صحیفه سجادیه

دانشگاه شیراز

17-18 اسفند 82

ارائه مقاله و چاپ در مجله علمی پژوهشی: «جلوه های عرفانی دعا در صحیفه سجادیه»

8

ارتقاء سلامت زنان

دانشگاه علوم پزشکي مشهد

28/3/83

عضو کميته علمي و سخنران

(ابعاد فقهي سلامت زنان)

9

انکولوژی و هماتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

3 تیر

سخنرانی: «مشکلات روان شناختی بیماران سرطانی»

10

تاریخ علم (بیست و دومین)

دبیرخانه همایش کشور چین

2-8 مرداد 84 (24-30 ژوئیه 2005)

ارائه مقاله و چاپ خلاصه مقاله: «عناصر اساسی تولید علم»

11

امنیت، دموکراسی و حقوق بشر

دانشگاه موته اردن

19-22 تیر 85 (10-12 ژوئیه 2006)

ارائه مقاله: « رابطه حکومت دینی و دموکراسی»

12

بزرگداشت استاد محمدتقي شريعتي

موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

سال 85

سخنرانی و چاپ مقاله در مجموعه مقالات همايش: «بررسی روش تفسيری استاد محمدتقی شريعتی»

13

اپتومتري

انجمن اپتومتري خراسان

7/2/85

سخنراني (اخلاق پزشکي در حرفه اپتومتري)

14

اخلاق پزشکي کاربردي

دانشگاه علوم پزشکي مشهد و بسيج جامعه پزشکي

13/2/85

عضو کيمته علمي و ارائه مقاله (مباني عرفاني اخلاق پزشکي)

15

امنيت، دموکراسي و حقوق بشر

دانشگاه موته اردن

19 تا 22 تيرماه 85

10 تا 12 جولاي 2006

ارائه مقاله (رابطه حکومت ديني و دمکراسي)

16

نماز و سلامت

دانشگاه علوم پزشکي گناباد

2تا 5 اسفند 85

عضو هيئت علمي همايش

17

طب النبي

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي

10/12/85

پذيرش مقاله (روش تحليل گزاره هاي پزشکي در متون اسلامي)

18

همایش بین المللی بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا جلال الدین بلخی با عنوان «مولانا و دین»

دانشگاه شیراز با همکاری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

2-3 اردیبهشت 86

ارائه مقاله: «روش شناسی قصه های مثنوی»

19

مسئولیت دینی و دانش پزشکی

انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران

24 خرداد 86

ارائه مقاله: «مبانی عرفانی اخلاق پزشکی»

20

تفاهم بین فرهنگ و مذهب در اندیشه مولوی

مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران)

6-7 آبان 86

ارائه مقاله: «قصه های قرآنی مثنوی زمینه ساز جهانی شدن اندیشه دینی»

21

مولانا و حکیم سبزواری

دانشگاه حکیم سبزواری

28 آبان 86

مقام عرفانی انسان در تفسیرهای قرآنی مثنوی

22

تفسیر قرآن و نهج البلاغه در دانشگاه

دانشگاه معارف قم

22-23 اردیبهشت 89

ارائه مقاله: «تفسیر عرفانی دعا در نگاه قرآن»

 

23

آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10-12/2/90

هیئت علمی وشرکت

24

مراقبت های حمایتی و تسکینی در سرطان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

29 اردیبهشت 90

سخنرانی: «ملاحظات اخلاقی در بیماران سرطانی»

25

مروری برموادوتکنولوژی های جدیددردندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی مشهد

20و21/11/90

سخنران (اخلاق پزشکی)

26

مبانی اخلاق در اسلام و ادیان هندی

جامعه المصطفی

21-22 اسفند 90

مقاله: «اخلاق عرفانی در تفسیرهای قرآنی مثنوی»

27

کنگره بین المللی مراقبتهای خاص در دندان پزشکی: نگاهی نو

دانشکده دندان پزشکی  مشهد

10-12 آبان 91

سخنرانی و میزگرد و چاپ خلاصه مقاله: «نقش باورهای دینی در اخلاق حرفه ای»

28

همایش ملی قرآن و علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6-7 دی 1391

عضو هیأت علمی و شرکت در میزگرد «سیر حیات»

29

آموزش علوم پزشکي

 

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

9/2/92تا 11/2/92

ارائه مقاله (نفرپنجم) آيا هوش معنوي می تواند راه كاري براي توانمندي حرفه اي گرايی اعضاي هيأت علمی باشد

30

سیره نبوی در طب

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

2-3 بهمن 92

ارائه مقاله: «زمینه های فهم و روش تحلیل گزاره های پزشکی در متون اسلامی»

31

چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

7و8اسفند92

شرکت در پانل

32

سوء مصرف الکل (همایش بین المللی)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

21-23 اردیبهشت 93

سخنرانی: «فلسفه تحریم مشروبات الکلی از نظر دین»

33

سیزدهمین کنگره بین المللی دندان پزشکی کودکان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

15-17 مرداد 93

سخنرانی: «ضرورت‌های اخلاقی در دندان پزشکی  کودکان»

34

سمینار کشوری طب سالمندان

سازمان تامین اجتماعی

28-30 مرداد 93

سخنرانی: «تکریم سالمندان در جامعه»

35

کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

15-17 مهر 94

سخنرانی: «اخلاق پزشکی»

36

کنگره سراسری آنکولوژی و هماتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران

22-24 مهر 94

سخنرانی: «اخلاق پزشکی»

37

کنگره بین المللی سربداران

دانشگاه حکیم سبزواری

26-27 آذر 94

سخنرانی: «رابطه تصوف و سیاست»

38

تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

5-6 خرداد 95

ارائه‌ی پوستر (12 ساعت شرکت)

 

 

 

 • دوره هاي آموزشي و كارگاهها

 

1

روش تدريس

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

21/8/76 الي 23/8/76

30 ساعت

شرکت

2

اصول و قواعد برنامه ريزي و مکاتبات اداري و بودجه نويسي و اصول و قواعد ارزشيابي(مشهد)

معاونت اموراساتيدودروس معارف اسلامی

12/4/77 الي 17/4/77

5 روز

شرکت

3

تربيت مربي

معاونت اموراساتيدودروس معارف اسلامی

24/4/77تا29/4/77

6 روز

شرکت

4

تربيت مربي

معاونت اموراساتيدودروس معارف اسلامی

24/5/77تا29/5/77

6 روز

شرکت

5

ارزيابي دانشجو

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

19/10/80

يک روز

شرکت

6

هم انديشي اخلاق پزشکي

معاونت اموراساتيدودروس معارف اسلامی

7/10/80 الي 8/10/81

15 ساعت

شرکت

7

تکثرگرايي

معاونت اموراساتيدودروس معارف اسلامی

25/10/81

4 ساعت

شرکت

8

اخلاق پزشکي

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

16/7/83

15 ساعت

سخنراني ودبير علمي

9

ارزيابي و ارزشيابي دانشجو

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

12/11/81

يک روز

شرکت

10

اساتيد مشاور

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

16/10/83 الي 18/10/83

12 ساعت

شرکت

11

جريان شناسي فکري سياسي در جهان معاصر

معاونت اموراساتيدودروس معارف اسلامی

14/11/83 الي 15/3/83

12 ساعت

شرکت

12

قانون اساسي جمهوري اسلامي

معاونت اموراساتيدودروس معارف اسلامی

25/6/84 الي 27/6/84

20ساعت

شرکت

13

رابطه بهداشت جنسي وسلامت رواني از ديدگاه اسلام

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

24/8/84

15ساعت

دبير علمي

14

اخلاق در پژوهش

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

26/11/84 الي 27/11/84

21 ساعت

شرکت

15

اخلاق پزشکي کاربردي

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

13و14/2/85

16ساعت

شرکت وسخنرانی

16

اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشکي

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10/8/85

2 ساعت

تدريس

17

انديشه هاي سياسي و مديريتي امام خميني (ره)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

15/3/86 الي 29/3/86

16 ساعت

تدريس

18

عرفان اسلامي

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

29/6/86تا8/7/86

14ساعت

تدريس

19

انديشه هاي سياسي امام خميني

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10/8/86

4ساعت

تدريس

 

20

اصول نامه نگاری انگلیسی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10/10/86

4ساعت

شرکت

20

بهائيت

دانشگاه معارف وفردوسی

25/7/87

6ساعت

شرکت

 

21

فرهنگی ،مشاوره ای اساتيد مشاور

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

21/12/87

10ساعت

تدريس

 

22

اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشکي

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

11/4/88

1 ساعت

تدريس

23

اصول سخنرانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

16/7/88

2ساعت

تدريس

24

اخلاق در پژوهش

دانشکده دندانپزشکی مشهد

مهر88

1ساعت

تدريس

25

اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشکي

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

17/10/88

1ساعت

تدريس

26

اخلاق در پژوهش هاي علوم پزشکي

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

6/12/88

1ساعت

تدريس

27

فرهنگی ،مشاوره ای

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

9/12/88

2ساعت

تدريس

 

28

آيين نامه آموزشي

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

17/5/89

3ساعت

شرکت

29

مهارتهای ارتباط بادانشجويان

دانشکده  پزشکی مشهد

آذرواسفند89

6ساعت

شرکت

30

موضوع شناسی حجاب

هم اندیشی اساتید نهاد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

9/9/89و7/10/89و21/10/89

12ساعت

تدریس

31

تفسیروعلوم قرآنی

طرح ضیافت اساتید نهاد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

10تا19/5/90

32ساعت

تدریس

32

اصول تعلیم وتربیت اسلامی

دفترهم اندیشی اساتید نهاد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سال90 و91

120ساعت

تدریس

33

حیطه اخلاق المپیاد

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

23و24/1/91

8ساعت

شرکت

34

آسیب شناسی تربیت دینی

دفترهم اندیشی اساتید نهاد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

31/2/91

2ساعت

شرکت

35

قرآن وعلوم پزشکی

دفترهم اندیشی اساتید نهاد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

24/3/91

2ساعت

شرکت و پانل

36

بررسی دیدگاه های دینی درارتباطات قبل از ازدواج

دفتراساتیدمشاوردانشکده پزشکی مشهد

10/9/92

2ساعت

تدریس

37

تاریخ علم وتمدن اسلامی

دفترهم اندیشی اساتید نهاد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پاییز وزمستان 92

32ساعت

تدریس

38

بهبود فرآیندهای مدیریت امور رفاهی دانشجویان

وزارت بهداشت

30/11/92- 1/12/92

24ساعت

شرکت

 

 

 

 • سوابق اجرايي و فعاليت هاي حرفه اي

 

1- مسؤليت های اجرائی :                                                            

 مديريت گروه معارف اسلامي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از تاريخ 29/8/75 تا کنون

معاونت دانشجويي ، فرهنگي دانشگاه علوم پزشکي مشهد از تاريخ 2/8/84 تا تاريخ 9/5/86

مدير شوراي مناطق گروههاي معارف اسلامی از سال 76 تا86

عضو هيئت امناء دانشکده علوم پزشکي سبزوار وگناباد از تاريخ19/1/86تا 90

عضو هيئت امناء دانشگاه علوم پزشکي سبزوار

عضو هيئت امناء دانشگاه معارف قم

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهدازتاریخ 28/10/92

 

                 2- عضويت در انجمن ها ومراکز علمي،پژوهشي واجرائی :

عضو هيئت علمي مرکز توسعه آموزش پزشکي از تاريخ 6/7/77 به مدت يکسال .

عضو هيئت برنامه ريزي و ارزشيابي دروس معارف اسلامي از تاريخ 24/8/77

دبير هيئت برنامه ريزي و ارزشيابي دروس معارف اسلامي از تاريخ 21/11/83

عضو هيئت علمي شوراي فرهنگي دانشگاه در دو نوبت از تاريخ 6/4/78 تا تاريخ9/5/86

عضو کميته منطقه ای اخلاق در پژوهشهاي پزشکي در دانشگاه علوم پزشکي از تاريخ 16/4/78

عضو کميته ارزيابي و بررسي کيفيت آموزش در دانشگاه علوم پزشکي مشهد از تاريخ 19/10/78 .

عضو انجمن علمي معارف اسلامی ايران از تاريخ 31/5/81 و دو دوره عضو هيئت مديره .

عضو هيئت تجديد نظر انتظامي اعضاء هيئت علمي دانشگاه تاريخ 21/9/83. به مدت دوسال .

استاد مشاور دانشجويان شاهد از تاريخ 22/9/83

عضو کميسيون موارد خاص آموزشي از تاريخ 3/9/84 تا تاريخ9/5/86

عضو کميته معارف اسلامي شوراي عالي برنامه ريزي از تاريخ 29/9/84 .

نماينده وزير در هيئت نظارت دانشگاه از تاريخ 13/10/84 تا تاريخ9/5/86

عضو علی البدل هیات تجدیدنظرانتظامی اعضاء هیات علمی تاریخ 16/8/85

عضو هیات امناء دانشکده علوم پزشکی سبزواروگناباد ازتاریخ 19/1/86 به مدت 4سال

عضو شوراي دانشگاه از تاريخ 2/3/84 تا تاريخ 9/5/86

عضو کميته انطباق مسائل پزشکی بااسلام 24/2/86 .

عضو شوراي فرهنگي دانشکده پزشکي از تاريخ 1/8/87

عضوکميته اساتيدشورای فرهنگی دانشگاه ازتاريخ 30/8/1387

مسؤل کميته پژوهشی گروه معارف اسلامی ازتاريخ 30/10/87به مدت يک سال

عضوشوراي راهبردي قطب گردشگري مذهبي جهاد دانشگاهي مشهدازتاريخ4/2/89به مدت 2سال

عضوشوراي راهبردي آموزشي دانشگاه ازتاريخ 6/6/89

عضوهیئت تحریریه مجله روزه داری وسلامت ازتاریخ9/7/91

رئيس هيئت بررسي وتحقيق  تخلفات پژوهشي از تاريخ 19/10/91

عضو هیأت تحریریه مجله پژوهش های قرآنی از سال 92