حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدی ابراهیمی

عنوان سازمانی: استاد گروه اخلاق پزشکی و معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد و عضو شورای علمی پژوهشکده اسلام تمدنی

مرتبه علمی: استاد

مدرک تحصیلی: دکتری (PhD) الهیات

آدرس نامه الکترونیکی: Ebrahimim@mums.ac.ir

حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مهدی ابراهیمی

 • علائق و سوابق آموزشی
 • گرایش های تدریس
 • تفسیر قرآن: مقطع علوم پایه دکتری پزشکی عمومی
 • عرفان عملی اسلام: مقطع علوم پایه دکتری پزشکی عمومی
 • اندیشه اسلامی: مقطع علوم پایه دکتری پزشکی عمومی
 • فرهنگ وتمدن اسلام وایران: مقطع علوم پایه دکتری پزشکی عمومی
 • اخلاق پزشکی: مقطع بالینی دکتری پزشکی عمومی
 • فلسفه اخلاق پزشکی: مقطع دکتری (PhD)
 • اخلاق حرفه ای: مقطع کارشناسی ارشد
 • تفسیر موضوعی قرآن (علم و فرهنگ): مقطع کارشناسی ارشد
 •  
 • جوائز و دستاوردهای آموزشی
 • احراز عنوان استاد نمونه از طرف معاونت امور اساتید و گروه معارف اسلامی در دو نوبت در سال های تحصیلی ۸۱-۸۰ و ۸۷-۸۶
 • احراز رتبه دانشیاری در اردیبهشت ۸۹
 • عنوان هیأت علمی برتر منتخب دانشجویان درسال تحصیلی۹۰-۸۹ در دانشکده پزشکی مشهد
 • عنوان هیأت علمی برتر منتخب جشنواره اخلاق حرفه ایدردانشکده پزشکی مشهد
 • احراز رتبه اول هیأت علمی برتر منتخب دانشکده پزشکی مشهد درسال تحصیلی ۹۲-۹۱
 • احراز رتبه استادی در فروردین ۹۵
 • کسب رتبه دوم فرآیند آموزشی فرهنگی جشنواره شهید مطهری سال ۹۵

 

 

 • سوابق پژوهشی
 • پایان نامه ها

ردیف

عنوان

نحوه ی

همکاری

تاریخ

مقطع تحصیلی

۱

رابطه تلاوت قرآن با میزان افسردگی در دانشجویان علوم پزشکی مشهد

مشاور

 

۸/۴/۷۸

 

کارشناسی ارشد پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

۲

بررسی مواد پیوندی در ناحیه فک و صورت و ارتباط آن با حقوق اسلامی

راهنمای دوم

 

۲۳/۱/۷۹

 

دکترای حرفه ای دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

۳

دانش جنین شناسی در قرآن و حدیث

مشاور

 

سال ۷۹

 

دکتری تخصصی اطفال

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

۴

بررسی نگرش کادر دندان پزشکی دررابطه با اخلاق پزشکی

راهنمای دوم

 

۱۸/۳/۸۱

 

دکتری حرفه ای دندان پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

۵

ضرورت های اخلاق پزشکی در حرفه بینایی سنجی

راهنما

 

مهرماه ۸۵

 

کارشناسی بینایی سنجی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 

۶

بررسی تاثیر سکونت در خوابگاه بر وضعیت تحصیلی دانشجویان علوم پزشکی

راهنما

۲۲/۳/۸۶

دکتری حرفه ای پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۷

بررسی انواع و فراوانی فرضیات اخلاقی مورد استفاده در تصمیم گیری های اخلاق پزشکی توسط دستیاران جراحی مغز و اعصاب شهر مشهد در سال ۱۳۸۶

مشاور

۲۹/۱۱/۸۶

دکتری تخصصی ارتوپدی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۸

بررسی دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد نسبت به ورزش،امکانات ورزشی و ورزش قهرمانی دانشگاه در سال[های] ۱۳۸۴-۱۳۸۵

مشاور

۴/۷/۱۳۸۷

دکتری حرفه ای پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۹

ارتباط هوش معنوی با توانمندی تدریس در اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی مشهد؛ شماره پایان‌نامه: ۲۰۷۴

مشاور

پاییز ۹۰

کارشناسی ارشد رشته آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۰

بررسی میزان باورها و اعتقادات دینی دانشجویان سه رشته پزشکی، دندان پزشکی و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ شماره پایان نامه: ۶۷۸۵

راهنما

۲۴/۸/۹۱

دکتری عمومی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۱

بررسی میزان انجام اعمال مناسک و شعائر مذهبی  دانشجویان   پزشکی، دندان پزشکی  و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ شماره پایان نامه: ۶۷۸۶

راهنما

۳/۱۰/۹۱

دکتری عمومی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۲

بررسی دیدگاه دانشجویان دختر رشته های  پزشکی، دندان پزشکی  و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مقطع علوم پایه نسبت به حجاب و پوشش اسلامی و عوامل موثر بر آن در سال ۹۱؛ شماره پایان نامه: ۷۰۹۱

راهنما

۲۲/۲/۹۲

دکتری عمومی پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۳

اثربخشی گروه درمانی مبتنی بر الگوبرداری مذهبی (اسلامی) بر هویت و سلامت روان نوجوانان دختر؛ کد: ۱۱۸۲۰۷۰۱۹۱۱۰۲۴

مشاور

۱۲/۴/۹۲

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تربت جام

۱۴

بررسی اثر روزه داری بر آزمایشات بیوشیمیایی در دختران ۹ تا ۱۳ سال قبل از سن منارک در شهر مشهد؛ شماره پایان‌نامه: آ-۴۴۴

مشاور

۵/۵/۹۲

کارشناسی ارشد تغذیه

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۵

مقایسه تاثیر آموزش های جنسی و آموزش های جنسی توام با آموزه های دینی بر عملکرد جنسی و سازگاری زناشویی زنان متاهل

مشاور

شهریور ۹۲

کارشناسی ارشد مامایی دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۶

بررسی آگاهی، نگرش و رعایت رازداری و حفظ حریم خصوصی بیمار در دفاتر کار خصوصی بینایی سنجی شهر مشهد مقدس (سال۹۲-۹۱)

راهنما

مهر ۹۲

کارشناسی ارشد بینایی سنجی دانشگاه شهید بهشتی

۱۷

بررسی دیدگاه دانشجویان پسر رشته های  پزشکی، دندان پزشکی  و داروسازی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مقطع علوم پایه نسبت به حجاب و پوشش اسلامی و عوامل موثر بر آن در سال ۱۳۹۲

راهنما

آذر ۹۲

دکتری عمومی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۸

تبیین مفهوم سلامت معنوی در پرستاری بر اساس آموزه های اسلامی، طراحی و روا‌‌سنجی ابزار سنجش سلامت معنوی در بیماران

مشاور

۲۱/۱۲/۹۳

دکتری  پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مشهد

 
 
کتب منتشر شده
 

ردیف

عنوان

نوع نگارش

تاریخ نشر

ناشر

۱

درآمدی بر ریشه های فرهنگی انقلاب اسلامی ایران

تألیف

۱۳۷۹

معاونت امور اساتید

۲

نسیم وحی در مثنوی عشق

تألیف

زمستان ۸۴

انجمن معارف ایران

۳

تفسیر موضوعی قرآن کریم، ویژه رشته های پزشکی

تألیف

تابستان ۹۰

معاونت پژوهشی دانشگاه معارف قم

 

 

 • مقالات علمی (مجلات داخلی و خارجی)

ردیف

عنوان مقاله

عنوان مجله

مکان و زمان انتشار

درجه

۱

حضانت

مجله فقه (نویسنده اول)

سال ۷۴

تخصصی

۲

حضور روحانیون دردانشگاهها

ویژه نامه مجله

 نگاه حوزه

سال ۷۴

عمومی

۳

نگاهی به شیوه های امر به معروف و نهی از منکر

مجله اسوه

سال ۷۶

عمومی

۴

عناصر اساسی در تئوری حکومت دینی از دیدگاه امام خمینی

مجموعه مقالات آسیب شناسی انقلاب اسلامی

سال ۷۸

عمومی

۵

تحلیل جامعه شناختی ، علل عدم پذیرش خلافت امام علی (ع) بعد از پیامبر(ص)

مجموعه مقالات امام علی (ع)

سال ۸۰

تخصصی

۶

ابعاد زیبایی شناختی دعا در ماه رمضان

مجله نگاه حوزه

شماره ۸۷-۸۶ / سال ۸۱

تخصصی

۷

قصه های مثنوی نماد جهانی شدن اندیشه دینی

مجله نگاه حوزه

شماره ۸۹-۸۸ سال ۸۱

تخصصی

۸

نقش هنری شخصیت های عاشورا

مجله نگاه حوزه

شماره ۹۲-۹۰  سال ۸۱

تخصصی

۹

تاویل قرآن در مثنوی

مجله دانشکده ادبیات تبریز

شماره ۱۸۹ زمستان ۸۲

علمی-پژوهشی

۱۰

جلوه های عرفانی دعا در صحیفه سجادیه [سلام الله علیه]

مجله اندیشه دینی

شماره ۱۳ سال ۸۳

علمی-پژوهشی

۱۱

مبانی و زمینه های فهم گزاره های پزشکی در اسلام

مجله پژوهش حوزه 

شماره ۱۸-۱۷

سال ۸۳

تخصصی

۱۲

زمینه ها و عناصر اساسی تولید علم

مجموعه مقالات آزاداندیشی و نظریه پردازی در علوم دینی

 

شماره ۱، سال ۸۳

تخصصی

۱۳

رویکرد اخلاقی تربیتی مولوی در تفسیر قرآن

مجله مقالات قرآن پژوهشی دانشگاه قم

سال ۸۳

تخصصی

۱۴

ضرورت های اخلاق پزشکی

مجله سپیدار سبز

شماره ۲۶-۲۲، سال ۸۳

تخصصی

۱۵

نقش قصه و تمثیل در روش تفسیری مثنوی

مجله کتاب روش

شماره ۱  سال ۸۴

تخصصی

۱۶

بررسی روش تفسیری استاد محمدتقی شریعتی

مجموعه مقالات همایش

سال ۸۵

موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

تخصصی

۱۷

روش تحلیل گزاره های پزشکی در متون اسلامی

طب و تزکیه

سال پانزدهم،

شماره ۶۳-۶۲، سال ۸۵

علمی-پژوهشی

۱۸

روش شناسی دینی مولوی در داستانها و تمثیل های قرآنی مثنوی

مجموعه مقالات موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه

سال ۸۶

تخصصی

۱۹

دانش پزشکی در نگاه دینی و اخلاقی

مجله سازمان نظام پزشکی مشهد

شماره ۱، تابستان ۸۸

عمومی

۲۰

دیدگاه دینی در نحوه برخورد انسان با  بیماری ها

نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد

شماره ۲، پاییز ۸۸

عمومی

۲۱

اولین برخورد پزشک

نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد

زمستان ۸۸

عمومی

۲۲

مقام عرفانی انسان در تفسیرهای قرآنی مثنوی

فصلنامه مولانا پژوهی انجمن حکمت و فلسفه ایران

سال اول، شماره اول، بهار ۸۹

تخصصی

۲۳

جایگاه اخلاق درپزشکی

نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد

بهار ۹۸

عمومی

۲۴

انتقادپذیری در اخلاق پزشکی

نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد

تابستان ۸۹

عمومی

۲۵

تفسیر عرفانی دعا در نگاه قرآن

مطالعات تفسیری

شماره ۲، تابستان ۸۹

تخصصی

۲۶

اصول اخلاق پزشکی در معاینات بالینی

نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد (نویسنده دوم)

تابستان ۹۰

عمومی

۲۷

عوامل انحراف از واقعه غدیرخم

مجله مشکوه

تابستان ۹۰، شماره ۱۱۱

علمی-ترویجی

۲۸

نیایش عارفانه

نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد

(سه قسمت) از پاییز ۹۰ تا بهار ۹۱ازپاییز۹۰تابهار۹۱

عمومی

۲۹

روش شناسی تبلیغی شهید هاشمی ن‍ژاد

مجموعه مقالات

زمستان ۹۰

عمومی

۳۰

ترجمه عنوان مقاله: «عرفان و اخلاق پزشکی»

ترجمه عنوان مجله: ژورنال بین المللی اندیشه های دینی

 (تابستان ۱۳۹۱، شماره ۴)

تخصصی

۳۱

 

Mysticism and Medical Ethics

 

International Journal of RELIGIOUS THOUGHTS

 

تابستان۲۰۱۲شماره۴

تخصصی

۳۲

نگاهی نو به پدیده جنین شناسی در تفسیر علمی آیات قرآن

مجله اندیشه دینی (نویسنده اول)

شماره ۴۲، تابستان ۹۱

علمی-پژوهشی

۳۳

عرفان و سیر و سلوک

نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد

سال ۹۱

عمومی

۳۴

ارتباط هوش معنوی اعضای هیئت علمی در توانمندی دانشکده پزشکی مشهد

مجله آموزش در علوم پزشکی (نویسنده پنجم)

آبان ۱۳۹۱، دوره ۱۲، شماره ۸

علمی-پژوهشی

۳۵

عرفان وسیروسلوک(۲)

نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد

پاییز۹۱

عمومی

۳۶

عرفان وسیروسلوک(۳)

نشریه سازمان نظام پزشکی مشهد

زمستان۹۱

عمومی

۳۷

دیانت،فقاهت وطبابت درماه رمضان

کتاب روزه درسلامت وبیماریها

پاییز۹۱

کتاب نشر دانشگاه شماره۲۵۷

۳۸

بررسی تأثیر آموزش‌های جنسی مبتنی بر آموزه‌های دینی بر عملکرد جنسی زنان متأهل

فصلنامه مراقبت مبتنی بر شواهد (نویسنده پنجم)

(دوره ۴، شماره ۲) ۱۳۹۳

علمی-پژوهشی

۳۹

نگرشی تحلیلی بر مبانی اخلاق رسانه ای در تفسیر آیه نبأ (سوره مبارکه حجرات، آیه ۶)

مجله اندیشه قرآنی

۳۰/۶/۹۳

تخصصی

۴۰

Harming Body as a Red Line for Islamic Fasting

Journal of Fasting and Health

 (نویسنده اول)

 

Volume 2, Issue 4, Autumn 2014, Page 158-161

علمی پژوهشی

۴۱

Effects of Ramadan fasting on the sexual hormones level in girls 9-13 years age girls: Mashhad, Iran (ahead of publication)

 

Journal of Fasting and Health

 (نویسنده هفتم)

Volume 3, Issue 1, Winter 2015, Page 43-49

 

علمی پژوهشی

۴۲

Fasting: Benefits and probable health harmfulness from the Islamic perspective

 

Journal of Fasting and Health

 ( نویسنده اول)

 

Volume 3, Issue 2, Spring 2015, Page 50-53

علمی پژوهشی

۴۳

ترجمه عنوان: «آسیب زدن به بدن: خط قرمز روزه در اسلام» (نویسنده اول)

ترجمه عنوان مجله: «ژورنال روزه و سلامت»

 (جلد ۲، شماره ۴، پاییز ۲۰۱۴/۱۳۹۳، صص. ۱۶۱-۱۵۸)

علمیپژوهشی

۴۴

ترجمه عنوان: «أثرات روزه  [ماه مبارک] رمضان بر سطح هورمون های جنسی در دختران ۱۳-۹ ساله: مشهد [مقدس]، ایران» (در دست چاپ؛ نوسینده هفتم)

ترجمه عنوان مجله: «ژورنال روزه و سلامت»

 (جلد ۳، شماره ۱، زمستان ۲۰۱۵/۱۳۹۴، صص. ۴۹-۴۳)

علمیپژوهشی

۴۵

ترجمه عنوان: «روزه: فواید و مضرات احتمالی برای سلامت، از نگاه اسلامی» ( نویسنده اول)

ترجمه عنوان مجله: «ژورنال روزه و سلامت»

 (جلد ۳، شماره ۲، بهار ۲۰۱۵/۱۳۹۴، صص. ۵۳-۵۰)

علمیپژوهشی

 

 

 

 • طرح های پژوهشی

 

ردیف

عنوان

محل برگزاری

تاریخ برگزاری

نوع همکاری

۱

طرح بررسی میزان کار آمدی درس اخلاق اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سال ۸۱

مدیر طرح

۲

طرح بررسی

آگاهی نگرش و عملکرد دانشجویان علوم پزشکی مشهد نسبت به نماز

دان

گاه علوم پزشکی مشهد

سال ۸۴

همکار طرح

 

۳

بررسی ومقایسه علل عدم شرکت دختران وپسران دانشجوی

انشگاه علوم پزشکی مشهد در فعالیت های فوق برنامه ورزشی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سال ۸۶

همکار طرح

۴

تعیین اولویت نیازهای فرهنگی دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی مشهد(کد۸۸۳۶۸)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۸۹

مجری اول

۵

بررسی دیدگاه دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی مشهددوره دکتری حرفه ای درمقطع علوم پایه نسبت به حجاب اسلامی درسال ۸۸(کد۸۸۳۵۶)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۸۹

مجری اول

۶

بررسی سطح آگاهی ونگرش اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی گروههای علوم پایه دانشکده پزشکی مشهد نسبت به مقوله اخلاق زیستی(کد۸۹۰۷۶)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۹۰

مجری اول

۷

 جمع آوری مبانی دینی اخلاق پزشکی در آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۹۰

مجری اول

 

 

 • داوری پایان نامه و کتاب

 

ردیف

عنوان

نوع اثر

محل انجام

زمان داوری

۱

اتانازی تقابل پزشک مرگ مدرن

کتاب

معاونت پژوهشی علوم پزشکی مشهد

۲۳/۱۰/۸۵

۲

مقایسه وبررسی نظرات اساتید ودانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد درمورد معیارهای یک استاد خوب دانشگاهی

پایان نامه

دکتری حرفه ای

معاونت پژوهشی دانشکده پزشکی

 

۲۳/۶/۸۸

۳

ژرفای امامت

کتاب

معاونت پژوهشی علوم پزشکی مشهد

۱۳۸۹

۴

غدیردرنگاه خورشید

کتاب

معاونت پژوهشی علوم پزشکی مشهد

۱۳۸۹

۵

آفتاب درنگاه خورشید

کتاب

معاونت پژوهشی علوم پزشکی مشهد

۱۳۸۹

۶

امام یگانه دوران

کتاب

معاونت پژوهشی علوم پزشکی مشهد

۱۳۸۹

۷

نظریه کفردراندیشه ابن عربی وملاصدرا

پایان نامه

Ph.D

دانشکده الهیات مشهد

۱۹/۱۲/۸۹

۸

بررسی هوش معنوی .ارتباط آن باصلاحیت بالینی پرستاران بیمارستانهایآموزشی مشهد

پایان نامه ارشد

دانشکده پرستاری مشهد

۱۸/۲/۹۰

۹

بررسی رابطه باورهای دینی وفرهنگی اجتماعی بانگرش زوجین نابارورنسبت به روشهای اهدایی کمک باروری وانتخاب آن به عنوان یک رویکرد درمان ناباروری

پایان نامه ارشد

دانشکده پرستاری مشهد

۲۷/۴/۹۰

۱۰

تحلیل ساختاری روایت درقرآن

پایان نامه

Ph.D

دانشکده الهیات مشهد

۱۲/۱۲/۹۱

۱۱

بررسی مفهوم موافقت ومخالفت در روایات عرض

پایان نامه

Ph.D

دانشکده الهیات مشهد

۱۷/۱۲/۹۱

۱۲

رنج وشادی در اسلام وبودا

پایان نامه Ph.D

دانشکده الهیات مشهد

۲۱/۱۲/۹۲

۱۳

بررسی تطبیقی معنی زندگی از نظر علامه طباطبایی وکیرکگارد

پایان نامه Ph.D

دانشکده الهیات مشهد

۲۸/۳/۹۳

۱۴

بن مایه های کلامی امامت درقصص قرآن

پایان نامه Ph.D

دانشکده الهیات مشهد

۴/۴/۹۳

۱۵

منابع علم امام در قرآن وسنت

پایان نامه Ph.D

دانشکده الهیات مشهد

۲۳/۷/۹۳

 

 

 

 

 • همایش (و سمینار) داخلی و خارجی

ردیف

عنوان همایش/سمینار

برگزارکننده/برگزارکنندگان/محل برگزاری

تاریخ برگزاری

فعالیت

۱

آسیب شناسی انقلاب اسلامی

دانشگاه صنعتی شریف

۶/۱۱/۷۷

ارائه مقاله و چاپ در مجموعه مقالات

(تئوری حکومت اسلامی از دیدگاه امام خمینی)

۱

سیره حکومتی و اجتماعی امام علی ](سلام الله علیه)[

دانشگاه فردوسی مشهد

دی ۷۹

سخنرانی و چاپ مقاله: «علل جامعه شناختی عدم پذیرش خلافت  امام علی(سلام الله علیه) بعد از پیامبر(صلی الله علیه و آله و سلم)»

۳

بررسی ابعاد اعتقادی، اخلاقی و سیاسی حکومت امام علی (ع)

دانشگاه شیراز

۱۴ و ۱۵ اسفندماه۷۹

پذیرش مقاله

۴

بهداشت

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲۷ فروردین ۸۰

عضو کمیته علمی و ارائه سخنرانی: «نقش گزاره های دینی در سلامت روان»

۵

آوا و نوا درمانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۳ آبان ۸۲

سخنرانی: «آوا و نوا درمانی از دیدگاه فقهی»

۶

چهره های درخشان عرفان

دانشگاه شهید عباسپور تهران

۲۲/۹/۸۲

پذیرش مقاله

(ابعاد عرفانی دعا)

۷

صحیفه سجادیه

دانشگاه شیراز

۱۷-۱۸ اسفند ۸۲

ارائه مقاله و چاپ در مجله علمی پژوهشی: «جلوه های عرفانی دعا در صحیفه سجادیه»

۸

ارتقاء سلامت زنان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲۸/۳/۸۳

عضو کمیته علمی و سخنران

(ابعاد فقهی سلامت زنان)

۹

انکولوژی و هماتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۳ تیر

سخنرانی: «مشکلات روان شناختی بیماران سرطانی»

۱۰

تاریخ علم (بیست و دومین)

دبیرخانه همایش کشور چین

۲-۸ مرداد ۸۴ (۲۴-۳۰ ژوئیه ۲۰۰۵)

ارائه مقاله و چاپ خلاصه مقاله: «عناصر اساسی تولید علم»

۱۱

امنیت، دموکراسی و حقوق بشر

دانشگاه موته اردن

۱۹-۲۲ تیر ۸۵ (۱۰-۱۲ ژوئیه ۲۰۰۶)

ارائه مقاله: « رابطه حکومت دینی و دموکراسی»

۱۲

بزرگداشت استاد محمدتقی شریعتی

موسسه تحقیقات و توسعه علوم انسانی

سال ۸۵

سخنرانی و چاپ مقاله در مجموعه مقالات همایش: «بررسی روش تفسیری استاد محمدتقی شریعتی»

۱۳

اپتومتری

انجمن اپتومتری خراسان

۷/۲/۸۵

سخنرانی (اخلاق پزشکی در حرفه اپتومتری)

۱۴

اخلاق پزشکی کاربردی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد و بسیج جامعه پزشکی

۱۳/۲/۸۵

عضو کیمته علمی و ارائه مقاله (مبانی عرفانی اخلاق پزشکی)

۱۵

امنیت، دموکراسی و حقوق بشر

دانشگاه موته اردن

۱۹ تا ۲۲ تیرماه ۸۵

۱۰ تا ۱۲ جولای ۲۰۰۶

ارائه مقاله (رابطه حکومت دینی و دمکراسی)

۱۶

نماز و سلامت

دانشگاه علوم پزشکی گناباد

۲تا ۵ اسفند ۸۵

عضو هیئت علمی همایش

۱۷

طب النبی

وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

۱۰/۱۲/۸۵

پذیرش مقاله (روش تحلیل گزاره های پزشکی در متون اسلامی)

۱۸

همایش بین المللی بزرگداشت هشتصدمین سال تولد مولانا جلال الدین بلخی با عنوان «مولانا و دین»

دانشگاه شیراز با همکاری موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

۲-۳ اردیبهشت ۸۶

ارائه مقاله: «روش شناسی قصه های مثنوی»

۱۹

مسئولیت دینی و دانش پزشکی

انجمن ایران شناسی فرانسه در ایران

۲۴ خرداد ۸۶

ارائه مقاله: «مبانی عرفانی اخلاق پزشکی»

۲۰

تفاهم بین فرهنگ و مذهب در اندیشه مولوی

مرکز همایش‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران (سالن اجلاس سران)

۶-۷ آبان ۸۶

ارائه مقاله: «قصه های قرآنی مثنوی زمینه ساز جهانی شدن اندیشه دینی»

۲۱

مولانا و حکیم سبزواری

دانشگاه حکیم سبزواری

۲۸ آبان ۸۶

مقام عرفانی انسان در تفسیرهای قرآنی مثنوی

۲۲

تفسیر قرآن و نهج البلاغه در دانشگاه

دانشگاه معارف قم

۲۲-۲۳ اردیبهشت ۸۹

ارائه مقاله: «تفسیر عرفانی دعا در نگاه قرآن»

 

۲۳

آموزش پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۰-۱۲/۲/۹۰

هیئت علمی وشرکت

۲۴

مراقبت های حمایتی و تسکینی در سرطان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲۹ اردیبهشت ۹۰

سخنرانی: «ملاحظات اخلاقی در بیماران سرطانی»

۲۵

مروری برموادوتکنولوژی های جدیددردندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی مشهد

۲۰و۲۱/۱۱/۹۰

سخنران (اخلاق پزشکی)

۲۶

مبانی اخلاق در اسلام و ادیان هندی

جامعه المصطفی

۲۱-۲۲ اسفند ۹۰

مقاله: «اخلاق عرفانی در تفسیرهای قرآنی مثنوی»

۲۷

کنگره بین المللی مراقبتهای خاص در دندان پزشکی: نگاهی نو

دانشکده دندان پزشکی  مشهد

۱۰-۱۲ آبان ۹۱

سخنرانی و میزگرد و چاپ خلاصه مقاله: «نقش باورهای دینی در اخلاق حرفه ای»

۲۸

همایش ملی قرآن و علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۶-۷ دی ۱۳۹۱

عضو هیأت علمی و شرکت در میزگرد «سیر حیات»

۲۹

آموزش علوم پزشکی

 

معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۹/۲/۹۲تا ۱۱/۲/۹۲

ارائه مقاله (نفرپنجم) آیا هوش معنوی می تواند راه کاری برای توانمندی حرفه ای گرایی اعضای هیأت علمی باشد

۳۰

سیره نبوی در طب

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲-۳ بهمن ۹۲

ارائه مقاله: «زمینه های فهم و روش تحلیل گزاره های پزشکی در متون اسلامی»

۳۱

چالشها و راهکارهای توسعه مشارکت دانشجو در نظام آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۷و۸اسفند۹۲

شرکت در پانل

۳۲

سوء مصرف الکل (همایش بین المللی)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲۱-۲۳ اردیبهشت ۹۳

سخنرانی: «فلسفه تحریم مشروبات الکلی از نظر دین»

۳۳

سیزدهمین کنگره بین المللی دندان پزشکی کودکان

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۵-۱۷ مرداد ۹۳

سخنرانی: «ضرورت‌های اخلاقی در دندان پزشکی  کودکان»

۳۴

سمینار کشوری طب سالمندان

سازمان تامین اجتماعی

۲۸-۳۰ مرداد ۹۳

سخنرانی: «تکریم سالمندان در جامعه»

۳۵

کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۵-۱۷ مهر ۹۴

سخنرانی: «اخلاق پزشکی»

۳۶

کنگره سراسری آنکولوژی و هماتولوژی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد و انجمن مدیکال آنکولوژی و هماتولوژی ایران

۲۲-۲۴ مهر ۹۴

سخنرانی: «اخلاق پزشکی»

۳۷

کنگره بین المللی سربداران

دانشگاه حکیم سبزواری

۲۶-۲۷ آذر ۹۴

سخنرانی: «رابطه تصوف و سیاست»

۳۸

تاریخ پزشکی در تمدن اسلام و ایران

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

۵-۶ خرداد ۹۵

ارائه‌ی پوستر (۱۲ ساعت شرکت)

 

 

 

 • دوره های آموزشی و کارگاهها

 

۱

روش تدریس

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲۱/۸/۷۶ الی ۲۳/۸/۷۶

۳۰ ساعت

شرکت

۲

اصول و قواعد برنامه ریزی و مکاتبات اداری و بودجه نویسی و اصول و قواعد ارزشیابی(مشهد)

معاونت اموراساتیدودروس معارف اسلامی

۱۲/۴/۷۷ الی ۱۷/۴/۷۷

۵ روز

شرکت

۳

تربیت مربی

معاونت اموراساتیدودروس معارف اسلامی

۲۴/۴/۷۷تا۲۹/۴/۷۷

۶ روز

شرکت

۴

تربیت مربی

معاونت اموراساتیدودروس معارف اسلامی

۲۴/۵/۷۷تا۲۹/۵/۷۷

۶ روز

شرکت

۵

ارزیابی دانشجو

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۹/۱۰/۸۰

یک روز

شرکت

۶

هم اندیشی اخلاق پزشکی

معاونت اموراساتیدودروس معارف اسلامی

۷/۱۰/۸۰ الی ۸/۱۰/۸۱

۱۵ ساعت

شرکت

۷

تکثرگرایی

معاونت اموراساتیدودروس معارف اسلامی

۲۵/۱۰/۸۱

۴ ساعت

شرکت

۸

اخلاق پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۶/۷/۸۳

۱۵ ساعت

سخنرانی ودبیر علمی

۹

ارزیابی و ارزشیابی دانشجو

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۲/۱۱/۸۱

یک روز

شرکت

۱۰

اساتید مشاور

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۶/۱۰/۸۳ الی ۱۸/۱۰/۸۳

۱۲ ساعت

شرکت

۱۱

جریان شناسی فکری سیاسی در جهان معاصر

معاونت اموراساتیدودروس معارف اسلامی

۱۴/۱۱/۸۳ الی ۱۵/۳/۸۳

۱۲ ساعت

شرکت

۱۲

قانون اساسی جمهوری اسلامی

معاونت اموراساتیدودروس معارف اسلامی

۲۵/۶/۸۴ الی ۲۷/۶/۸۴

۲۰ساعت

شرکت

۱۳

رابطه بهداشت جنسی وسلامت روانی از دیدگاه اسلام

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲۴/۸/۸۴

۱۵ساعت

دبیر علمی

۱۴

اخلاق در پژوهش

وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی

۲۶/۱۱/۸۴ الی ۲۷/۱۱/۸۴

۲۱ ساعت

شرکت

۱۵

اخلاق پزشکی کاربردی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۳و۱۴/۲/۸۵

۱۶ساعت

شرکت وسخنرانی

۱۶

اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۰/۸/۸۵

۲ ساعت

تدریس

۱۷

اندیشه های سیاسی و مدیریتی امام خمینی (ره)

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۵/۳/۸۶ الی ۲۹/۳/۸۶

۱۶ ساعت

تدریس

۱۸

عرفان اسلامی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲۹/۶/۸۶تا۸/۷/۸۶

۱۴ساعت

تدریس

۱۹

اندیشه های سیاسی امام خمینی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۰/۸/۸۶

۴ساعت

تدریس

 

۲۰

اصول نامه نگاری انگلیسی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۰/۱۰/۸۶

۴ساعت

شرکت

۲۰

بهائیت

دانشگاه معارف وفردوسی

۲۵/۷/۸۷

۶ساعت

شرکت

 

۲۱

فرهنگی ،مشاوره ای اساتید مشاور

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲۱/۱۲/۸۷

۱۰ساعت

تدریس

 

۲۲

اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۱/۴/۸۸

۱ ساعت

تدریس

۲۳

اصول سخنرانی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۶/۷/۸۸

۲ساعت

تدریس

۲۴

اخلاق در پژوهش

دانشکده دندانپزشکی مشهد

مهر۸۸

۱ساعت

تدریس

۲۵

اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۷/۱۰/۸۸

۱ساعت

تدریس

۲۶

اخلاق در پژوهش های علوم پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۶/۱۲/۸۸

۱ساعت

تدریس

۲۷

فرهنگی ،مشاوره ای

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۹/۱۲/۸۸

۲ساعت

تدریس

 

۲۸

آیین نامه آموزشی

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۷/۵/۸۹

۳ساعت

شرکت

۲۹

مهارتهای ارتباط بادانشجویان

دانشکده  پزشکی مشهد

آذرواسفند۸۹

۶ساعت

شرکت

۳۰

موضوع شناسی حجاب

هم اندیشی اساتید نهاد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۹/۹/۸۹و۷/۱۰/۸۹و۲۱/۱۰/۸۹

۱۲ساعت

تدریس

۳۱

تفسیروعلوم قرآنی

طرح ضیافت اساتید نهاد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۱۰تا۱۹/۵/۹۰

۳۲ساعت

تدریس

۳۲

اصول تعلیم وتربیت اسلامی

دفترهم اندیشی اساتید نهاد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سال۹۰ و۹۱

۱۲۰ساعت

تدریس

۳۳

حیطه اخلاق المپیاد

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۲۳و۲۴/۱/۹۱

۸ساعت

شرکت

۳۴

آسیب شناسی تربیت دینی

دفترهم اندیشی اساتید نهاد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۳۱/۲/۹۱

۲ساعت

شرکت

۳۵

قرآن وعلوم پزشکی

دفترهم اندیشی اساتید نهاد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۲۴/۳/۹۱

۲ساعت

شرکت و پانل

۳۶

بررسی دیدگاه های دینی درارتباطات قبل از ازدواج

دفتراساتیدمشاوردانشکده پزشکی مشهد

۱۰/۹/۹۲

۲ساعت

تدریس

۳۷

تاریخ علم وتمدن اسلامی

دفترهم اندیشی اساتید نهاد و دانشگاه علوم پزشکی مشهد

پاییز وزمستان ۹۲

۳۲ساعت

تدریس

۳۸

بهبود فرآیندهای مدیریت امور رفاهی دانشجویان

وزارت بهداشت

۳۰/۱۱/۹۲- ۱/۱۲/۹۲

۲۴ساعت

شرکت

 

 

 

 • سوابق اجرایی و فعالیت های حرفه ای

 

۱- مسؤلیت های اجرائی :                                                            

 مدیریت گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تاریخ ۲۹/۸/۷۵ تا کنون

معاونت دانشجویی ، فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تاریخ ۲/۸/۸۴ تا تاریخ ۹/۵/۸۶

مدیر شورای مناطق گروههای معارف اسلامی از سال ۷۶ تا۸۶

عضو هیئت امناء دانشکده علوم پزشکی سبزوار وگناباد از تاریخ۱۹/۱/۸۶تا ۹۰

عضو هیئت امناء دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

عضو هیئت امناء دانشگاه معارف قم

معاون دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی مشهدازتاریخ ۲۸/۱۰/۹۲

 

                 2- عضویت در انجمن ها ومراکز علمی،پژوهشی واجرائی :

عضو هیئت علمی مرکز توسعه آموزش پزشکی از تاریخ ۶/۷/۷۷ به مدت یکسال .

عضو هیئت برنامه ریزی و ارزشیابی دروس معارف اسلامی از تاریخ ۲۴/۸/۷۷

دبیر هیئت برنامه ریزی و ارزشیابی دروس معارف اسلامی از تاریخ ۲۱/۱۱/۸۳

عضو هیئت علمی شورای فرهنگی دانشگاه در دو نوبت از تاریخ ۶/۴/۷۸ تا تاریخ۹/۵/۸۶

عضو کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهشهای پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی از تاریخ ۱۶/۴/۷۸

عضو کمیته ارزیابی و بررسی کیفیت آموزش در دانشگاه علوم پزشکی مشهد از تاریخ ۱۹/۱۰/۷۸ .

عضو انجمن علمی معارف اسلامی ایران از تاریخ ۳۱/۵/۸۱ و دو دوره عضو هیئت مدیره .

عضو هیئت تجدید نظر انتظامی اعضاء هیئت علمی دانشگاه تاریخ ۲۱/۹/۸۳. به مدت دوسال .

استاد مشاور دانشجویان شاهد از تاریخ ۲۲/۹/۸۳

عضو کمیسیون موارد خاص آموزشی از تاریخ ۳/۹/۸۴ تا تاریخ۹/۵/۸۶

عضو کمیته معارف اسلامی شورای عالی برنامه ریزی از تاریخ ۲۹/۹/۸۴ .

نماینده وزیر در هیئت نظارت دانشگاه از تاریخ ۱۳/۱۰/۸۴ تا تاریخ۹/۵/۸۶

عضو علی البدل هیات تجدیدنظرانتظامی اعضاء هیات علمی تاریخ ۱۶/۸/۸۵

عضو هیات امناء دانشکده علوم پزشکی سبزواروگناباد ازتاریخ ۱۹/۱/۸۶ به مدت ۴سال

عضو شورای دانشگاه از تاریخ ۲/۳/۸۴ تا تاریخ ۹/۵/۸۶

عضو کمیته انطباق مسائل پزشکی بااسلام ۲۴/۲/۸۶ .

عضو شورای فرهنگی دانشکده پزشکی از تاریخ ۱/۸/۸۷

عضوکمیته اساتیدشورای فرهنگی دانشگاه ازتاریخ ۳۰/۸/۱۳۸۷

مسؤل کمیته پژوهشی گروه معارف اسلامی ازتاریخ ۳۰/۱۰/۸۷به مدت یک سال

عضوشورای راهبردی قطب گردشگری مذهبی جهاد دانشگاهی مشهدازتاریخ۴/۲/۸۹به مدت ۲سال

عضوشورای راهبردی آموزشی دانشگاه ازتاریخ ۶/۶/۸۹

عضوهیئت تحریریه مجله روزه داری وسلامت ازتاریخ۹/۷/۹۱

رئیس هیئت بررسی وتحقیق  تخلفات پژوهشی از تاریخ ۱۹/۱۰/۹۱

عضو هیأت تحریریه مجله پژوهش های قرآنی از سال ۹۲

آخرین اخبار