اخبار پژوهشکده

کرونا ویروس در رویکردی تمدنی/ اسلامی
۲۳ اسفند ۱۳۹۸
دكتر سيدعليرضا واسعي عضو هيأت علمي گروه هنر و تمدن اسلامي پژوهشكده اسلام تمدني در يادداشتي تأكيد كرد:

کرونا ویروس در رویکردی تمدنی/ اسلامی

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، دکتر سیدعلیرضا واسعی عضو هیأت علمی گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی یادداشتی درباره کرونا ویروس در رویکرد تمدنی/ اسلامی ارائه نمود. در این یادداشت آمده است:  گسترندگی و نفوذ کروناویروس دیگر جای بحث ندارد، چنان که درمان ناپذیری فوری آن آشکارتر از آن است که به گفتگویی نیاز داشته باشد. میزان خسارت […]

اخبار پژوهشی

ضرورت پیوند عرصه عملی و نظری سیاست در ایران
۱۹ اسفند ۱۳۹۸

ضرورت پیوند عرصه عملی و نظری سیاست در ایران

بخش قابل توجهی از کرسی‌های مجلس با انتخابات دوم اسفندماه تعیین تکلیف شدند. انتخاباتی که بر تجربه سیاست‌ورزی در ایران و سازوکارها و فرایندهای آن افزود و در عین حال فرصت نگاه انتقادی و باب پژوهش در مورد آن را روی علوم انسانی و اندیشمندان این حوزه گشود.  بخش قابل توجهی از کرسی‌های مجلس با […]


منابع علمی تمدن اسلامی