نشست علمی شاخص های جوان مؤمن انقلابی – پنجشنبه ۱۴۰۰.۱۱.۲۱ ساعت ۲۰

_

اگر جوان ایرانی بخواهد مأموریت خود را دریابد، باید ببیند در محور مختصاتی با دو محور عمودی و افقی «ایمان» و «انقلاب اسلامی»، در کجا ایستاده است؟ آن‌چه روشن است، این‌که «وظیفه‌شناسی» و «عمل مبتنی بر آن» بیش از آن‌که مسأله‌ای انتزاعی و نوعی باشد، یک واقعیت عینی و مصداقی است. یعنی مأموریت و وظایف هر کسی و هر جوانی با جوان دیگر به فراخور زندگی و حیات آن‌ها تفاوت دارد. اما این نکته که رهبر معظم انقلاب اسلامی همزمان با وضعیت و شرایط امروز از جوانان کشورش توقع افزون‌تری دارد، به هیچ استدلال و دلیلی نیاز ندارد. کافی است میزان مخاطب قرار دادن، دفاع‌ کردن، حمایت ‌کردن و مطالبات ایشان از جوانان را از این‌جا ببینید.:

کرسی ترویجی  عرضه و نقد ایده علمی امنیت اجتماعی از منظر قرآن کریم – چهارشنبه ۱۴۰۰.۱۱.۲۰ ساعت ۱۰

_

امنیت یکی از نیازهای اولیه و اساسی انسان است. موضوع امنیت از دیدگاه اسلام، به ویژه در تعالیم قرآن کریم، بسیار مورد توجه قرار گرفته و ابعاد و انواع آن نیز در این کتاب آسمانی به طور مبسوط و مشروح بیان شده است .در بسیاری از آیات قرآن کریم، اهمیت و ضرورت امنیت به صورت کلی و عام بیان شده است. همچنین رابطه امنیت و ایمان (که اساس تعالیم قرآن کریم است) از نظر معنا و نیز آثار مترتب بر هر یک از آن، از نکاتی است که ارزش و اهمیت موضوع امنیت را بیشتر آشکار می کند. تحقیق حاضر تحت عنوان امنیت اجتماعی از منظر اسلام و قرآن گردآوری شده است. یافته این تحقیق به این صورت است که امنیت از دیدگاه قرآن و اسلام یکی از حیاتی‌ترین مولفه‌های زندگی اجتماعی انسان است…

کارگاه هم اندیشی با موضوع: مکتب انقلاب اسلامی؛ گفتمان انقلاب اسلامی و چالش های تمدنی – برگزار شده

_

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی پژوهشکده اسلام تمدنی، سیدعلیرضا واسعی دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در کارگاه هم اندیشی اساتید که در تاریخ ۲۱ آذر ۱۴۰۰ توسط دانشگاه گنبد برگزار شد، به تبیین مباحث مربوط به انقلاب اسلامی و چالش‌های تمدنی آن پرداخت و گفت: گفتمان انقلاب اسلامی، آن زبان و گفتاری است که از نظم اجتماعی معطوف به قدرت و سیاست پدید آمده و به تعبیر دیگر رهاورد زبانی/ گفتاری است که در عهد پسا انقلاب ایران خود را بر جامعه/ کاربران تحمیل می کند. البته باید دانست که گفتمان انقلاب را از چند منظر می توان نگریست: از منظر کارگزاران و مسئولان، از منظر مردم و اعضای جامعه و سوم از دیدگاه بیرونیان یا بیگانگان، بنا براین از هر منظری گفتمانی را می توان شناسایی کرد.

نشست انقلاب اسلامی و نقش آن در فراوانی مسائل نوپیدای فقهی – برگزار شده

_

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، حجت الاسلام سید رضا شیرازی به عنوان دبیر علمی در ابتدای این نشست به بررسی و مقایسه  تحولات فقهی در دوران قبل و پسا انقلاب پرداخت، گفت: بعد از انقلاب سرعت پیشرفت علمی حوزه و رشد و نمو آن به حدی شتاب گرفت که قابل مقایسه با کل دوران قبل از انقلاب نیست و از طرفی سرعت پیدایش مسائلی  که از حوزه جواب می خواهند شتاب بیشتری داشت به طوری که در شرایط قبل حوزه پاسخگوی ۲۰ درصد مطالبات بود اما در حال حاضر با توجه به رشد صعودی سوالات می توان گفت حوزه پاسخگوی ۷ درصد است نه به این دلیل که حوزه در تولید علم رشد نداشته است بلکه رشد حوزه شتاب هم داشته است اما جوانب مختلف و مسائل نوپیدائی ایجاد شده است که حوزه باید درصدد  پاسخگویی به آن باشد و این پیدایش مسائل از برکات انقلاب در جنبه های مختلف سیاست و اقتصاد و مدیریت و هوا و فضا و هنر و سینما و غیره است که به تبع آن اصول فقهای جدید و اصول فقهای حکومتی درباره آن بحث شده و کتاب هایی در این راستا منتشر شده است که درباره اصول فقه و فلسفه های فقه مضاف است.