اعضای هیئت علمی

 

ردیف نام و نام خانوادگی عنوان سازمانی مرتبه علمی گروه مدرک تحصیلی پست الکترونیکی
گروه هنر و تمدن اسلامی 
۱ سید حسین سیدی عضو هیئت علمی استادتمام هنر و تمدن اسلامی دکتری زبان و ادبیات عرب hosein_seyyedi@yahoo.com
۲ محمد باغستانی کوزه‌گر عضو هیئت علمی  استادیار هنر و تمدن اسلامی دکتری الهیات و معارف اسلامی mo_baghestani@yahoo.com
۳ غلامرضا جلالی  عضو هیئت علمی  استادیار هنر و تمدن اسلامی سطح سه فقه و اصول jalali_fh@yahoo.com
۴ سید علیرضا واسعی عضو هیئت علمی دانشیار هنر و تمدن اسلامی دکتری الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن‌ ملل اسلامی Vaseiali@yahoo.com
۵ محمد غفوری عضو هیئت علمی   هنر و تمدن اسلامی
دانشجوی دکترا در رشته تاریخ اهل بیت
 
گروه قرآن و مطالعات اجتماعی  
۱ محمد خامه گر عضو هیئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی دکتری علوم قرآن و حدیث khamegar@gmail.com
۲ سید مصطفی احمدزاده عضو هیئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی دکتری علوم قرآن و حدیث Mostafa.ahmadzadeh@gmail.com
۳ سید علی نقی ایازی عضو هیئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی دکتری جامعه شناسی با گرایش توسعه اقتصادی و اجتماعی a.ayazi48@gmail.com
۴ سید محسن میرسندسی عضو هیئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی کارشناسی ارشد علوم‌اجتماعی  m.sondosi@gmail.com
۵ محمد بهرامی  عضو هیئت علمی استادیار قرآن و مطالعات اجتماعی دکتری فقه و اصول m.bahrami41@gmail.com
گروه حکمت و کلام جدید
۱ سید مجید ظهیری نامقی  عضو هیئت علمی مربی حکمت و کلام جدید کارشناسی ارشد فلسفه و حکمت‌اسلامی m.zahiri@isca.ac.ir
  محمدمسعود سعیدی نامقی عضو هیئت علمی استادیار حکمت و کلام جدید دکتری جامعه شناسی saeedi110@gmail.com
۲ جهانگیر مسعودی  عضو هیئت علمی پاره وقت دانشیار حکمت و کلام جدید دکتری فلسفه و حکمت اسلامی ja_masoodi@yahoo.com
۳ سید عباس صالحی  عضو هیئت علمی استادیار حکمت و کلام جدید دکتری کلام   
گروه فقه کاربردی
۱ علی شفیعی  عضو هیئت علمی مربی فقه کاربردی سطح سه فقه و اصول

ALI10602003@yahoo.com

۲ سید محمد حسینی  عضو هیئت علمی استادیار فقه کاربردی دکتری علوم اقتصاد گرایش اصلی اقتصاد پولی و گرایش دوم اقتصاد بین‌الملل

Hoseini42@gmail.com

    آخرین اخبار