اعضای هیئت علمی

 

 

گروه پژوهشی قرآن و مطالعات اجتماعی

 

۱- دکتر سید مصطفی احمدزاده

رئیس پژوهشکده

مدیر گروه و عضو هیأت علمی

استادیار

 مشاهده رزومه
۲- محمد بهرامی عضو هیأت علمی

استادیار

مشاهده رزومه
۳- دکتر سیدعلی نقی ایازی عضو هیأت علمی

استادیار

مشاهده رزومه
۴- دکتر محمد خامه گر عضو هیأت علمی

استادیار

مشاهده رزومه
۵- سیدمحسن میرسندسی عضو هیأت علمی

استادیار

مشاهده رزومه

 

گروه پژوهشی هنر و تمدن اسلامی

 

۶- دکتر محمد باغستانی کوزه گر مدیر گروه و عضو هیأت علمی

استادیار

مشاهده رزومه
۷- دکتر سیدعلیرضا واسعی عضو هیأت علمی

دانشیار

 

مشاهده رزومه

۸- حجت الاسلام و المسلمین محمد غفوری عضو هیأت علمی

مربی

مشاهده رزومه
 

گروه پژوهشی حکمت و کلام جدید

 

۹- دکتر سیدمجید ظهیری مدیر گروه و عضو هیأت علمی

استادیار

 

مشاهده رزومه
۱۰- دکتر محمدمسعود سعیدی نامقی عضو هیأت علمی

استادیار

مشاهده رزومه
۱۱- دکتر سیدعباس صالحی عضو هیأت علمی

استادیار

مشاهده رزومه
 

گروه پژوهشی فقه کاربردی

 

۱۲- حجت الاسلام و المسلمین علی شفیعی مدیر گروه و عضو هیأت علمی

استادیار

مشاهده رزومه
۱۳- دکتر سیدمحمد حسینی عضو هیأت علمی

استادیار

مشاهده رزومه