در دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین؛

مقاله علمی پژوهشی چیستی معنویت به مثابه موضوعی برای پژوهش‌های تطبیقی در قرآن نوشته محمدمسعود سعیدی منتشر شد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، مقاله علمی- پژوهشی چیستی معنویت به مثابه موضوعی برای پژوهش‌های تطبیقی در قرآن نوشته محمدمسعود سعیدی در شماره ۱۰ دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهش های عقلی نوین منتشر شد.

چکیده

برای انجام یک پژوهش تطبیقی- قرآنی دربارۀ معنویت، نخست باید معنویت را تعریف کنیم. این واژه در قرآن به‌کار نرفته است و تعریف آن در واقع، تعیین و تحدید دقیق موضوعِ یک پژوهش تطبیقی است. این مقاله جستجویی عقلانی برای دست‌یابی به تعریفی مناسب برای معنویت است، به‌نحوی که بتوان آن را در پژوهش‌های تطبیقی- قرآنی ملاک قرار داد. چنین تعریفی، به اصطلاح یک تعریف اسمی و قراردادی خواهد بود. در یک تعریف قراردادی، بیشتر مناسب بودن آن با اهداف تحقیق مدنظر است تا اینکه نگران صحّت و مطابقت کامل آن با واقع باشیم. بنابراین، در این مقاله، بحث این نیست که معنویتِ درست یا حق، کدام است و چه تفاوتی با معنویتِ نادرست یا باطل دارد، بلکه به‌دنبال تعریفی هستیم که با هدفی مقایسه‌ای در راستای مقایسۀ نظرات قرآن با دیگر دیدگاه‌هایی که دربارۀ معنویت وجود دارد، مناسبت داشته باشد. در نهایت معلوم خواهد شد که مناسب‌ترین تعریف معنویت این است که آن را فرایند جستجوی به نسبت پایدارِ امر قُدسی در زندگی بدانیم.

اخبار گروه حکمت و کلام جدید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *