حضور مستمر پژوهش در طول سال

مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی بیان کرد: نظام پژوهش دچار مشکل نگاه عمومی و عوام زده به حوزه پژوهش است.

دکتر علی شفیعی در گفتگو با خبرنگار ما، در راستای آغاز هفته پژوهش و برگزاری نمایشگاه به همین مناسبت، ابراز کرد: پژوهش باید در طول سال حضور مستمر داشته باشد نه فقط در بازه کوتاه و محدود یک هفته تعریف شود.

وی با بیان اینکه نظام پژوهش دچار مشکل نگاه عمومی و عوام زده به حوزه پژوهش است به عبارت دیگر همان نگاهی که به حوزه های دیگر داریم آن را به پژوهش نیز وارد کرده ایم، گفت: این نگاه از اساس خطا است؛ نمایشگاه های پژوهش چون دغدغه سالیانه نیستند به مطلوبیت دلخواه نمی رسند.

مساله محوری زمینه ای برای تولید ایده های نو

مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی در ادامه به تغییر طراحی در برنامه ریزی پروژه ها از موضوع به مساله محوری در پژوهشکده، ابرازکرد: با وجود اینکه در اول راه هستیم و داوری قابل دفاعی نیست، اما اصل حاکمیت این اندیشه و روح بر سیاست ها و اولویت های پژوهش باید به فال نیک گرفته شود که مسیر به سمت تولید ایده های جدید در پژوهشگران پژوهشکده شده است.

وی با بیان اینکه موضوع محوری یک گام فراتر از مساله محوری است، گفت: مساله های موجود در جامعه هستند که موضوعات را می سازند لذا پژوهش هایی که برای تولید ایده در مجریان و کاربرد در جامعه می باشند باید موضوع محور باشند.

دکتر شفیعی تصریح کرد: مساله محوری در پژوهش یک نوع نگاه کاربردی به موضوعات است که در وهله نخست انتزاعی و زاییده دغدغه های شخصی پژوهشگر است و در نگاه دیگر، موضوعاتی که برآمده از دغدغه های عمومی هستند و کاربردی عینی و ملموس تر دارد که می توان در قطب های پژوهشکده در مورد آنها برنامه ریزی کرد.

وی با اشاره به پژوهش های در دست اقدام خود گفت: پژوهش درباره «مبانی فقه مقارن» که در مرحله ارزیابی قرار دارد، ظرفیتی برای کمک به تقریب و کم کردن فاصله ها و سوء تفاهم های بین شیعه و اهل تسنن است، یکی از پژوهش های انجام شده در یک سال اخیر است.

این عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم و فرهنگ اسلامی پژوهشکده اسلام تمدنی، به دیگر فعالیت خود اشاره کرد و گفت: پژوهش دیگر در دست اقدام، در مورد تصویر انسان در فقه است که در آن نگاه فقیهان به انسان از منظر آیات و روایات مورد بررسی قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در فقه مقارن به دنبال تعریف فقه فرامذهبی در متن همانند کتاب عروه الوثقی هستیم، تشریح کرد: فقه فرامذهبی به این معنا است که بتوانیم فقه اسلامی را در یک متن به صورت مشترک ارائه داده تا فقیهان شیعه و اهل تسنن، حواشی خود را ذیل آن متن بگذارند.

دکتر شفیعی بیان داشت: اگر بخواهیم در حوزه فقه انسانی تحولی صورت بگیرد باید یک بازخوانی انجام شود؛ صرف رفوگری درمان جامعه نیست.

عدم تحمل حامیان پژوهش، مهمترین مشکل پژوهشگران

مدیر گروه فقه کاربردی پژوهشکده اسلام تمدنی، پژوهش های نوپیدا و جدید که مشکلات مستندسازی دارند را یکی از مهمترین موانع و مشکلات پژوهش در علوم اسلامی و انسانی دانست و ادامه داد: ضعف ادبیات و کمبود پزوهشگر و منابع موجود در عرصه های نوپدید و عدم تحمل در برخی از مباحث، از مهمترین مشکلات در علوم اسلامی و انسانی محسوب می شود.

وی افزود: برخی از پژوهش ها مشکلات منبعی دارند و در حوزه ارزیابی ها، هزینه های اجتماعی برای پژوهشگر، محقق و سازمان به وجود می آورد که سطح تحمل بسیاری که نقش آفرین در تعریف و حمایت از پزوهش ها هستند را دچار مشکل می کند.

دکتر شفیعی با بیان اینکه سازمان ها و ارگان ها از لذت پژوهش بهره ای نبرده اند لذا هیچ حمایتی از این حوزه نمی کنند، در پایان خاطرنشان کرد: نمایشگاه پژوهش باید با هویت و ویژگی های پژوهشی برگزار شود تا در طول سال نیز حمایت هایی از جانب سازمان ها برای اجرای پژوهش های مورد نیاز تامین شود.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *