در سومین روز از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی؛

بازدید آیت الله فاضل لنکرانی از غرفه پژوهشکده اسلام تمدنی

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ آذر ۱۳۹۶

در سومین روز از نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی آیت الله فاضل لنکرانی از غرفه پژوهشکده اسلام تمدنی بازدید به عمل آوردند.

 

 

 

در بین منشورات پژوهشکده اسلام تمدنی کتاب «حقیقت حکم شرعی در اصول فقه» اثر آقای بلال شاکری و کتاب «نظریه اعتبار قانونی در گذار از شخصیت گرایی» اثر علی الهی خراسانی مورد توجه ویژه ایشان قرار گرفت.