به همت اداره کتابخانه پژوهشکده اسلام تمدنی‎ صورت پذیرفت:

بازدید طلاب خواهر مدرسه علمیه الزهرا شهرستان گنبد کاووس

ارسال شده در تاریخ   ۱۳ آبان ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی طلاب خواهر مدرسه علمیه الزهرا شهرستان گنبد کاووس از دفتر تبلیغات اسلامی خراسان رضوی با هدف آشنایی با ظرفیت های پژوهشی پژوهشکده اسلام تمدنی دفتر تبلیغات اسلامی بازدید نمودند.

    آخرین اخبار