با حضور مدیران پژوهشکده اسلام تمدنی؛

بیستمین جلسه شورای مدیران پژوهشکده اسلام تمدنی برگزار گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۲۳ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، بیستمین جلسه شورای مدیران پژوهشکده اسلام تمدنی با موضوع بررسی بودجه ۹۸ چهارشنبه ۲۲ اسفند ۱۳۹۷ برگزار گردید.

    آخرین اخبار