دفتر پژوهشکده اسلام تمدنی

نشانی:

مشهد،‌ چهار راه خسروی،‌ خیابان رجایی،‌ دفتر تبلیغات اسلامی،‌ پژوهشکده اسلام تمدنی.

آدرس الکترونیکی:

info@ici.isca.ac.ir

تلفن:

۰۵۱-۳۲۲۳۳۶۷۵

داخلی واحد رایانه و پشتیبانی سایت           ۸۵۰۴

دورنگار:

۰۵۱-۳۲۲۳۳۶۷۵

 

 

نام شما (الزامی)

ایمیل شما (الزامی)

موضوع

پیام شما

    آخرین اخبار