رتبه دوم- مقاله جانشینان پیامبر (ص)- دکتر سیدعلیرضا واسعی

ارسال شده در تاریخ   ۲۸ مهر ۱۳۹۷


اهدا کننده: جشنواره دو سالانه نهج البلاغه

تقدیر شده از:دکتر سید علیرضا واسعی

عنوان رتبه: رتبه دوم

با عنوان اثر: جانشینان پیامبر (ص)

فراخوان: 1387

سطح: استانی