دومین برنامه از سلسله نشست های صمیمی دیدار با اصحاب قلم در هفته پژوهش سال 1398 برگزار شد؛

دیدار و گفتگو با محمد بهرامی نویسنده مبانی تفسیر قرآن به قرآن

ارسال شده در تاریخ   ۲۳ دی ۱۳۹۸

کاشفیت فهم و تفسیر، فهم پذیری آیات قرآن و تفسیر‌پذیری آیات قرآن از جمله باورهایی است که قابلیت طرح به عنوان مبانی عام را دارد و وحیانیت قرآن، تحریف‌نشدن قرآن، نوشتاری‌بودن قرآن، نمادین‌نبودن زبان دین، پیوستگی آیات، قرآن بسندگی در تفسیر، حجیت ظواهر، مؤلف محوری از باورهایی است که قابلیت طرح به عنوان مبانی خاص را دارد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، دومین جلسه از سلسله دیدارهای گفت وگو با اعضای هیأت علمی، محققان و مولفان آثار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در هفته پژوهش سال ۱۳۹۸ تحت عنوان «با اصحاب قلم» برگزار گردید.

 این جلسه به دیدار با محمد بهرامی مدیر گروه و عضو هیأت علمی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی و مولف کتاب مبانی تفسیر قرآن به قرآن اختصاص داشت.

وی هدف این پژوهش را شناسایی و طرح موضوعاتی دانست که احتمال مبنا بودن آن ها قوی است. موضوعاتی که امکان و عدم امکان تفسیر متن به متن به نگاه مفسر گره‌خورده تا آن جا که به صورت منطقی انکار یک یا چند مبنا، تفسیر متن به متن را ناممکن می‌کند و قبول تمامی مبانی به امکان تفسیر متن به متن می‌انجامد.

در معرفی پشت جلد این کتاب، چنین آمده است:

در تفسیر قرآن به قرآن به عنوان یکی از روش‌های تفسیری، مباحث بسیاری در خور بحث و بررسی است که یکی از جدی‌ترین و مهم‌ترین آنها بحث مبانی است. مبانی قرآنی تفسیر، مجموعه باورهایی است که بنیان تفسیر را شکل داده و تفسیر قرآن با نظرداشت آن باورها شکل می‌گیرد و مبانی تفسیر قرآن به قرآن، آن دسته از باورهایی است که ناظر به خصوصیات و ویژگی‌های یک روش تفسیر است.  برخی از مهم‌ترین باورهایی که قابلیت طرح به عنوان مبانی تفسیر قرآن به قرآن را دارد و در عین حال به صورت جدی ممکن است محل تأمل قرار گیرد عبارتند از: کاشفیت فهم و تفسیر، فهم‌پذیری قرآن ، تفسیرپذیری قرآن، وحیانیت قرآن، عدم تحریف قرآن، نوشتاری‌بودن قرآن، نمادین‌نبودن زبان قرآن، پیوستگی آیات، قرآن بسندگی، حجّیّت ظواهر، مؤلف‌محوری.

کلیپ معرفی کتاب مبانی تفسیر قرآن به قرآن در آپارات

 

    آخرین اخبار