طرح های پژوهشی سایر بخش ها

 

 

 

طرح های پژوهشی سایر بخش ها

 

# عنوان طرح مجری طرح گروه پژوهشی سال اجرای طرح نوع فعالیت وضعیت طرح چکیده
۱ نشست‌های تخصصی برای خواهران نخبه حوزه و دانشگاه   اداره پژوهش ۱۳۹۷ نشست تخصصی    
۲ آموزش زبان دوم به محققان   اداره پژوهش ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی    
۳ آموزش روش تحقیق ویژه محققان اداره پژوهش اداره پژوهش ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی    
۴ آموزش روش شناسی ویژه محققان   اداره پژوهش ۱۳۹۷ کارگاه آموزشی    
۵ آماده سازی و موضوع بندی نشست‌ها و همایش‌ها برای عرضه مکتوب   اداره پژوهش ۱۳۹۷      
۶ نظارت و ارزیابی فعالیت‌ها و محصولات پژوهشی   اداره پژوهش ۱۳۹۷      
۷ امور مربوط به سایت معاونت پژوهش خراسان   کتابخانه ۱۳۹۷      
۸ امور مربوط به تولید محتوای مجله ادبیات دینی- فصلنامه   فصلنامه ادبیات دینی ۱۳۹۷ تولید محتوا    
۹ امور مربوط به تولید محتوای مجله پژوهش‌های قرآنی- فصلنامه   فصلنامه پژوهش های قرآنی ۱۳۹۷ تولید محتوا    
۱۰ امور مربوط به تولید محتوای مجله کلامی فلسفی- فصلنامه   فصلنامه مطالعات فلسفی نوین ۱۳۹۷ تولید محتوا    
۱۱ امور مربوط به تولید محتوای مجله سیره پژوهی اهل بیت (ع) – فصلنامه   فصلنامه سیره پژوهی ۱۳۹۷ تولید محتوا    
۱۲ کارشناس همکاری های علمی – پژوهشی و جنبش نرم افزاری  محمد محمدی اداره پژوهش ۱۳۹۶ طرح پژوهشی شماره متمم (۲۴۸۲) به تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۸ – مدت قرارداد تا پایان سال ۹۶ تمدید  
۱۳ آموزش زبان دوم به محققان   اداره پژوهش ۱۳۹۶      
۱۴ آموزش روش تحقیق ویژه محققان   اداره پژوهش ۱۳۹۶      
۱۵ آماده سازی و موضوع بندی نشست‌ها و همایش‌ها برای عرضه مکتوب   اداره پژوهش ۱۳۹۶      
۱۶ کتابخانه دیجیتال- کدفعالیت :۲۳۱۹۸۰۰۱ طلا بزی کتابخانه ۱۳۹۶ طرح پژوهشی پایان یافته  
۱۷ امور مربوط به سایت معاونت پژوهش خراسان   کتابخانه ۱۳۹۶ سایت    
۱۸ برگزای همایش ها و نشست ها.. محمد محمدی اداره پژوهش ۱۳۹۵ طرح پژوهشی پایان یافته  
۱۹ مدیریت علمی و ارزیابی اولیه کلیه مقالات ۴ شماره از فصلنامه علمی ، پژوهشی : پژوهش های قرآنی – کدفعالیت :۲۹۸۰۰۰۹۰ سیدموسی صدر کتابخانه ۱۳۹۴ طرح پژوهشی چاپ شد.  
۲۰ پشتیبانی محتوایی کتابخانه دیجیتال- کدفعالیت : ۲۳۱۹۸۰۰۱ زهره ایرجی نیا کتابخانه ۱۳۹۴ طرح پژوهشی پایان یافته  
۲۱ فهرست نویسی – کدفعالیت :۲۹۸۰۰۰۸۴ هادی اکبری کتابخانه ۱۳۹۴ طرح پژوهشی پایان یافته  
۲۲ نگهداری و پشتیبانی فنی و توسعه وب سایت های اداره کل پژوهش – کدفعالیت : ۲۹۸۰۰۰۷۸ علی غفارپور کتابخانه ۱۳۹۳ طرح پژوهشی پایان یافته  
۲۳ فهرست نویسی کتابخانه – کدفعالیت : ۲۹۸۰۰۰۸۴ هادی اکبری کتابخانه ۱۳۹۳ طرح پژوهشی پایان یافته  
۲۴ فهرست نویسی کتابخانه وفهرست نویسی کتب دیجیتال محمد حکیم باشی کتابخانه ۱۳۹۲ طرح پژوهشی پایان یافته  
۲۵ کارشناس کتابداری خواهران  فاطمه معین اداره کل پژوهش ۱۳۹۱ بودجه کنترلی ساعتی پایان یافته  
۲۶ کارشناس اطلاع رسانی و بانک های اطلاعاتی وحید شریفی اداره کل پژوهش ۱۳۹۱ بودجه کنترلی ساعتی پایان یافته  
۲۷ فهرست نویسی کتابخانه حسین لطیفی اداره کل پژوهش ۱۳۹۱ طرح پژوهشی پایان یافته  
۲۸ همکاری با سایت اداره کل پژوهش  علی محسنی اداره کل پژوهش ۱۳۹۱ همکاری پایان یافته  
۲۹ کارگاه ترجمه زبان انگلیسی سعید عامل ریاضتکش اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ آموزش پایان یافته  
۳۰ نظارت و ارزیابی طرحهای پژوهشی معاونت پژوهش سید علی طالقانی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ نظارت وارزیابی پایان یافته  
۳۱ ویراستاری متن طرحها و فعالیت های برگزار شده در معاونت پژوهش محمدرضا نجفی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ مقاله پایان یافته  
۳۲ امور کتابداری  فاطمه معین گلبویی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ بودجه کنترلی ساعتی پایان یافته  
۳۳ پشتیبانی کتابخانه دیجیتال  وحید شریفی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ بودجه کنترلی ساعتی پایان یافته  
۳۴ همکاری با گروه برنامه ریزی و همکاری های پژوهشی معاونت پژوهش و گروه اقتصاد سید روح الله حسینی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ بودجه کنترلی ساعتی پایان یافته  
۳۵ همکاری با گروه فلسفه و دین پژوهی و عرفان سید حمیدرضا رئوف سید نژاد اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ بودجه کنترلی ساعتی پایان یافته  
۳۶ همکاری با اداره خدمات پژوهشی معاونت پژوهشی محسن رفیعی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ بودجه کنترلی ساعتی پایان یافته  
۳۷ ویرایش مجموعه زندگینامه شهدای روحانی علی جلالی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ مقاله پایان یافته  
۳۸ ورود اطلاعات به کتابخانه دیجیتال وحید شریفی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ همکاری پایان یافته  
۳۹ همکاری با گروه برنامه ریزی و همکاری های پژوهشی  علی محسنی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ بودجه کنترلی ساعتی پایان یافته  
۴۰ تألیف مقالات شهدای روحانی محمد حسن پاکدامن اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ مقاله پایان یافته  
۴۱ تألیف مقالات شهدای روحانی شکرالله اختری اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ مقاله پایان یافته  
۴۲ تألیف مقالات شهدای روحانی محمد جواد هوشیار جاجیان یزدی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ مقاله پایان یافته  
۴۳ تألیف مقالات شهدای روحانی اسماعیل رضایی برجکی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ مقاله پایان یافته  
۴۴ تألیف مقالات شهدای روحانی سید حسن حسینی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ مقاله پایان یافته  
۴۵ تألیف مقالات شهدای روحانی با عناوین همیشه آماده و سید استیری رسول سعیدی زاده اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ مقاله پایان یافته  
۴۶ آماده سازی و موضوع بندی نشست ها و همایش ها برای عرضه مکتوب حسین واعظی نیا اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ همکاری پایان یافته  
۴۷ نظارت و ارزیابی طرحهای پژوهشی معاونت پژوهش داود شیبانی دلوئی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ نظارت وارزیابی پایان یافته  
۴۸ فهرست نویسی کتابخانه حسین لطیفی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ همکاری پایان یافته  
۴۹ فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی سید مجید ظهیری اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ مدیر گروه پایان یافته  
۵۰ نظارت و ارزیابی طرح بررسی تشکیل بازار مشترک اسلامی و تأثیر آن بر کشورهای عضو جلال دهنوی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ نظارت وارزیابی پایان یافته  
۵۱ نظارت و ارزیابی طرح پژوهشی ترجمه دائره المعارف دین و جامعه با عنوان "Encyclopedia of Religion and Society" مریم زارعی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ نظارت وارزیابی پایان یافته  
۵۲ نمایه سازی و ایجاد نسخه الکترونیکی منابع پژوهشی حسین لطیفی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ همکاری پایان یافته  
۵۳ کارگاه ترجمه زبان انگلیسی عظیم سرو دلیر اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ آموزش پایان یافته  
۵۴ همکاری با سایت معاونت پژوهش  محمد براتی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ بودجه کنترلی ساعتی پایان یافته  
۵۵ پیگیری امور نشر حمید محدث اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ بودجه کنترلی ساعتی پایان یافته  
۵۶ پیاده سازی و ویراستاری فایلهای صوتی نشست های تخصصی معاونت پژوهش وحیده خصاف اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ همکاری پایان یافته  
۵۷ فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی  مهدی جباری نوقابی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ مدیر گروه پایان یافته  
۵۸ نظارت و ارزیابی طرح های پژوهشی معاونت پژوهش  سید محمود صادق زاده طباطبایی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ نظارت وارزیابی پایان یافته  
۵۹ آموزش محققان "همکاری با معاونت پژوهش در ارائه خدمات فرهنگی ، ادبی  و رسانه ای" ابوالفضل یغما اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ همکاری پایان یافته  
۶۰ ورود اطلاعات بانک کتابخانه دیجیتال حسین نعمت شاهی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ همکاری پایان یافته  
۶۱ حروف چینی ، نمونه خوانی و ویراستاری کتاب "علامه عبدالعلی بیرجندی را بهتر بشناسیم" اسماعیل رضایی برجکی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ مقاله پایان یافته  
۶۲ همکاری با اداره خدمات پژوهشی  علیرضا عبدالهی خوشمردان اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ بودجه کنترلی ساعتی پایان یافته  
۶۳ پشتیبانی فنی و محتوایی وب سایت معاونت پژوهش سید روح الله حسینی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ همکاری پایان یافته  
۶۴ برگزاری کارگاه روش تحقیق آماری مهدی جباری نوقابی اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ آموزش پایان یافته  
۶۵ تکمیل،تنظیم وتصحیح فایل های موجود از همایشها ونشست های معاونت پژوهش سعید وزیری اداره کل پژوهش ۱۳۹۰ همکاری پایان یافته  
۶۶ کارگاه ترجمه زبان انگلیسی محمد علی دستیار اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ آموزش    
۶۷ تهیه بانک اطلاعات پژوهشگران علیرضا باغستانی کوزه گر اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۶۸ فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی "نمایه سازی و ایجاد نسخه الکترونیکی منابع پژوهشی" حسین لطیفی اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۶۹ هماهنگی با اساتید مدعو و پژوهشگران(محمد محمدی)  محمد محمدی اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۷۰ فعالیت های تحقیقاتی و پژوهشی  سید مجید ظهیری اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۷۱ تحقیقاتی و پژوهشی (تدوین موضوع متون ویرایش شده)  عباس عبدالله‌پور اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۷۲ آماده سازی نشست ها و همایش ها برای عرضه مکتوب حسین واعظی نیا اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۷۳ تهیه بانک اطلاعات(سید روح الله حسینی) سید روح الله حسینی اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۷۴ تهیه بانک اطلاعات کتاب  هاشم مکارم اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۷۵ ساماندهی طرح هاوآثار برتر پژوهشی حمید محدث اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۷۶ تأمین محتوا پشتیبانی فنی نظارت و مدیریت اینترنتی سایت علی توکلی قوچانی اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۷۷ توانمند سازی علمی – پژوهشی وحید شریفی اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ طرح پژوهشی    
۷۸ فهرست نویسی کتابخانه حسین لطیفی اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۷۹ کارگاه ترجمه زبان انگلیسی سعید عامل ریاضتکش اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ آموزش    
۸۰ طراحی وبرنامه ریزی فعالیت های گروه پژوهشی سید حمیدرضا رئوف سید نژاد اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۸۱ کارگاه ترجمه زبان انگلیسی سعید عامل ریاضتکش اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ آموزش    
۸۲ انجام مصاحبه با اساتید مبرز حوزه و دانشگاه " یادواره خانم طاهایی"  فرخ رنگرز اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۸۳ پیاده سازی متن همایشها و نشست های علمی مجید واعظی نیا اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۸۴ پژوهشی(نمایشگاه هفته پژوهش) علی محسنی اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۸۵ انجام فعالیت های فرهنگی دینی مشترکت با سازمانها و نهادهای همسو "ویراستاری مقالات یادواره خانم طاهایی" محمد جعفر تابنده حقیقی اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۸۶ انجام فعالیتهای فرهنگی دینی مشترک با سازمانها و نهادهای همسو علی اصغر صنمی اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۸۷ ویراستاری متن طرحها و فعالیت های انجام شده در معاونت پژوهش  محمدرضا نجفی اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۸۸ نمایشگاه کتاب ونرم افزار به مناسبت هفته پژوهش اصغر طاهری اداره کل پژوهش ۱۳۸۹ همکاری    
۸۹ شناسایی و ارتباط با منابع اطلاعاتی اینترنتی و بانکهای کتاب الکترونیکی  هاشم مکارم اداره کل پژوهش ۱۳۸۸ همکاری پایان یافته  
۹۰ فهرست نویسی کتابخانه حسین لطیفی اداره کل پژوهش ۱۳۸۸ همکاری پایان یافته  
۹۱ آماده سازی محصولات پیشین واحد آموزش محققان درغالب یکسان برای عرضه در نرم افزار جامع پژوهش  زهرا وفایی زنجانی اداره کل پژوهش ۱۳۸۸ همکاری پایان یافته  
۹۲ برگزاری "همایش زینب ،الگوی زن مسلمان" از سری نشستهای تخصصی سالانه ویژه خواهران نخبه حوزه ودانشگاه حسین واعظی نیا اداره کل پژوهش ۱۳۸۸ همکاری پایان یافته  
۹۳ سلسله مباحث ولایت فقیه (مبانی، دیدگاهها) سید موسی صدر اداره کل پژوهش ۱۳۸۸ طرح پژوهشی پایان یافته  
۹۴ مدیریت فنی و محتوایی پایگاه "منابع پژوهشی الکترونیکی در نرم افزارهای علوم اسلامی" اصغر طاهری اداره کل پژوهش ۱۳۸۸ همکاری پایان یافته  
۹۵ ارائه خدمات پشتیبانی فنی ، نگهداری سخت افزاری و نرم افزاری سیستم های رایانه ای و تجهیزات شبکه و پیاده سازی راه حلهای امنیت در شبکه هایLAN ،ارتباطاتWANو سرویس های اینترنت ۲۴ساعته  مرتضی چوبداری اداره کل پژوهش ۱۳۸۷ همکاری پایان یافته  
۹۶ ارائه خدمات پشتیبانی فنی ، نگهداری و توسعه پایگاه اطلاع رسانی دفترتبلیغات اسلامی خراسان رضوی به آدرسwww.dtekh.ir هانی راه روح اداره کل پژوهش ۱۳۸۷ همکاری پایان یافته  
۹۷ فهرست نویسی کتابخانه حسین لطیفی اداره کل پژوهش ۱۳۸۷ همکاری پایان یافته  
۹۸ پیگیری امور مربوط به حق المشاوره تخصصی و حق الزحمه نظارت و ارزیابی فعالیت های مستمر   سیدرضا‌علمی‌حسینی اداره کل پژوهش ۱۳۸۷ نظارت و ارزیابی پایان یافته  
۹۹ نمایه سازی منابع پژوهشی الکترونیکی علوم اسلامی"اطلاع رسانی علمی پژوهشی " مرتضی چوبداری اداره کل پژوهش ۱۳۸۷ همکاری پایان یافته  
۱۰۰ طراحی و فعال سازی سامانه کنترل و نظارت علمی بر پروژه های پژوهشی  مجتبی فانی اداره کل پژوهش ۱۳۸۷ همکاری پایان یافته  
۱۰۱ فهرست نویسی کتابخانه حسین لطیفی اداره کل پژوهش ۱۳۸۶ همکاری پایان یافته  
۱۰۲ پیگیری امور مربوط به حق المشاوره تخصصی و حق الزحمه نظارت و ارزیابی فعالیت های مستمر وتکمیلی سیدرضا‌علمی‌حسینی اداره کل پژوهش ۱۳۸۶ نظارت و ارزیابی پایان یافته  
۱۰۳ سایت فصلنامه پژوهشهای قرآنی مجتبی فانی اداره کل پژوهش ۱۳۸۶ همکاری پایان یافته  
۱۰۴ شناسایی و ارتباط با منابع اطلاعاتی اینترنتی و بانکهای کتاب الکترونیکی هاشم مکارم اداره کل پژوهش ۱۳۸۶ همکاری پایان یافته  
۱۰۵ نمایه سازی منابع پژوهشی الکترونیکی علوم اسلامی"اطلاع رسانی علمی پژوهشی" اصغر طاهری اداره کل پژوهش ۱۳۸۶ بودجه کنترلی ساعتی پایان یافته  
۱۰۶ نمایه سازی منابع پژوهشی الکترونیکی علوم اسلامی"اطلاع رسانی علمی پژوهشی" آذر نقابیان اداره کل پژوهش ۱۳۸۶ بودجه کنترلی ساعتی پایان یافته  
۱۰۷ خدمات پشتیبانی تجهیزات رایانه ای(شرکت فناوری اطلاعات آفتابگردان"امیرمقید نیا-محمدوحیداسدی) شرکت فناوری اطلاعات آفتابگردان اداره کل پژوهش ۱۳۸۶ همکاری پایان یافته  
۱۰۸ پشتیبانی سخت افزاری، نرم افزاری و شبکه ای از فعالیت های حوزه اطلاع رسانی مرتضی چوبداری اداره کل پژوهش ۱۳۸۶ همکاری پایان یافته  
۱۰۹ نیازسنجی و تحلیل اتوماسیون مدیریت محتوا"خدمات علمی پژوهشی" محمد مهدی رحیمی اداره کل پژوهش ۱۳۸۶ همکاری پایان یافته  
۱۱۰ عرضه محصولات واحد آموزش محققان"اطلاع رسانی آموزشی" محمدرضا نادری زاد اداره کل پژوهش ۱۳۸۶ همکاری پایان یافته  
۱۱۱ نمایه سازی منابع پژوهشی الکترونیکی علوم اسلامی"اطلاع رسانی علمی پژوهشی" علی پورصدری اداره کل پژوهش ۱۳۸۶ بودجه کنترلی ساعتی پایان یافته  
۱۱۲ تجلیل از چهره های ماندگار پژوهش در حوزه دین (بزرگداشت آیت الله صالحی) حمید محدث اداره کل پژوهش ۱۳۸۵ همکاری پایان یافته  
۱۱۳ برگزاری مراسم تجلیل از پژوهش های برتردر هفته پژوهش پیمان جباری اداره کل پژوهش ۱۳۸۵ همکاری همکاری ساعتی  
۱۱۴ شناسایی و ارتباط با منابع اطلاعاتی اینترنتی و بانکهای کتاب الکترونیکی  حسن دلاکه اداره کل پژوهش ۱۳۸۵ همکاری همکاری ساعتی  
۱۱۵ فهرست نویسی کتابخانه حسین لطیفی اداره کل پژوهش ۱۳۸۵ همکاری پایان یافته  
۱۱۶ مجله نگاه حوزه  حسین واعظی نیا اداره کل پژوهش ۱۳۸۴ مجله پایان یافته  
۱۱۷ نگاه حوزه حمزه واقعی اداره کل پژوهش ۱۳۸۴ مجله پایان یافته  
۱۱۸ مطالعات اکتشافی جهت شناسایی و ارتباط با منابع اطلاعاتی اینترنتی و بانکهای کتاب الکترونیکی هادی مکارم اداره کل پژوهش ۱۳۸۴ همکاری پایان یافته  
۱۱۹ مجله نگاه حوزه  حمزه واقعی اداره کل پژوهش ۱۳۸۳ مجله پایان یافته  
۱۲۰ مجله نگاه حوزه  حمزه واقعی اداره کل پژوهش ۱۳۸۲ طرح پژوهشی پایان یافته  
۱۲۱ ارتقاء کیفی " گزیده عناوین مقالات مطبوعات"  هادی مکارم اداره کل پژوهش ۱۳۸۲ همکاری پایان یافته  
۱۲۲ مجله نگاه حوزه حمزه واقعی اداره کل پژوهش ۱۳۸۱ طرح پژوهشی پایان یافته  
۱۲۳ مجله نگاه حوزه حمزه واقعی اداره کل پژوهش ۱۳۸۱ طرح پژوهشی پایان یافته