طرح های پژوهشی گروه حکمت و کلام جدید

  1. معرفی نظام‌های منطق توسعه‌یافته و جایگزین (فاز اول) – سید مجید ظهیری
  2. معرفی نظام‌های منطق توسعه‌یافته و جایگزین و ظرفیت آنها برای توسعۀ علوم اسلامی (فاز دوم)- سید مجید ظهیری
  3. ترجمه و نقد کتاب: مدل نواندیشی فضل الرحمان ملک با تمرکز بر کتاب اسلام و مدرنیته-حجت ایمانی‌کیا
  4. مطالعۀ تحولات نوپدید دینی و معنوی در دنیای معاصر، محمدمسعود سعیدی
  5. تحلیل یافته‌ها و پژوهش‌های جامعه‎‌شناختی دربارۀ تحولات نوپدید دینی و معنوی در جوامع اسلامی، محمدمسعود سعیدی
  6. برگزاری مجموعه نشست‌های تخصصی نقد مبانی معرفت شناختی و روش شناختی علوم اسلامی