طرح های پژوهشی گروه حکمت و کلام جدید

 

ردیف عنوان مصوب گروه پژوهشی مجری ناظر قرارداد تاریخ قرارداد نوع فعالیت در حال تدوین
۱ ترجمه ونقد : کتاب : مدل نواندیشی فضل الرحمان ملک با تمرکز بر کتاب اسلام و مدرنیته(مدل های نواندیشی دینی ….) حکمت و کلام جدید حجت ایمانی کیا ۱۳۹۵/۸/۱۸ طرح پژوهشی(ترجمه) ارسال به نشر
۲ معرفت شناسی دینی براساس رویکرد اخلاقی به فضائل معرفتی حکمت و کلام جدید سعیده فخارنوغانی ۱۳۹۵/۸/۱۳ طرح پژوهشی ارسال به نشر
۳ ترجمه ونقد : کتاب : مدل نواندیشی فضل الرحمان ملک با تمرکز بر کتاب اسلام و مدرنیته – تکمیلی بخش دوم(مدل های نواندیشی دینی ….) حکمت و کلام جدید حجت ایمانی کیا ۱۳۹۶/۰۴/۱۳ طرح پژوهشی(ترجمه) ارسال به نشر
۴ تولید محتوای حکایات و آثار علما درحوزه صداقت برای کودکان و نوجوانان حکمت و کلام جدید حمید ایزدی سیدمجیدظهیری ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ طرح پژوهشی معوق
۵ تولید داستان کوتاه باموضوع اخلاق تبلغ دین حکمت و کلام جدید حمید ایزدی سیدمجیدظهیری ۱۳۹۷/۱۲/۰۵ طرح پژوهشی معوق
۶ ترجمه ونقد : کتاب : مدل نواندیشی فضل الرحمان ملک با تمرکز بر کتاب اسلام و مدرنیته – تکمیلی بخش سوم(مدل های نواندیشی دینی …تحلیل و نقد آراء مهم ….) حکمت و کلام جدید حجت ایمانی کیا جهانگیرمسعودی ۱۳۹۷/۱۱/۱۴ طرح پژوهشی(ترجمه) در حال تدوین
۷ نشست‌های تخصصی نقد مبانی معرفت شناختی و روش شناختی علوم اسلامی حکمت و کلام جدید علی رضایی آدریانی سیدمجیدظهیری ۱۳۹۷/۰۸/۲۳ نشست تخصصی پایان یافته
۸ برگزاری نشست های تخصصی نقد مبانی معرفت شناختی و روش شناختی علوم اسلامی حکمت و کلام جدید عباس جوارشکیان سیدمجیدظهیری ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ نشست تخصصی در حال تدوین