طرح های پژوهشی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی

ردیف عنوان مصوب گروه پژوهشی مجری ناظر قرارداد تاریخ قرارداد نوع فعالیت در حال تدوین
۱ تولید محتوای کتاب اصول و مبانی اهل بیت در استنباط فقهی از قرآن- مرحله اول قرآن و مطالعات اجتماعی سیدموسی صدر ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ طرح پژوهشی ارسال به نشر
۲ امور مربوط به هم اندیشی با چهره های شاخص هنری و قرآنی قرآن و مطالعات اجتماعی عباس عبداله پور سید علی نقی ایازی ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ نشست تخصصی پایان یافته
۳ تولید محتوای کتاب اصول و مبانی اهل بیت(ع) در استنباط فقهی از قرآن- مرحله دوم قرآن و مطالعات اجتماعی سید موسی صدر سیدمحمدعلی ایازی ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ طرح پژوهشی ارسال به نشر
۴ تولید محتوای کتاب بررسی آراء مفسران درباره صداقت- مرحله دوم قرآن و مطالعات اجتماعی حسن نقی زاده سید موسی صدر ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ طرح پژوهشی در حال تدوین
۵ تولید محتوای کتاب بررسی آراء مفسران درباره صداقت- مرحله اول قرآن و مطالعات اجتماعی حسن نقی زاده سید موسی صدر ۱۳۹۷/۰۶/۲۶ طرح پژوهشی در حال تدوین
۶ امور مربوط به کتاب تجارب اخلاقی مبلغان سایر ادیان و مذاهب در سایر کشورها قرآن و مطالعات اجتماعی مهدی فردوسی محمد مسعود سعیدی ۱۳۹۷/۱۲/۱۴ طرح پژوهشی در حال تدوین
۷ تولید گزارش مربوط به شبکه نیاز و پاسخ در حوزه علوم اسلامی(بررسی نظام مند شبکه نیاز به علوم اسلامی با تاکید برجمهوری اسلامی ) قرآن و مطالعات اجتماعی محمد سهیلی علی یوسفی ۱۳۹۷/۱۲/۲۷ طرح پژوهشی در حال تدوین
۸ اجرای طرح پژوهشی با عنوان:تولید محتوای گزارش و تحلیل کاربست روش های تحقیق در مقالات علمی پژوهشی قرآنی- ۱۳۹۰-۱۳۹۷ قرآن و مطالعات اجتماعی سیدمصطفی احمدزاده حامد بخشی ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ طرح پژوهشی در حال تدوین
۹ تولید محتوای کتاب فرهنگ کاربردی واژگان قرآن کریم جلد ۳-بخش دوم عربی و انگلیسی قرآن و مطالعات اجتماعی سعید نمازی زادگان غلامحسن خاوری- حسن حکیم باشی ۱۳۹۸/۰۵/۰۷ طرح پژوهشی در حال تدوین
۱۰ تولید محتوای کتاب فرهنگ کاربردی واژگان قرآن کریم جلد ۳ قرآن و مطالعات اجتماعی سعید نمازی زادگان غلامحسن خاوری- حسن حکیم باشی ۱۳۹۷/۰۸/۲۰ طرح پژوهشی در حال تدوین