عناوین مسائل میزها

 

 

عناوین مسائل میزها

 

۱- ضعف گفتمان انتقادی و رویکرد اسلامی در ساحت های معرفتی و فرهنگی علوم انسانی

۲- عدم رشد علوم اسلامی متناسب با نیازهای دنیای معاصر، نظام و جامعه اسلامی

۳- ضعف حضور بایسته مبانی و معیارهای اسلامی در ارکان و اجزای نظام تعلیم و تربیت رسمی

۴- کاستی های اساسی در نظام روحانیت نسبت به رسالت تعمیق ایمان و باورهای دینی

۵- نفوذ وهابیت در جمهوری اسلامی

۶- ضعف حضور ادبیات و مرجعیّت قرآن کریم در فرهنگ عمومی و تخصصی

۷- نفوذ فکری، فرهنگی و رسانه ای جریان ها، فرق انحرافی

۸- تعمیق اندیشه ولایت فقیه در حوزه های علمیه

۹- ارتقاء کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی

۱۰- فقدان نظریه جامع عدالت و ضعف مناسبات عادلانه در جمهوری اسلامی ایران.

۱۱- فقدان بینش تمدنی معطوف به تمدن نوین اسلامی

۱۲- گستردگی اختلافات خانوادگی و طلاق در سال های آغازین ازدواج

۱۳- ضعف در سواد مصرف کالاهای فرهنگی و مصرف نامتعادل در سطح جامعه

۱۴- ضعف اخلاق تبلیغ دین در حوزه مبلغان و سازمان های تبلیغی

۱۵- ضعف صداقت در جامعه ایران