پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن با همکاری میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی و رادیو قرآن برگزار می کند:

مسابقه بزرگ کتابخوانی الکترونیک سبک زندگی قرآنی

ارسال شده در تاریخ   ۱۸ خرداد ۱۳۹۸

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، مسابقه بزرگ کتابخوانی الکترونیک سبک زندگی قرآنی پژوهشکده فرهنگ و معارف قرآن با همکاری میز توسعه و تعمیق فرهنگ قرآنی و رادیو قرآن برگزار می گردد.

    آخرین اخبار