در نشریه علمی مطالعات تفسیری؛

مقاله علمی پژوهشی تفسیر ساختاری سوره بینه نوشته دکتر محمد خامه گر منتشر گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۱۵ مرداد ۱۳۹۸

مقاله علمی پژوهشی تفسیر ساختاری سوره بینه با تبیین قواعد روش تفسیر ساختاری سوره های قرآن نوشته دکتر محمد خامه گر منتشر گردید.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، مقاله علمی پژوهشی تفسیر ساختاری سوره بینه با تبیین قواعد روش تفسیر ساختاری سوره های قرآن نوشته دکتر محمد خامه گر عضو هیأت علمی گروه قرآن و مطالعات اجتماعی پژوهشکده اسلام تمدنی در نشریه علمی مطالعات تفسیری سال دهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۷  منتشر گردید.

چکیده:

یکی از روش‌های نوین در تفسیر قرآن کریم، روش تفسیر ساختاری است که در سال‌های اخیر توجه ویژه‌ای به آن شده است. روش تفسیر ساختاری بر مبنای نظریه هدفمندی سوره‌های قرآن اجرا می‌شود. برای ارائه تفسیر ساختاری یک سوره از قرآن کریم باید دو مرحله طی شود؛ در مرحله نخست باید با توجه به قواعد علمی، ساختار و غرض سوره را به روش استدلالی کشف کرد و محتوای سوره را فصل‌بندی نمود؛ در مرحله دوم با توجه به کیفیت ارتباط آیات در ساختار سوره و معنای تفسیری آیات، متن تفسیر ساختاری سوره را به روش پیوسته ارائه کرد. در این مقاله ابتدا ویژگی‌های تفسیر ساختاری و سپس قواعد کشف ساختار و غرض سوره‌های قرآن بیان شده است و در پایان سوره بینه مطابق دو مرحله فوق به روش ساختاری تفسیر شده است تا امتیازها و کارکردهای روش تفسیر ساختاری تبیین گردد و جهت‌گیری محتوایی سوره بینه آشکار شود.

دریافت مقاله

    آخرین اخبار