به همت گروه هنر و تمدن اسلامی پژوهشکده اسلامی تمدنی؛

نشست نقد و بررسی دیدگاه مستشرقان درباره فراز فرود تمدن اسلامی با تأکید بر نظریه برنارد لوئیس برگزار گردید.

ارسال شده در تاریخ   ۱۶ اسفند ۱۳۹۷

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده اسلام تمدنی، نشست نقد و بررسی دیدگاه مستشرقان درباره فراز فرود تمدن اسلامی با تأکید بر نظریه برنارد لوئیس  با حضور  دکتر منتظر القائم استاد تاریخ دانشگاه اصفهان  چهارشنبه ۱۵ اسفند ۱۳۹۷ برگزار گردید.


    آخرین اخبار