تقدیر نامه – مقاله آداب معنوی راه عبور از صورت به معنی- غلامرضا جلالی

20 اکتبر 2018


اهدا کننده: همایش آداب معنوی در هنر های سنتی

تقدیر شده از:غلامرضا جلالی

عنوان رتبه: تقدیر نامه 

با عنوان اثر: آداب معنوی راه عبور از صورت به معنی

فراخوان: 1387

سطح: استانی