فراخوان مقاله:

همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب

ارسال شده در تاریخ   ۲۳ بهمن ۱۳۹۶

پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در نظر دارد با مشارکت برخی از مراکز علمی پژوهشی و با حضور اندیشمندان ایران و جهان عرب همایش بین المللی گفت و گوهای فرهنگی ایران و جهان عرب را با عنوان (همایش بین المللی گفتگوهای فرهنگی در چشم انداز تمدنی ایران و جهان عرب) برگزار نماید.

این همایش با هدف بسط تعامل و تقویت سهم اندیشمندان ایران و جهان عرب در مسیر حل چالش های موجود در مسیر روابط فرهنگی و به منظور پیدا کردن راه حل های مشترک جهت بیرون رفت از آن با استفاده از گفت و گوهای فرهنگی برگزار می شد. از این رو از همه پژوهشگران دعوت می شود مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.